Συζητήσεις για παράταση, υπό προϋποθέσεις, σε ασφαλιστικές εταιρίες στην προσαρμογή του Solvency II

Λίγους μήνες πριν την πλήρη εφαρμογή του Solvency II ,που ξεκινά από την 1/1/2016, επανέρχονται φήμες και συζητήσεις για παράταση στην προσαρμογή, κάτω από προϋποθέσεις.

Μάλιστα, όπως ανέφερε το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης ορισμένων κανόνων του Solvency II κατ “εξουσιοδότηση, προκειμένου να καθοριστεί μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε έργα υποδομής που θα τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης κεφαλαίου, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου.

Αναφορικά με την Ελλάδα και σε σχέση με την προσαρμογή των ασφαλιστικών εταιριών στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Solvency ΙΙ έχουν ξεκινήσει μια σειρά από διαδικασίες σε εταιρικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πληροφορίες που φέρουν μία ασφαλιστική εταιρία να περιορίζει την δραστηριότητας της σε εξειδικευμένο κλάδο ασφαλίσεων και να βγαίνει από τους άλλους κλάδους που δραστηριοποιείται.

Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες κινήσεις που μπορεί να γίνουν όπως συγχωνεύσεις και μεταφορές χαρτοφυλακίων, με κρίσιμο πάντα το ερώτημα αν θα υπάρξουν και εταιρίες που δεν θα αντέξουν να κρατηθούν στην αγορά από τις αρχές του επόμενου χρόνου.

 

asfalisinet