Τι θα πρέπει να γνωρίζουν ασφαλιστές και καταναλωτές;

Είναι γεγονός πως η πανδημία του κορωνοιού (COVID-19) έχει επηρεάσει ριζικά τόσο την προσωπική ζωή του καθενός όσο και την πορεία επαγγελματιών / επιχειρήσεων, με μεγάλη αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Μοιραία και ο ασφαλιστικός κλάδος θα υποστεί κραδασμούς που, ωστόσο, θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε μια νέα δυναμική κατάσταση με επιπτώσεις στη συμπεριφορά του Καταναλωτή (Φυσικά Πρόσωπα ή/και Επιχειρήσεις). Εκτιμάται πως η νέα κατάσταση θα αποτελέσει μοχλό αναβάθμισης και προόδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε συνδυασμό βέβαια με απαίτηση για αρτιότητα και πληρότητα των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων. Το τελευταίο, θα επηρεάσει άμεσα τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθόσον οι Καταναλωτές θα απαιτούν ποιότητα με το αντίστοιχο λογικό κόστος στα ασφαλιστικά προϊόντα που θα αγοράζουν προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες (value for money). Ουσιαστική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι το γεγονός πως το εκάστοτε Ασφαλιστήριο είναι ιδιωτικό συμφωνητικό που αποζημιώνει σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και με κάποιες προϋποθέσεις / εξαιρέσεις.

 

Ορισμένοι Κανόνες

 

1. Πρώτο και κύριο, να προβαίνετε σε αληθείς δηλώσεις στοιχείων. Μην αποκρύπτετε πληροφορίες, παρερμηνεύετε ή παραποιείτε οτιδήποτε σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία της ασφάλισης. Είναι λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη οποιασδήποτε μελλοντικής απαίτησης αποζημίωσης. Η διαδικασία της ασφάλισης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και βασίζεται στη θεμελιώδη Αρχή της “καλής πίστης” (Bona Fidei)

2. Να αποφεύγετε την “υπο-ασφάλιση”, προκειμένου να εξοικονομήσετε κάποιο μικρό ποσό ασφαλίστρων. Δηλαδή, μην υιοθετείτε ασφαλιστήριο κάλυψης περιουσίας σε χαμηλότερη αξία ή ακόμη κάλυψης Αστικής Ευθύνης με πολύ χαμηλά όρια σε σχέση με κάποια πιθανή αξίωση αποζημίωσης. Οποιαδήποτε υπο-ασφάλιση, σκόπιμα ή από αμέλεια (δική σας ή και του Ασφαλιστή σας), σημαίνει μειωμένη ή και καθόλου αποζημίωση ζημιάς σε κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο ή σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης Τρίτου για λόγους αστικής ευθύνης. Είναι προφανές πως σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί κάλλιστα να τεθεί θέμα επαγγελματικής ευθύνης του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

3. Ενημερωθείτε, απαιτείστε και βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό Ασφαλιστήριο. Διαβάστε το ή καλύτερα, ζητήστε από ένα “διαβασμένο” πιστοποιημένο Ασφαλιστή (Μεσίτη ή Πράκτορα Ασφαλίσεων), να σας ενημερώσει για τις ασφαλιστικές καλύψεις. Να γνωρίζετε πως όλα τα Ασφαλιστήριας περιλαμβάνουν όρους (προϋποθέσεις και εξαιρέσεις) κάλυψης καθώς και κάποιο αφαιρετέο ποσό από την όποια αποζημίωση (Απαλλαγή), το οποίο βαραίνει τον Ασφαλισμένο – Εσάς.

4. Να ξέρετε πως πολλές φορές “το φθηνότερο μπορεί να κοστίσει ακριβά”. Μην “κυνηγάτε” το φθηνότερο ασφάλιστρο (εκτός αν ασφαλίζεστε με κάποιο ομαδικό Σχέδιο Ασφάλισης και εκμεταλλεύεστε την αγοραστική δύναμη των πολλών). Γιατί, το χαμηλό ασφάλιστρο μπορεί να “κρύβει” ασαφείς όρους, ειδικές εξαιρέσεις, χαμηλότερα όρια κάλυψης ή / και υψηλότερες απαλλαγές. Μη ξεχνάτε ότι η όποια ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει με βάσει τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Και, ο Ασφαλιστής σας έχει αντικειμενική ευθύνη γι’ αυτό.

5. Να είστε προσεκτικοί όταν αγοράζετε στο διαδίκτυο κάποια Ασφάλιση online. Γιατί, αν περάσετε λανθασμένα κάποιες ζητούμενες πληροφορίες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε “λάθος” ασφαλιστήριο με αποτέλεσμα τη μη κάλυψη ή μειωμένη κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων αποζημίωσης. Ο Ασφαλιστής που διαμεσολαβεί, θεσμικά υπάρχει αλλά είναι “αόρατος” και είναι δύσκολο να εγείρετε αξιώσεις σε βάρος του.

6. Να ζητάτε εξηγήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε. Απόψεις όπως “δεν το είχα καταλάβει καλά” ή “δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό”, μπορεί, στο πλαίσιο μιας ζημιάς / απαίτησης αποζημίωσης, να οδηγήσει σε διενέξεις με τον Ασφαλιστή σας ο οποίος ωστόσο, είναι νομικά υπόλογος για τυχόν “αστοχίες” στην ασφάλιση που σας πρότεινε.

7. Να ζητάτε από τον Ασφαλιστή σας (Πράκτορα ή Μεσίτη Ασφαλίσεων) να σας αναλύσει τις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες σας, να σας εξηγήσει τις επιλογές που υπάρχουν, να ελέγξει την Αίτηση Ασφάλισης και τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου και να είναι δίπλα σας, στην περίπτωση που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η Ασφάλιση.

8. Τέλος, να γνωρίζετε και την θεσμική διαφορά Μεσίτη και Πράκτορα Ασφαλίσεων καθώς και την αντίστοιχη επαγγελματική ευθύνη του. Ο Μεσίτης φέρει ακέραια την ευθύνη του απέναντί σας για τυχόν λάθη ή παραλήψεις του ενώ στην περίπτωση του Πράκτορα μπορεί να επικαλεσθεί συνυπαίτια και την Ασφαλιστική Εταιρεία την οποία εκπροσωπεί. (Σημείωση: Είναι κάτι, που η εγχώρια αγορά με τον τρόπο που λειτουργεί, δείχνει να αγνοεί αφήνοντας έρεισμα σε ενημερωμένους δικηγόρους να αναλάβουν πρωτοβουλίες όταν υπάρξει πρόβλημα με κάποια σοβαρή αποζημίωση και απαιτείται αναζήτηση ευθυνών).

 

Πηγή:Nextdeal.gr

Προσοχή! Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας εάν καλύπτεσθε πλήρως σε θραύση κρυστάλλων!

Οι υπηρεσίες θραύσης κρυστάλλων είναι πολλές και διαφορετικής ποιότητας.

Το www.nextdeal.gr επισημαίνει ότι δεν είναι «όλες ίδιες» οι εταιρίες θραύσης κρυστάλλων ούτε φυσικά και οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχουν αρκετές διαφορές και πολλά «ακαταλαβίστικα» εκ πρώτης όψεως και στα τιμολόγια και στα προγράμματα και στις ασφαλιστικές εταιρίες που ΔΕΝ είναι εύκολο ο καταναλωτής να τα διακρίνει ή να τα καταλάβει. Οι ασφαλιστικές εταιρίες αναλόγως του κόστους ασφαλίστρου προσφέρουν καλύψεις με «ψιλά γράμματα» που εκεί φαίνεται η χρησιμότητα του ασφαλιστή για να εξηγήσει τι χάνει ή τι κερδίζει ο καταναλωτής με το α ή β ασφάλιστρο και ανάλογες α ή β καλύψεις σε ποσότητα και ποιότητα.

Οι εταιρίες θραύσης κρυστάλλων όπως η GLASSDRIVE, η ΦΙΛΗΣGlass, η Glassfit, η Carglass κ.α. υψηλού επιπέδου έφεραν πρόσθετη αξία και πολιτισμό με τις καλύψεις και εξυπηρέτησή τους με επιτόπου επισκευή στα κρύσταλλα, τα παρμπρίζ, τους καθρέφτες, τις αντιηλιακές μεμβράνες, την προστασία anti-rain, την αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων κ.α. υπηρεσιών που παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στην οδήγηση κλπ.

Όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή στην αγορά σωστής ασφάλισης θραύσης κρυστάλλων επειδή πολλές ασφαλιστικές εταιρίες λόγω κόστους ή ανταγωνισμού προωθούν ασφαλιστήρια πακέτα με διαφορετικές καλύψεις ή αφήνονται εκτός ασφάλισης «περιοχές» ζημιών που δεν είναι εύκολο να αξιολογήσει ο καταναλωτής εάν δεν τον συμβουλέψει επαγγελματίας ασφαλιστής. Προσέξτε επειδή η σωστή ασφάλιση και επισκευή σώζει ζωές! Απαιτείται γνώση, εμπειρία, άμεση ανταπόκριση, καινοτομία, γνησιότητα, εγγύηση…

Εμπιστευθείτε τις προτάσεις εξειδικευμένων εταιριών στα κρύσταλλα και ζητήστε κάλυψη από κάθε κίνδυνο και για όλες τις ώρες!

 

nextdeal

Πως να διαλέξω ασφαλιστή

Όλοι ερχόμαστε σε επαφή με την ασφαλιστική αγορά, αφού κάποιες από τις ασφαλίσεις είναι υποχρεωτικές από το νόμο. Πιο γνωστή από όλες, η ασφάλιση της αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, οι ασφαλίσεις κάθε μορφής αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. Άλλοι έχουν αναπτυγμένη ασφαλιστική συνείδηση και πιστεύουν στο αγαθό της ασφάλισης, άλλοι τις θεωρούν «αναγκαίο κακό» και άλλοι τις απορρίπτουν, χωρίς καμία συζήτηση.

Σύμφωνα με τις έρευνες, που κατά καιρούς γίνονται, ο καταναλωτής έχει μάλλον αρνητική άποψη για την ασφαλιστική αγορά, είτε γιατί σε κάποια περίπτωση δεν αποζημιώθηκε και αναγκάστηκε να τρέχει στα δικαστήρια, είτε γιατί ταλαιπωρήθηκε μέχρι να εισπράξει την αποζημίωσή του, είτε γιατί όταν συνέβη η ζημιά ανακάλυψε ότι δεν ήταν σωστά ασφαλισμένος, είτε γιατί ο «ασφαλιστής» του τον κορόιδεψε και του έφαγε λεφτά.

Για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα αυτά, για να έχουμε όλοι πιο ήσυχο το κεφάλι μας, για να είμαστε σίγουροι για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληρώνουμε, υπάρχει ένας και μοναδικός δρόμος. Να επιλέξουμε σωστή εταιρία και κυρίως να επιλέξουμε σωστό «ασφαλιστή». Και όταν λέμε «ασφαλιστή», εννοούμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα έρθουμε σε επαφή, θα αναλύσει τις ανάγκες μας και θα μας προτείνει συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα, μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών.

Καταρχήν, σύμφωνα με το νόμο και την επίσημη ορολογία της αγοράς, όλοι οι «ασφαλιστές», όσοι διαμεσολαβούν δηλαδή, για να γίνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, λέγονται «διαμεσολαβούντα πρόσωπα» και είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες, που αναλύονται πιο κάτω. Αντίθετα, σύμφωνα με το νόμο, ασφαλιστής είναι η ασφαλιστική εταιρία και όχι το πρόσωπο που διαμεσολαβεί.

Κατηγορίες διαμεσολαβούντων προσώπων Οι κατηγορίες των διαμεσολαβούντων προσώπων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά είναι οι εξής:

  1. Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι διαμεσολαβούν για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εργάζονται, είτε ωςανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως δυναμικό πωλήσεων των δικτύων των ασφαλιστικών εταιριών, είτε ως συνεργάτες Πρακτόρων και Μεσιτών.

  1. Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων

Οι Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων δεν δημιουργούν δικιά τους παραγωγή, αλλά μέσω των Ασφαλιστικών Συμβούλων, τους οποίους επιλέγουν, εκπαιδεύουν και εποπτεύουν.

  1. Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες εκπροσωπούν συνήθως πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έχουν δική τους επαγγελματική έδρα και αποτελούν την πιο γνώριμη κατηγορία από τους διαμεσολαβούντες.

  1. Μεσίτες ασφαλίσεων

Μεσίτες ασφαλίσεων είναι οι διαμεσολαβούντες, που με εντολή των πελατών τους αναζητούν ασφαλιστική εταιρία και προγράμματα, για την κάλυψη συγκεκριμένων ασφαλιστικών αναγκών των πελατών τους.

  1. Υπάλληλοι ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οι Υπάλληλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με προϋποθέσεις, μπορούν να διαμεσολαβούν για την προώθηση προγραμμάτων της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εργάζονται.

  1. Συνδεδεμένοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Συνδεδεμένοι είναι συνήθως αυτοί που λειτουργούν για λογαριασμό και υπό την ευθύνη μιας και μόνο ασφαλιστικής εταιρίας ή ασκούν την διαμεσολάβηση, ως συμπληρωματική εργασία της κύριας απασχόλησής τους.

Όλα τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικά πρόσωπα. Ακόμα και οι τράπεζες, που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων, πιστοποιούνται πλέον σύμφωνα με το νόμο.

Έχουν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και, εκτός των άλλων, τουλάχιστον ένας τραπεζικός υπάλληλος σε κάθε υποκατάστημα τράπεζας, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσω ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων, για τις ασφαλιστικές του γνώσεις. Αν δεν υπάρχει πιστοποιημένος υπάλληλος, τότε κάθε πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων από το υποκατάστημα της τράπεζας, δεν είναι νόμιμη. Τέλος, υπάρχει και ο Δόκιμος Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Είναι μια προσωρινή κατηγορία, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του διαμεσολαβούντος πρέπει να είναι πιστοποιημένος, δηλαδή να έχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος, για την απόκτηση της οποίας υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Βασικότερη, είναι οι εξετάσεις που πρέπει να δώσει, για την διαπίστωση των γνώσεών του στα ασφαλιστικά θέματα. Οι εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλη την Ελλάδα, με ευθύνη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Γιατί να απευθυνθώ σε επαγγελματία «Ασφαλιστή»

Όταν απευθυνόμαστε σε επίσημο, πιστοποιημένο επαγγελματία «Ασφαλιστή», όποια ιδιότητα και αν έχει, εξασφαλίζουμε κάποια σημαντικά πράγματα, όπως:

Είναι καταχωρημένος στα μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Συνεπώς δεν είναι άγνωστος».

Έχει εκπαιδευτεί, έχει δώσει εξετάσεις και έχει πετύχει. Συνεπώς έχει ασφαλιστικές γνώσεις. Έχει προσκομίσει έγγραφα περί μη καταδίκης του, τουλάχιστον για οικονομικά εγκλήματα. Συνεπώς, δεν είναι απατεώνας.

Ανανεώνει κάθε τρία χρόνια την άδειά του, προσκομίζοντας τα ίδια έγγραφα. Συνεπώς, επιβεβαιώνει συχνά την ιδιότητά του. Είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος, με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του.

Έχει επίσημες συμβάσεις συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες ή μεγάλα μεσιτικά και πρακτορειακά γραφεία. Συνεπώς, μπορούμε να αναζητήσουμε εκεί το συμβόλαιό μας, αν δεν τον βρίσκουμε.

Αν, παρόλα αυτά, δεν εξετάζουμε κανένα χαρακτηριστικό, αλλά απευθυνόμαστε σε άτομα που δεν τα γνωρίζουμε ή σε άτομα που κάποιος μας τα σύστησε, χωρίς όμως να έχουν οποιαδήποτε άδεια επαγγέλματος, τότε το λάθος είναι εξολοκλήρου δικό μας. Η ασφάλιση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευθούμε σε άσχετους ή ερασιτέχνες.

 

Πηγή: Free Press “ασφαλίζομαι”