Στην «ομπρέλα» του ΙΚΑ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με κοινό κουμπαρά αποθεματικών

Ξεκινώντας από την ενοποίηση των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων μέσα στον προσεχή Οκτώβριο κάτω από την «ομπρέλα» του ΕΤΕΑ , η κυβέρνηση σχεδιάζει την πλήρη ενοποίηση και όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης επίσης κάτω από την «ομπρέλα» του ΙΚΑ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το  Έθνος η συγχώνευση των Ταμείων κύριας ασφάλισης εντάσσεται στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, της εναρμόνισης των εισφορών και παροχών, και της εξάλειψης των όποιων εξαιρέσεων εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ασφάλισης.

Η ενοποίηση θα επιφέρει και περικοπές στις συντάξεις, αφού ο στόχος που τίθεται είναι να εξοικονομηθούν επιπλέον δαπάνες τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ) το 2016.

Επίσης σύμφωνα με το δημοσίευμα εως τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια οντότητα, θα συγκροτήσει νέο (ενιαίο) Δ.Σ. και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και την οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο όσων καταβάλλουν εισφορές και θα δημιουργήσει κοινές υπηρεσίες.

Εως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 θα έχει δημιουργηθεί και θα λειτουργεί κοινό κεφάλαιο με τους πόρους και τα αποθεματικά όλων των πρώην Ταμείων.

Πριν από τα τέλη του 2017 θα ενσωματωθεί η δήλωση, πληρωμή και η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

 

asfalisinet