Startup online ασφαλιστική πλατφόρμα επιστρέφει το 40% των ασφαλίστρων στους πελάτες, που δεν έχουν ζημιές

Η Friendsurance που ιδρύθηκε το 2010 στη Γερμανία μετρά σήμερα πάνω από 75.000 νέους πελάτες στην πλατφόρμα της ενώ παράλληλα έχει εξαπλωθεί σε επτά χώρες στην Ευρώπη.

Ο Sebastian Herfurth Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Friendsurance.com ανέφερε οτι “το 2015, είδαμε μια καταπληκτική ανάπτυξη, με περισσότερες από 200 νέους πελάτες την ημέρα και σε σύγκριση με άλλες Insurtechs στην Ευρώπη, είμαστε πολύ μπροστά στην ανάπτυξη.

Η Friendsurance, που λειτουργεί με την μορφή ανεξάρτητης μεσιτικής εταιρίας ,συνεργάζεται με πάνω από 70 εγχώριες ασφαλιστικές εταιρίες .

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες –κυρίως μεσαίου και μικρού μεγέθους – που συνεργάζονται με την πλατφόρμα θεωρούν πλεονεκτήματα της Friendsurance την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, τη μείωση της ασφαλιστικής απάτης και των αξιώσεων. Ενώ οι περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι της Friendsurance που εργάζονται στη νέα έδρα της πλατφόρμας στο Βερολίνο τονίζουν τη διαφάνεια και την ευελιξία.

Επίσης συμφωνα με τον κ Herfurth κεντρικό όραμα της Friendsurance “είναι να κάνουμε τις ασφαλιστικές πιο φιλικές προς τον πελάτη” επιστρέφοντας το 40% των καταβεβλημένων ασφαλίστρων στο πελάτη αν δεν υπάρξει αξίωση για ζημίες .

Πήγη: crowdfundinsider.com

asfalisinet

Ζημιές γράφουν οι εταιρείες στην αστική ευθύνη οχημάτων

Σε αρνητικά καθαρά αποτελέσματα οδηγεί τον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων η επιθετική πολιτική τιμολόγησης την οποία ακολουθεί τα τελευταία δύο χρόνια μερίδα των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα συμβόλαια της εν λόγω αγοράς αποδίδουν, φέτος, ζημιές σε μέσα επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία φέρεται να έχει διαθέσιμα το Επικουρικό Κεφάλαιο μετά την εκπόνηση σχετικής έρευνας.

Τα ανωτέρω αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, προσθέτοντας ότι ενώ το 2009 τα συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων έφεραν κέρδη στις ασφαλιστικές εταιρείες, το 2013 τα κέρδη αυτά περιορίσθηκαν στο ελάχιστο και, πλέον, φέτος οι αποδόσεις των ασφαλιστηρίων είναι σε μέσα επίπεδα ζημιογόνες.

Τα ίδια στελέχη προσθέτουν πως, αναμφίβολα, η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στο κακό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην οικονομία λόγω ψήφισης και εφαρμογής των μνημονίων, όμως σε μεγάλο βαθμό καθορίσθηκε και από την πολιτική του πτωχευτικού ασφαλίστρου στην οποία επιμένουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες γυρνώντας σε ζημιογόνα όχι μόνο τα δικά τους αποτελέσματα, αλλά και του κλάδου συνολικά.

Μάλιστα, παράγοντες του κλάδου Ασφάλισης Οχημάτων δεν διστάζουν να δηλώσουν στο IW ότι, πίσω από την πολιτική του πτωχευτικού ασφαλίστρου στο οποίο επιμένουν ορισμένοι δεν αποκλείεται να κρύβονται και δεύτερες –πονηρές- σκέψεις εν όψει εφαρμογής του Solvency II. Δεν αποκλείεται δηλαδή κάποιοι να ετοιμάζονται για ηρωική έξοδο από την αγορά, έχοντας πρώτα κάνει μια τελευταία γερή… μπάζα!

 

insuranceworld

Πρόγραμμα Ασφάλισης Καταστημάτων EMPORIO

Το ειδικά μελετημένο πρόγραμμα EMPORIO εκτός από τις βασικές καλύψεις κατά της πυρκαγιάς, παρέχει και καλύψεις κατά ζημιών από καιρικά φαινόμενα, βραχυκύκλωμα, κλοπή, απώλεια κερδών κ.ά, ζημιές από τις οποίες μπορεί να πάψει η ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ασφαλίζει την περιουσία σας κατά των ζημιών που προκαλούνται από:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Πρόσκρουση οχημάτων, πτώση αεροσκαφών
 • Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο μέχρι 1.500 ευρώ
 • Εξοδα κατασβέσεως μέχρι 3.000 ευρώ
 • Αποκομιδή ερειπίων 5% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 30.000 ευρώ
 • Θραύση κρυστάλλων μέχρι 3.000 ευρώ
 • Διακοπή εργασιών από πυρκαγιά και έκρηξη, 100 ευρώ ημερησίως για 3 μήνες
 • Αστική Ευθύνη όμορων κτιρίων από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι το 10% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με μέγιστο όριο τα 30.000 ευρώ
 • Κλοπή με διάρρηξη, ζημιές από κτίριο από κλοπή μέχρι 5.000 ευρώ
 • Ληστεία ταμείου (Hold Up) μέχρι 1.500 ευρώ (εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο)
 • Κάλυψη εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.000 ευρώ

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n

 

Interlife