Παιδί (Junior Benefit) από την Μινέττα και τις Ασφάλειες Σαριδάκη

Το μεγάλωμα και η ανατροφή ενός παιδιού είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.  Προτεραιότητα όλων όσων γίνονται γονείς είναι η προστασία και η εξασφάλιση των παιδιών τους. Όλοι οι γονείς επιδιώκουν να μεγαλώσουν με αρχές τα παιδιά τους και κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους.

Η εξασφάλιση όμως αυτή συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που η οικογένεια μπορεί να μην έχει τη δύναμη να καλύψει.

Γι’  αυτό η ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ δίνει τη λύση, δημιουργώντας Προγράμματα για το Παιδί.  Έτσι επιτυγχάνετε εγγυημένη εξασφάλιση στο παιδί αφού, μέσω του προγράμματος,  αποταμιεύετε ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να το στηρίξει στις σπουδές του και τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία.

Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα επιλογής:

του ύψους της παροχής των ασφαλίστρων.

του χρόνου παροχής  των ασφαλίστρων.

του τρόπου παροχής των ασφαλίστρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: [email protected] ή στο τηλ. 2810 232320

Minetta copy-logo.png