Βρετανική ασφαλιστική εταιρία αποζημίωσε Έλληνα καταναλωτή!

Την καταβολή αποζημίωσης ύψους 69.000 ευρώ σε Έλληνα καταναλωτή, από ασφαλιστική εταιρία με έδρα στη Μεγάλη Βρετανία, εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή αναλαμβάνοντας τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, ο καταναλωτής είχε συνάψει, το 2010, σύμβαση ασφαλιστικής και νοσοκομειακής κάλυψης με ασφαλιστική εταιρία που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία. Το 2016, μετά από τραυματισμό που προκλήθηκε από πτώση, ο καταναλωτής εμφάνισε προβλήματα υγείας και εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα για θεραπεία αποκατάστασης σπασμένου μπράτσου και χειρουργική αποσυμπίεση σπονδυλικής στήλης. Η θεραπεία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο καταναλωτής εξήλθε από το νοσοκομείο τον Ιούνιο του 2016. Κατά την έξοδό του ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρία του ότι η ανωτέρω θεραπεία τιμολογήθηκε με το ποσό των 69.000 ευρώ περίπου και ζήτησε να πληρωθεί το τιμολόγιο από αυτήν. Η ασφαλιστική εταιρία αρνήθηκε, επικαλούμενη όρο της ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με τον οποίο από την κάλυψη εξαιρούνται οι κάθε είδους παθήσεις της μέσης.
Μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία, ο ηλικιωμένος καταναλωτής ζήτησε τη βοήθεια και διαμεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, το οποίο προέβαλε το επιχείρημα ότι τα αποκατασταθέντα προβλήματα υγείας ήταν αποτέλεσμα τραυματισμού σε ατύχημα (πτώση) και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση και θα έπρεπε να καλυφθούν. Ύστερα από συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή και τον Financial Ombudsman της Μεγάλης Βρετανίας, η ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε την καταβολή ποσού 69.000 ευρώ για την κάλυψη της νοσηλείας του καταναλωτή, και μάλιστα με τόκο 8% από τη γέννηση της σχετικής αξίωσης, καθώς και αποζημίωση 100 λιρών ως κίνησης καλής θέλησης για την εν γένει ταλαιπωρία του.

Γνωρίζετε τι ποσό θα αποζημιωθείτε σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος σας; Προσέξτε μην πληρώνετε άσκοπα παραπάνω ασφάλιστρο!

 
Αρκετοί είναι οι ασφαλισμένοι που πιστεύουν ότι σε περίπτωση ολικής κλοπής ή καταστροφής του οχήματός τους, συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων, θα αποζημιωθούν στο ακέραιο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του συμβολαίου τους!
Ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου του ότι με την πάροδο του χρόνου η αξία του οχήματος μειώνεται σημαντικά και ότι σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου θα αποζημιωθεί την τρέχουσα αξία του οχήματος την ώρα της ζημίας και όχι αυτή που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή που πιστεύει ότι αξίζει το όχημα του! Επιπλέον ο διαμεσολαβητής οφείλει να μεριμνήσει ώστε η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος να ακολουθεί την ενδεικτική τρέχουσα εμπορική του αξία. Διαφορετικά σε περίπτωση ζημιάς θα υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις λόγω της πιθανής υπερασφάλισης ή υπασφάλισης!
Ακόμη προσοχή χρειάζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες των οχημάτων που έχουν αγοραστεί με χρηματοδότηση και έχουν πρωτασφαλιστεί για την αξία αγοράς ή δανεισμού αλλά και τα οχήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αξεσουάρ, υψηλού κυβισμού, πολυτελείας κ.α. για τα οποία έχει γίνει αρχική πραγματογνωμοσύνη και έχει οριστεί ασφαλιζόμενη αξία αλλά έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε!
Οι εταιρείες διαθέτουν διάφορα εργαλεία για να διευκολύνουν το έργο του διαμεσολαβητή, όπως έτοιμες προτεινόμενες αξίες μεταχειρισμένων οχημάτων μέσα από τα ηλεκτρονικά γραφεία διαμεσολαβητών ή έντυπα ληξιάρια ανανεώσεων ή κάλυψη εντός του συμβολαίου που μειώνει αυτόματα την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος, στην ανανέωση της οφειλής, στην επέτειο του συμβολαίου ή ακόμα την αυτόματη αλλαγή ασφαλιζόμενης αξίας από τον κλάδο οχημάτων ή επίσκεψη πραγματογνώμονα για ιδιαίτερα οχήματα και αξίες κ.α, ανάλογα τις διαδικασίες κάθε εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση η μείωση της αξίας του οχήματος στο ασφαλιστήριο σημαίνει και μείωση του ασφαλίστρου που πληρώνει ο πελάτης. Πιθανόν να είναι μια ελάχιστη διαφορά αλλά ο πελάτης αποκτά μια ξεκάθαρη γνώση του συμβολαίου του, της πραγματικής αξίας του οχήματός του και δεν εκπλήσσεται δυσάρεστα σε περίπτωση αποζημίωσης !
Ενημερωθείτε σήμερα από τον διαμεσολαβητή σας για τα οφέλη των προαιρετικών καλύψεων του οχήματός σας!

Νομικά θέματα: Παράσυρση πεζού και ψυχική οδύνη 200.000 ευρώ

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρασύροντας πεζό που ανέμενε σε στάση αστικού λεωφορείου, (παράβαση άρθρ. 5 παρ. 8α, 12 παρ. 1, 16 παρ.1 και 19 παράγραφοι 1, 3 του ΚΟΚ). Ο οδηγός στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ανευρέθη μετά από έρευνες της Αστυνομίας στην οικία της μητέρας του, ιδιοκτήτριας του ζημιογόνου αυτοκινήτου.

Στέρηση Διατροφής

Ένσταση Ασφαλιστικής Εταιρίας

εξ ΑΚ 300 λήψης μέτρων προς μείωση της έκτασης της ζημίας της εφεσιβλήτου – Απορριπτέα

Η ανωτέρω ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη, διότι η εκκαλούσα δεν προσδιορίζει – για την πληρότητα του περιεχομένου της – το ποσό το οποίο κατά τη κρίση της θα αποκέρδαινε η αντίδικος της από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά το οποίο θα μειωθεί η τυχούσα αποζημίωση που θα επιδικαζόταν σ΄αυτή για στέρηση διατροφής.

Τα αυτά, ως προς την ανωτέρω ένσταση, αφού δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο την απέρριψε ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι τα όσα η εκκαλούσα ισχυρίζεται περί του ότι η αντίδικός της απεδείχθη ότι «εργάζεται σε Ψητοπωλείο και απολαμβάνει αποδοχών» (τις οποίες δεν προσδιορίζει), αλυσιτελώς προβάλλονται μετά την απόρριψη της πιο πάνω ενστάσεως ως αόριστης, γι’ αυτό και τυγχάνουν απορριπτέα.

Αοριστία Λόγων Έφεσης

Η αοριστία του εφετηρίου δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε να αναπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα δικόγραφα και της αυτής έστω δίκης ή στο δικόγραφο της αγωγής, το οποίο έχει δικαίωμα να ερευνήσει το εφετείο μόνο αν δεχθεί λόγο εφέσεως ως βάσιμο και εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση.

Απλή Ομοδικία

Ο κάθε διάδικος ενεργεί ανεξάρτητα από τους άλλους

ομοδίκους του στη δίκη

Στην ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων οι διάδικοι συνέδονται μεταξύ τους με απλή ομοδικία (άρθρ.74 , 75 ΚΠολΔ) και όχι με αναγκαστική. Συνεπώς καθένας από τους ομοδίκους ενεργεί στη δίκη ανεξάρτητα από τους άλλους και οι πράξεις ή οι παραλείψεις καθενός από αυτούς δεν βλάπτουνς ούτε οφελούν τους άλλους. Εν προκειμένω απορρίπτεται ο σχετικός λόγος έφεσης των εκκαλούντων περί εσφαλμένης απορρίψεως της ενστάσεως εξ ΑΚ 300 την οποία προέβαλε ΜΟΝΟ η συνεναγόμενη ασφαλιστική τους εταιρία, ως προς την υπαίτια και παράνομη παράλειψη της εφεσίβλητης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς μείωσης της έκτασης της ζημίας της (για επιδίκαση κονδυλίου στέρησης διατροφής) από τον θάνατο του συζύγου της.

Ψυχική Οδύνη 200.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα :

80.000 ευρω στη σύζυγο

Ανά 60.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα

insuranceworld

Πηγή: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου -Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

ΕΚΠΟΙΖΩ: Iκανοποίηση καταναλωτή από Ασφαλιστική Εταιρία με εξωδικαστική παρέμβαση

Μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώθηκε να αποπληρώσει υπόλοιπο δανείου, ύψους 3.870,00 ευρώ, έπειτα από εξωδικαστική παρέμβασή της ΕΚΠΟΙΖΩ, σύμφωνα με τους όρους ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ειδικότερα για την υπόθεση αυτή η σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της καταναλωτικής οργάνωσης αναφέρει:

Καταναλώτρια ζήτησε μετά το θάνατο του συζύγου της την αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου σύμφωνα με τους όρους του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που είχε υπογράψει ο συμβαλλόμενος σύζυγος με την Ασφαλιστική Εταιρεία. Για σχεδόν δύο χρόνια η Ασφαλιστική Εταιρεία αρνούταν την αποπληρωμή του δανείου, χωρίς επαρκείς δικαιολογίες, επικαλούμενη υπαλληλικά λάθη κατά την εποχή της σύναψης της σύμβασης. Μετά από παρέμβασή μας και αποστολή καταγγελίας στο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την Ασφαλιστική Εταιρεία, η τελευταία οδηγήθηκε σε αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου, ύψους 3.870,00 ευρώ με απευθείας κατάθεση του ποσού στο συνεργαζόμενο Τραπεζικό Ίδρυμα.

Πηγή : ΕΚΠΟΙΖΩ

Σημαντική πληροφορία για όσους ταξιδεύουν σε Αλβανία με αυτοκίνητο, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Σημαντική ενημέρωση για την περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα με όχημα που φέρει Αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας.

  1. Αν το ατύχημα γίνει εντός της Αλβανικής επικράτειας, τότε , εκτός του ότι φυσικά είναι εκτός φιλικού διακανονισμού, πρέπει να απαιτήσετε αποζημίωση από την Αλβανική ασφαλιστική εταιρεία στη Αλβανία και μόνο. ΔΕΝ μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

ΚΑΜΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει συνεργάτη – διακανονιστή Ελληνική ή Ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έχουν υπογραφεί σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις μεταξύ Ε.Ε. και Αλβανίας. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι πρέπει να απευθύνονται απ΄ευθείας στη υπαίτια Αλβανική ασφαλιστική εταιρεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και καλό είναι να το γνωρίζουν οσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Αλβανία, ώστε να αναλαμβάνουν και το ανάλογο ρίσκο !

  1. Αν το ατύχημα γίνει εντός της Ελληνικής επικράτειας, τότε υπάρχει ο οργανισμός αποζημιώσεων, όπως λέγεται, ο οποίος στεγάζεται μαζί με το γραφείο διεθνούς ασφάλισης και ο ασφαλισμένος που θα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με όχημα Αλβανικών πινακίδων, απευθύνεται σε αυτό και αναζητά λύση και αποζημίωση.

3.Η ασφαλιστική σας εταιρεία και ο ασφαλιστής σας δεν μπορούν να εμπλακούν στην διαδικασία αποζημίωσης και πιθανών να χρειαστεί να αναλάβει δικηγόρος την υπόθεση γιαυτό φροντίστε να έχετε με την ασφάλεια σας και κάλυψη νομικής προστασίας προαιρετικά.

  1. Σε περίπτωση τροχαίου απευθυνθείτε άμεσα στον ασφαλιστή σας και ενημερωθείτε ακόμα και αν καλέσετε φροντίδα ατυχήματος. Η φροντίδα ατυχήματος δεν είναι ασφαλιστές ούτε πραγματογνόμωνες παρα μόνο κάνουν την καταγραφή του τροχαίου και δεν γνωρίζουν την νομική πλευρά.

Τα θέματα αυτά είναι ουσιαστικά και αφορούν φυσικά , το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών και έχουν νομική διάσταση.

Έχετε λοιπόν αυτά υπόψη σας, πρίν ξεκινήσετε ταξίδι στην Αλβανία.

Η πιο πάνω ενημέρωση προέρχεται από οδηγία ασφαλιστικής εταιρίας που αναρτήθηκε στο facebook από Asfaleies Efthimiou ET-Brokers

 

asfalisinet

Ένα συγκλονιστικό φιλμ για την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη, που κατέστρεψε περιουσίες και αποζημίωσε η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική!

Εισαγωγή από Ευάγγελο Γ. Σπύρου

Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, στα 1917, συντάραξε το Πανελλήνιο, συγκίνησε τους απανταχού Έλληνες και αποτέλεσε μνημειώδες από άποψη ασφαλιστικού ενδιαφέροντος γεγονός. Η φωτιά ξέσπασε στις 5/8/1917 και έκαψε το εμπορικό τμήμα της πόλεως, την περιοχή λιμανιού και της πλατείας Ελευθερίας καθώς και τη μισή παραλιακή λεωφόρο. Τρεις μέρες καιγόταν η Θεσσαλονίκη και οι ζημιές απλώθηκαν σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, μνημεία, κατοικίες. Καταστράφηκαν 120 εκτάρια του ιστορικού κέντρου, το νότιο τμήμα οδού Αγίου Δημητρίου, 250 τετράγωνα παραδόθηκαν στις φλόγες. Η καταστροφή δημιούργησε 72.000 αστέγους (στους 157.000 του συνολικού πληθυσμού) σύμφωνα με απογραφή 1913. Εάν ήταν αμέλεια ή εμπρησμός από δράστη Έλληνα ή αλλοδαπό δεν διευκρινίστηκε. (Ελευθ. Σκιαδάς στην έκδοση “ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από τον 19ο στον 21ο αιώνα”)

Το www.nextdeal.gr επαναφέρει το θέμα στην ασφαλιστική μνήμη επειδή η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, όπως και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες σαν την Generali, Baloise, Sun κ.α., εξόφλησε αποζημιώσεις ποσού 2.850.000 δρχ καταβάλλοντας στους πελάτες της 1.200.000 δρχ αφαιρώντας αντασφαλιστική κάλυψη και «σώστρα» σε εποχή που το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν στο 1,5 εκατ. δρχ!

Το www.nextdeal.gr υπογραμμίζει ότι η αδυναμία εξεύρεσης των αιτιών της πυρκαγιάς, η δραματική κατάσταση των πληγέντων, οι δυσκολίες των εκτιμήσεων και οι συνεννοήσεις με τις αλλοδαπές εταιρίες (πολλές από τις οποίες επί συνόλου 17 αποχώρησαν αμέσως) οδήγησαν την ΕΘΝΙΚΗ να αποδώσει αποζημιώσεις «χατιρικώς» (ex gratia) και παρά το γεγονός ότι έγινε σε εμπόλεμη ζώνη και θα μπορούσε να μη αποζημιώσει…

«Ας δεχθώμεν το πλήγμα μετά καρτερίας και ας ατενίσωμεν μετά πλήρους εμπιστοσύνης εις το αγαθόν μέλλον της ΕΘΝΙΚΗΣ…» σημείωσε σε εμπιστευτική του έκθεση προς τον Ι. Σέμπρο τον Νοέμβριο 1917 ο επιθεωρητής που εστάλη στη Θεσσαλονίκη Λεωνίδας Παπαδόπουλος!

Τέτοιες μέρες (Σεπτέμβριος 1917-Σεπτέμβριος 2015) οι άνθρωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ προσπαθούσαν με κάθε ενεργητικότητα να αποσβήσουν ή τουλάχιστον να μετριάσουν τα ολέθρια αποτελέσματα της φωτιάς εναντίον των συμφερόντων της εταιρίας χωρίς ΝΑ ΑΓΝΟΗΣΟΥΝ το συμφέρον των πελατών. Οι υπάλληλοι και συνεργάτες εργάζονταν με εξοντωτικούς ρυθμούς, αποζημίωναν και εκτιμούσαν ζημιές μέσα σε ένα εφιαλτικό κλίμα πιέσεων από γεγονότα και πολιτικές παρεμβάσεις.

Παράδειγμα ήθους και εργατικότητας αποτελεί το γεγονός ότι επιθεωρητής Λ. Παπαδόπουλος της ΕΘΝΙΚΗΣ δεν δέχθηκε να μείνει σε ξενοδοχείο επειδή θεωρούσε υπερβολικό το κόστος 25 δρχ (δωμάτιο-τροφή) για την εταιρία (φιλοξενήθηκε σε σπίτι οικογένειας Μαυρουδή)

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΘΝΙΚΗΣ ας τιμήσει τον εξαίρετο αυτό υπάλληλο με σχετική εκδήλωση προτείνουν με αυτήν την αφορμή οι εκδόσεις Σπύρου μαζί με τους υπόλοιπους προβάλλοντας και το σχετικό VIDEO που κοινοποιεί το nextdeal.gr.

Μέρες που η Ελλάδα μας και ο ασφαλιστικός κλάδος «καίγεται» στην κρίση, η ΕΘΝΙΚΗ καλείται να «σβήσει» φωτιές και να βοηθήσει τον κλάδο όπως έπραξε αρκετές φορές σε δύσκολες εποχές του παρελθόντος.

Ας συμμεριστεί τις ζημιές συναδέλφων της και ας επωμισθεί ιδιαίτερες ευθύνες υπέρ των Ελλήνων συναδέλφων της και Ελλήνων καταναλωτών ασφαλιστικών εταιριών!

Η ΕΘΝΙΚΗ και η Ιδιωτική Ασφάλιση ήταν οι “ευεργέτες” που ξαναστήθηκε η Θεσσαλονίκη!

Δείτε το video:

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική υπηρεσία του σερβικού στρατού που κατέγραψε τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στις 18 Αυγούστου 1917. Πρόκειται για στρατιωτικό φιλμ που ανακαλύφθηκε εντελώς τυχαία , όταν έφτασε στα χέρια Ιταλών σε ένα εργαστήριο επεξεργασίας παλαιών ταινιών. Το φιλμ είναιμέρος ενός μεγαλύτερου αρχείου το οποίο αγόρασαν οι Ιταλοί και άρχισαν να το αξιοποιούν.

Όπως προκύπτει ο Σερβικός στρατός είχε κινηματογραφικό τμήμα και κατέγραψε τις τραγικές μέρες της πόλης, όταν οι φλόγες κατέστρεψαν αργά και βασανιστικά μεγάλο μέρος της πόλης, το παραδοσιακό κέντρο και όλο το μέτωπο προς την παραλία…

Υπεύθυνος για αυτήν την ιστορική λήψη είναι ο υπολοχαγός Mika Mihajlović Afrika που μπόρεσε να τραβήξει πανοραμικά πλάνα της πόλης, ενώ αυτή καίγεται. Κατέγραψε την εξάπλωση της φωτιάς και αποτύπωσε τους πυκνούς μαύρους καπνούς που έπνιξαν την περιοχή. Προφανώς οι λήψεις έγιναν μετά το ξέσπασμα της πρώτης πυρκαγιάς και αφού είχε ήδη εξαπλωθεί από σπίτι σε σπίτι.

Οι πολίτες για λόγους ασφαλείας έχουν καταφύγει στην παραλία και παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις προσπάθειες κατάσβεσης με τα ανεπαρκή μέσα της εποχής. Μόνο τα μικρά παιδιά χαμογελούν και στήνονται με αφέλεια μπροστά στο φακό.

Οι πυροσβέστες και οι στρατιώτες αποτελούν το άλλο βουβό κομμάτι της ιστορίας, καθώς αγωνίζονται μάταια να περιορίσουν τις πύρινες φλόγες που αφάνισαν τα υπέροχα κτίρια της παλιάς Θεσσαλονίκης. Αρκούνται κυρίως σε δευτερεύουσες επεμβάσεις. Απελευθερώνουν τους δρόμους από τα μπάζα και τα ερείπια, ενώ τους παρακολουθούμε να δένουν με σχοινιά ετοιμόρροπους τοίχους και να τους σωριάζουν στο έδαφος.

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο από την ημέρα που η πανέμορφη πόλη έχασε την καρδιά της… (πηγή: mixanitouxronou.gr)

nextdeal

Πρωτότυπη δικαστική απόφαση: Η ασφαλιστική πληρώνει αποζημίωση για μεταφορά οχήματος στο εξωτερικό για επισκευή

Δεκτή η αγωγή του ζημιωθέντος ασφαλισμένου της ως άνω αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, για το υπόλοιπο των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου του, πέραν του καταβληθέντος από την αλλοδαπή ασφαλιστική του εταιρεία, (καθώς και για τις σωματικές βλάβες του).

Μεταφορά Οχήματος στην Αλλοδαπή προς Επισκευή

Επιδικάσθηκε το ποσό των 700 ευρώ για την μεταφορά του οχήματος προς επισκευή στην αλλοδαπή, διότι κρίθηκε αυτή απαραίτητη καθόσον καθόσον, τα ανταλλακτικά του βλαβέντος οχήματος υπήρχαν στη Γερμανία και η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα δεν αναλάμβανε την επισκευή του.

Υπαξία

Επιδικάσθηκε ποσό 10.000 ευρώ για όχημα αξίας προ του ατυχήματος 43.800 Ευρώ (BMW τύπου 530d Touring 2.993 κυβ. εκατ.).

 

nextdeal