Ασφαλείς μεταφορές των εμπορευμάτων σας- Oι ανάγκες σας πάνω απ’ όλα

Για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων σας, στα πλαίσια της επαγγελματικής και επιχειρηματικής σας δράσης, φροντίζουμε ώστε να έχετε την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη, σχεδιασμένη σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, τους δικούς σας όρους και με ταχύτατο και αποτελεσματικό διακανονισμό σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Η PRIME INSURANCE ασφαλίζει τον ιδιοκτήτη για τη μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Το πρόγραμμα ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων που σχεδιάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, βασίζεται σε συγκεκριμένες Ρήτρες (Α, Β, C) ασφάλισης εμπορευμάτων που έχουν θεσμοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών του Λονδίνου, υιοθετούνται παγκόσμια σε όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές αγορές και καλύπτουν ζημιές ή απώλειες από οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο.

Επιπλέον καλύπτουμε ειδικά ή ευπαθή φορτία (πετρέλαιο, κάρβουνο, κατεψυγμένα τρόφιμα, ξυλεία κ.λπ.) που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις και πρόσθετες καλύψεις.

Τέλος, σας δίνουμε τη δυνατότητα να καθορίσετε τον τύπο του συμβολαίου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, ασφαλίζοντας μία συγκεκριμένη μεταφορά (Single Voyage Policy) ή επιλέγοντας ένα Ασφαλιστήριο Διαρκείας (Open Cover Policy) για να ασφαλίσετε τις μεταφορές συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή κύκλου εργασιών.

Ασφάλειες Σαριδάκης σε συνεργασία με την Prime

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n

Prime