Πότε αποζημιώνεται η «Αλλοίωση Εμπορευμάτων» μέσα σε ψυγεία επιχειρήσεων μετά από διακοπή λειτουργίας τους;

Με αφορμή την καλοκαιρινή κίνηση των επιχειρήσεων το nextdeal.gr ενημερώνει σχετικά.
Η κάλυψη «Ποιοτική Αλλοίωση Εμπορευμάτων σε Ψυγεία» περιλαμβάνεται μέσα στις παροχές ασφάλισης συμβολαίων επιχειρήσεων όλων των εταιρειών. Αποζημιώνει τις υλικές ζημιές από την ποιοτική αλλοίωση που θα υποστούν εμπορεύματα ή και πρώτες ύλες που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία επιχειρήσεων έως ενός ορισμένου ποσού λόγω της διακοπής λειτουργίας τους από διάφορες αιτίες π.χ συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό κ.α.), βλάβες στο μοτέρ, διαρροή ψυκτικού υγρού, βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίου, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κ.α. και με προϋποθέσεις ανάλογα το πρόγραμμα και την εταιρεία.
Για παράδειγμα η ασφάλιση μιας επιχείρησης εστιατορίου –ουζερί με ασφαλιζόμενη αξία κτηρίου 35 χιλ. ευρώ και περιεχομένου 20 χιλ. στην Πάρο ή στα Χανιά κοστίζει ενδεικτικά από 110 ευρώ ετησίως και συμπεριλαμβάνει ένα πλήθος παροχών όπως π.χ. πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα διάρρηξη σωληνώσεων, ύδρευσης, φυσικά φαινόμενα, πάγιο εξοπλισμό κ.α. επιπλέον της παροχής «αλλοίωση εμπορευμάτων».
Αντίστοιχα με τα παραπάνω ασφαλιζόμενα κεφάλαια η ασφάλιση ενός ζαχαροπλαστείου στην Κέρκυρα κοστίζει ενδεικτικά από 90 ευρώ ετησίως, η ασφάλιση ενός ιχθυοπωλείου στην Χαλκιδική κοστίζει ενδεικτικά από 85 ευρώ ετησίως ενώ η ασφάλιση ενός καταστήματος τυροκομικής στο Ρέθυμνο κοστίζει ενδεικτικά από 80 ευρώ, ανάλογα το πρόγραμμα, τις παροχές και την εταιρεία. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση φυλάσσει εμπορεύματα και πρώτες ύλες σε ψυγεία π.χ κρεατικά, ψαρικά, γαλακτοκομικά, παγωτά κ.α. αξίας μεγαλύτερης από την προβλεπόμενη στις τυποποιημένες παροχές του ασφαλιστηρίου, οφείλει να ενημερώσει τον διαμεσολαβητή και την εταιρεία ώστε να συμφωνηθεί με προϋποθέσεις μέσα στο ασφαλιστήριο η πραγματική αξία του περιεχομένου εμπορευμάτων και πρώτων υλών.
Δείτε εδώ τον όρο «Ποιοτική Αλλοίωση Εμπορευμάτων σε Ψυγεία» μέσα από τους γενικούς όρους συμβολαίων επιχειρήσεων των εταιρειών ΑΧΑ, Μινέττα,   Eurolife ERB, Εθνική και Prime

AXA

MINETTA

 

EUROLIFE

EΘΝΙΚΗ

 

PRIME

Ασφαλείς μεταφορές των εμπορευμάτων σας- Oι ανάγκες σας πάνω απ’ όλα

Για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων σας, στα πλαίσια της επαγγελματικής και επιχειρηματικής σας δράσης, φροντίζουμε ώστε να έχετε την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, τους δικούς σας όρους και με ταχύτατο και αποτελεσματικό διακανονισμό σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η PRIME INSURANCE ασφαλίζει τον ιδιοκτήτη για τη μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Το πρόγραμμα ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων που σχεδιάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, βασίζεται σε συγκεκριμένες Ρήτρες (Α, Β, C) ασφάλισης εμπορευμάτων που έχουν θεσμοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών του Λονδίνου, υιοθετούνται παγκόσμια σε όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές αγορές και καλύπτουν ζημιές ή απώλειες από οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο.

Επιπλέον καλύπτουμε ειδικά ή ευπαθή φορτία (πετρέλαιο, κάρβουνο, κατεψυγμένα τρόφιμα, ξυλεία κ.λπ.) που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις και πρόσθετες καλύψεις.

Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τύπο του συμβολαίου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, ασφαλίζοντας μία συγκεκριμένη μεταφορά (Single Voyage Policy) ή επιλέγοντας ένα Ασφαλιστήριο Διαρκείας (Open Cover Policy) για να ασφαλίσετε τις μεταφορές συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή κύκλου εργασιών.

Ασφάλειες Σαριδάκης σε συνεργασία με την Prime

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n

Prime