Πρόγραμμα Ασφάλισης Καταστημάτων EMPORIO

Το ειδικά μελετημένο πρόγραμμα EMPORIO εκτός από τις βασικές καλύψεις κατά της πυρκαγιάς, παρέχει και καλύψεις κατά ζημιών από καιρικά φαινόμενα, βραχυκύκλωμα, κλοπή, απώλεια κερδών κ.ά, ζημιές από τις οποίες μπορεί να πάψει η ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ασφαλίζει την περιουσία σας κατά των ζημιών που προκαλούνται από:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Πρόσκρουση οχημάτων, πτώση αεροσκαφών
 • Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο μέχρι 1.500 ευρώ
 • Εξοδα κατασβέσεως μέχρι 3.000 ευρώ
 • Αποκομιδή ερειπίων 5% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 30.000 ευρώ
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000 ευρώ
 • Διακοπή εργασιών από πυρκαγιά και έκρηξη, 100 ευρώ ημερησίως για 3 μήνες
 • Αστική Ευθύνη όμορων κτιρίων από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι το 10% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με μέγιστο όριο τα 30.000 ευρώ
 • Κλοπή με διάρρηξη, ζημιές από κτίριο από κλοπή μέχρι 5.000 ευρώ
 • Ληστεία ταμείου (Hold Up) μέχρι 1.500 ευρώ (εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο)
 • Κάλυψη εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.000 ευρώ

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n

 

Interlife