Ποιες και πόσες ασφαλιστικές εταιρίες κάνουν ασφάλειες ζωής σύνταξης και υγείας

Στην Ελλάδα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος συνολικά 21 ασφαλιστικές εταιρίες ασκούν δραστηριότητα στο κλάδο των ασφαλίσεων ζωής , σύνταξης και υγείας .

Ορισμένες από αυτές ασκούν αποκλειστικά δραστηριότητα στο κλάδο των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, ενώ σχεδόν οι περισσότερες είναι μικτές, δηλαδή ασκούν δραστηριότητα και στο κλάδο κατά ζημιών .

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών το 2014 η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.831.466.007 ,58 ευρώ και σε ποσοστό στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 48,2% .

Στους επιμέρους κλάδους των ασφαλίσεων ζωής για το 2014 στις ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ήταν 1.182.984.521,82 ευρώ και σε ποσοστό του συνόλου παραγωγής του κλάδου το 64,6%, στις ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις ( unit linked ) 398.121.322,01 ευρώ και σε ποσοστό 21,7%, στις ασφαλίσεις υγείας 99.318.771,33 ευρώ, και σε ποσοστό 5,4% και στη διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 150.926.414,63 ευρώ, και σε ποσοστό 8,2%.

Βασικά κανάλια διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας που χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες ζωής στην Ελλάδα είναι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ( ασφαλιστές) ενώ κάποιες από τις ασφαλιστικές χρησιμοποιούν ως κανάλια διανομής και τράπεζες, με τις οποίες έχουν συνεργασίας στο κλάδο των τραπεζοασφαλίσεων (bank assurance)

H γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων που αφορούν τις ασφάλειες ζωής και υγείας χωρίζεται στις εξής βασικές κατηγορίες:

Ασφάλειες ζωής σύνταξης ή αποταμίευσης ,ασφαλίσεις που είναι συνδεμένες με επενδύσεις και ομαδικές ασφαλίσεις .

Ασφάλειες υγείας νοσηλείας (νοσοκομειακά προγράμματα), εξωνοσοκομειακές καλύψεις , ακόμα και συνδυαστικά πακέτα.

Δείτε την παρακάτω λίστα των ασφαλιστικών εταιριών στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας :

1. AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

2. CNP ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

4. ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

5. Eurolife ERB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

6. METLIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής

7. NN Ηellas Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής

8. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

9. ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΙΦ ( International Life )ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

10. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

11. «ΟΡΙΖΩΝ» Α.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

12. ALLIANZ Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία

13. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

14. GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ

15. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

17. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

18. H ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

20. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Πως θα βρείτε πληροφορίες για ασφάλειες ζωής και υγείας

Για να βρείτε πληροφορίες γύρω από τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και υγείας ή για να ασφαλιστείτε πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο ασφαλιστικό σύμβουλο. Επίσης μπορεί να επισκεφτείτε και τις ιστοσελίδες των εταιριών στο internet, όπου έχουν παρουσιάσεις των προγραμμάτων τους , online τιμολογήσεις , τα δίκτυα των συνεργατών τους ακόμα και να πάρετε πληροφορίες μέσω email και άλλων μέσων άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

asfalisinet

Eνημερωθείτε για ο,τι σας απασχολεί από τις Ασφάλειες ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* στο email: [email protected]