Ζημιές γράφουν οι εταιρείες στην αστική ευθύνη οχημάτων

Σε αρνητικά καθαρά αποτελέσματα οδηγεί τον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων η επιθετική πολιτική τιμολόγησης την οποία ακολουθεί τα τελευταία δύο χρόνια μερίδα των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα συμβόλαια της εν λόγω αγοράς αποδίδουν, φέτος, ζημιές σε μέσα επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία φέρεται να έχει διαθέσιμα το Επικουρικό Κεφάλαιο μετά την εκπόνηση σχετικής έρευνας.

Τα ανωτέρω αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, προσθέτοντας ότι ενώ το 2009 τα συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων έφεραν κέρδη στις ασφαλιστικές εταιρείες, το 2013 τα κέρδη αυτά περιορίσθηκαν στο ελάχιστο και, πλέον, φέτος οι αποδόσεις των ασφαλιστηρίων είναι σε μέσα επίπεδα ζημιογόνες.

Τα ίδια στελέχη προσθέτουν πως, αναμφίβολα, η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στο κακό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην οικονομία λόγω ψήφισης και εφαρμογής των μνημονίων, όμως σε μεγάλο βαθμό καθορίσθηκε και από την πολιτική του πτωχευτικού ασφαλίστρου στην οποία επιμένουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες γυρνώντας σε ζημιογόνα όχι μόνο τα δικά τους αποτελέσματα, αλλά και του κλάδου συνολικά.

Μάλιστα, παράγοντες του κλάδου Ασφάλισης Οχημάτων δεν διστάζουν να δηλώσουν στο IW ότι, πίσω από την πολιτική του πτωχευτικού ασφαλίστρου στο οποίο επιμένουν ορισμένοι δεν αποκλείεται να κρύβονται και δεύτερες –πονηρές- σκέψεις εν όψει εφαρμογής του Solvency II. Δεν αποκλείεται δηλαδή κάποιοι να ετοιμάζονται για ηρωική έξοδο από την αγορά, έχοντας πρώτα κάνει μια τελευταία γερή… μπάζα!

 

insuranceworld