Οδηγίες για τις λάθος περιπτώσεις ανασφάλιστων

Βασικές αιτίες που ευθύνονται για τον λάθος χαρακτηρισμό οχημάτων ως “ανασφάλιστων” εντοπίστηκαν από την Περιφέρεια Αττικής στο διάστημα που έγινε η πρώτη εφαρμογή του συστήματος διασταύρωσης.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών αναφορικά με αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν τις εσφαλμένες καταχωρήσεις στις βάσεις δεδομένων των συναρμόδιων υπουργείων δίνονται οδηγίες διευκόλυνσης στους πολίτες.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν από την μέχρι σήμερα προσέλευση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνονται τα εξής:

1. Περίπτωση κλοπής οχήματος η οποία έχει δηλωθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώρηση.

2. Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος, Τηλ. 210 6899039, [email protected]) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

3. Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με παρέμβαση του οικείου Δήμου. Εάν το όχημα έχει παραληφθεί πριν την εφαρμογή του Π.Δ 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας να υποβληθεί βεβαίωση του Δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) και παραδόθηκε στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).

4. Περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών (πωλητή – αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την υποβολή, στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας, των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).

Aσφάλιση Προσώπων: Συχνές Ερωτήσεις

Εν μέσω οικονομικών δυσκολιών και της σημερινής ασάφειας, πολλοί διερωτώνται μία και δεν μπορούν να σηκώσουν τους κινδύνους όλους μόνοι τους, αν μπορούν να έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατυχημάτων προσωπικό; αν μπορούν να ασφαλιστούν για νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε αιτία, αν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ατυχημάτων για τους ίδιους ή και ένα πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει όλη την οικογένεια.

Απάντηση: Ναι, υπάρχουν

Οι ασφαλιστικές το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να αναλάβουν μέρος των κινδύνων ή όλους έχουν σχεδιάσει και προωθήσει στην αγορά κατάλληλα προγράμματα για τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Στόχος τους η προστασία των ασφαλισμένων σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος τον οποίον οι πολίτες δεν θα μπορούν να διαχειριστούν λόγω της έλλειψης ρευστότητας και των οικονομικών δυσκολιών που υφίστανται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ετσι, προγράμματα ασφάλισης προσωπικά που προσφέρουν κάλυψη στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αλλά και έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξασφαλίζοντάς σας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο, είναι στην διάθεση των πολιτών.

Επίσης και προγράμματα νοσοκομειακά με επιλογή του νοσηλευτικού ιδρύματος

Τέλος και ο ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης οικογενείας προσφέροντας καλύψεις σε τομείς πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας αλλά και έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξασφαλίζοντας στον ασφαλιζόμενο ή/και στα μέλη της οικογένειάς του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο.

Εξ αυτών, η Interlife προσφέρει το Προστασία Personal.Το κυριότερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι κατατάσσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και έχει δημιουργήσει 5 διαφορετικά σχέδια ασφάλισης, ώστε σε κάθε περίπτωση να προσφέρεται η ασφαλιστική προστασία που έχει πραγματικά ανάγκη ο καθένας ξεχωριστά και μοναδικά.

Το Προστασία Family που δημιουργήθηκε για να καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος, καταβάλλοντας στον δικαιούχο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανάλογα με το σχέδιο που έχει επιλέξει. Το πρόγραμμα κατατάσει τις κατηγορίες των επαγγελμάτων και παρέχεται σε 3 διαφορετικά σχέδια.

Το Ηospital Protection ένα πρωτοποριακό πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει την κάλυψη των νοσηλίων του ασφαλισμένου εντός Δημόσιου Νοσοκομείου, με την κάλυψη των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Επισκέψεων σε Ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση ατυχήματος.

Το Υγεία Maximum παρέχει στον ασφαλισμένο ή και την οικογένεια πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές εξασφάλισης απλά, μοντέρνα και οικονομικά. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών.

Πριν αγοραστεί το πρόγραμμα, συστήνεται ο πελάτης να πάρει την συμβουλή του επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Πληροφορίες από εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους από τις Ασφάλειες Σαριδάκης* μπορείτε να λάβετε επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλ. 2810 232320 ή 28310 30900.

 

sofokleousin

Συναλλαγές με ασφαλιστικές εταιρίες. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Έχεις οποιαδήποτε συναλλαγή με ασφαλιστική εταιρία . Δες οκτώ βασικές ερωτήσεις απαντήσεις για θέματα που αφορούν τα ασφάλιστρα, την ενημέρωση ,τις αποζημιώσεις , τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και άλλα.

Μπορώ να ασφαλίσω την κατοικία μου σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής μου ανεξάρτητα από την υπόδειξη της τράπεζας που έχει την εμπράγματη εξασφάλιση;
Ναι, δε δεσμεύεστε απο την πρόταση της τράπεζας. Εναπόκειται στον πελάτη κατά την κατ” ιδίαν διαπραγμάτευσή του με την τράπεζα να επιλέξει και να ασφαλιστεί το υπέρ της τράπεζας προσημειωμένο ακίνητο σε ασφαλιστική εταιρεία η οποία πρέπει να τυγχάνει της παράλληλης με τη δική του αποδοχής της τράπεζας.

Έχω ασφάλεια νοσοκομειακής περίθαλψης. Τα τελευταία χρόνια τα ασφάλιστρά μου αυξήθηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα να έχουν γίνει ιδιαίτερα ακριβά. Τι μπορώ να κάνω;
Η αύξηση των ασφαλίστρων του καταναλωτή χωρίς διαφανή και σαφή αιτιολόγηση δεν είναι νόμιμη. Οι όροι που προβλέπουν αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, χωρίς εκ των προτέρων να καθορίζονται τα κριτήρια , ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή, βάσει των οποίων γίνεται η αύξηση αυτή (Y.A 74/22.2.2011), είναι καταχρηστικοί. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι έχει γίνει αύξηση στα ασφάλιστρά σας πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία και να ζητήσετε έγγραφη αναλυτική ενημέρωση για το ακριβές ποσοστό της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων κατά το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Εάν η εταιρεία αρνείται να σας χορηγήσει αναλυτική ενημέρωση ή δεν σας καλύψει η απάντησή της και πρέπει να ελεγχθεί τυχόν καταχρηστικότητα του όρου αναπροσαρμογής ασφαλίστρων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Διεκδίκηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.
Η ασφαλιστική μου εταιρεία καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση που δικαιούμαι. Τι μπορώ να κάνω?
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου να σας αιτιολογήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία τους λόγους καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής της αποζημίωσης. Εάν δε λάβετε επαρκείς εξηγήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για παρέμβαση ή στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης κι έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό της αποζημίωσης μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.
Η αποζημίωση που μου δίνει η ασφαλιστική μου για ένα τροχαίο που μου συνέβη είναι μικρότερη από το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου μου και επιπλέον καθυστερεί πολύ να μου την καταβάλει. Τι μπορώ να κάνω;
Σχετικά με άρνηση, καθυστέρηση ή διαφορά εκτιμητέας ζημιάς που αφορά καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης υλικών ζημιών μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος-Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης –Τμήμα Ειδικών Εποπτικών Θεμάτων Ασφαλιστικής Αγοράς (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, τ.κ 10250, τηλ.2103205225-255-253-235). Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
Ενώ η ασφαλιστική μου εταιρεία κάλυψε τα έξοδα για μια πρόσφατη νοσηλεία μου σε ιδιωτικό νοσοκομείο αρνήθηκε να καταβάλλει το ΦΠΑ του τιμολογίου που της υπέβαλα. Τι μπορώ να κάνω;
Αρχικά πρέπει να ανατρέξετε στη σύμβασή σας, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν υπάρχει σε αυτήν όρος που προβλέπει ότι εσείς επιβαρύνεστε με το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος όρος κι έχετε ήδη καταβάλει το Φ.Π.Α, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή του Φ.Π.Α και αφού έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, διεκδίκηση του εν λόγω ποσού μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.
Η ασφαλιστική μου εταιρεία δε με ενημερώνει για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστήριου συμβολαίου μου. Τι μπορώ να κάνω;
Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση ενημέρωσης για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οποία υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης (ά. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2496/1997). Σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης αναφορικά με την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος-Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Τμήμα Ειδικών Εποπτικών Θεμάτων Ασφαλιστικής Αγοράς (Ελευθερίου Βενιζέλου 21 τ.κ 10250, τηλ.2103205225-255-253-235) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
Η ασφαλιστική μου εταιρεία πτώχευσε. Τι μπορώ να κάνω;
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία πτωχεύσει, ενεργοποιείται το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Το Εγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκοπός του είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α”). Ειδικότερα σε ότι αφορά τον κλάδο του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η εταιρεία του ασφαλισμένου πτωχεύσει, ενεργοποιείται ο φορέας του Επικουρικού Κεφαλαίου μόνο για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σχετική πληροφόρηση για ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν πτωχεύσει (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, COMMERCIAL VALUE), μπορεί να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης).

Ενώ συζητήσαμε με τον ασφαλιστή μου ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, οι όροι του συμβολαίου που έλαβα δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που συμφωνήσαμε. Τι μπορώ να κάνω;
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε όρο του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης που θεωρείτε ότι παρεκκλίνει από την αρχική αίτησή σας για ασφάλιση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο εντύπου δήλωσης εναντίωσης. Το έντυπο δήλωσης εναντίωσης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου –συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/ και μετά απ” αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί.
Πηγή : Συνήγορος του Καταναλωτή

Κάποιες ερωτήσεις για ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας…

Η αβεβαιότητα και η σύγχυση είναι στην καθημερινότητά μας. Η ανασφάλεια κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μας, και ένα μέλλον να μοιάζει αβέβαιο και χωρίς καμία σταθερότητα.

Ας κάνουμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας, καταγράφοντας τις απαντήσεις στο μυαλό μας ή σε ένα χαρτί, για να δούμε πιο προσεκτικά το «αύριο», για να διασφαλίσουμε σε εμάς και σε όσους αγαπάμε, αυτό που μας αξίζει. Την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

-Θα αρκεί η εγγυημένη κρατική σύνταξη των 360 ευρώ για μία αξιοπρεπή διαβίωση;

– Οι ανάγκες για υγεία, τροφή, θέρμανση, καθημερινότητα, θα σταματήσουν στα 65 χρόνια;

– Θα υπάρχει η ίδια διάθεση και ικανότητα για εργασία και στην ηλικία των 70 ετών;

-Είναι δεδομένο ότι θα μας συντηρεί η οικογένεια ή οι φίλοι μας στα μη παραγωγικά μας χρόνια;

-Μέχρι τα 65 μας χρόνια θα εργαζόμαστε για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Μετά ποιός θα εργάζεται για εμάς;

-Εάν σήμερα μειωνόταν κατά 50 % το εισόδημά μας για πάντα τι αλλαγές θα επέφερε στην ποιότητα της ζωής μας;

– Εάν χρειάζονταν 2 ευρώ την ημέρα για να διατηρηθεί η αξιοπρέπεια ενός ηλικιωμένου ανθρώπου ποιός δεν θα προσπαθούσε να του τα εξασφαλίσει; Αυτός ο ηλικιωμένος κάποια ημέρα θα είμαστε εμείς.

– Η βεβαιότητα να ζήσει κάποιος άνω των 65 ξεπερνά το 90 %.Τι έχουμε κάνει για να μπορούμε να ζούμε με οικονομική αυτάρκεια;

– Πόσο σημαντικό θα ήταν για τους γονείς μας εάν οι γονείς μας ήξεραν ότι θα είχαν κάθε πρωί επιπλέον έστω και 10 ευρώ δίπλα στο φλιτζάνι του καφέ τους για το υπόλοιπο της ζωής τους;

– Θεωρούμε πιο ασφαλή την ευμετάβλητη δημόσια σύνταξη ή ένα ισόβιο, μηνιαίο και αφορολόγητο εισόδημα στον τραπεζικό μας λογαριασμό από ένα Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα;

-Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που κέρδισαν αρκετά χρήματα από την εργασία τους. Πόσοι από αυτούς όμως κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές ισόβιο εισόδημα;

– Οι κάτοικοι της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης αποταμιεύουν σε ασφαλιστικές εταιρίες το 40 % των ρευστών διαθεσίμων τους για να συμπληρώσουν την εθνική τους σύνταξη. Στην Ελλάδα το 3% ανεβαίνει ραγδαία και θα συγκλίνει. Γνωρίζουμε ότι το 75 % των σημερινών συνταξιούχων έχει μοναδική πηγή εισοδήματος τη σύνταξή του;

– Η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος στο τζόκερ λιγότερη από μία στο εκατομμύριο κι όμως πολλοί παίζουν.

Αυτές και άλλες πολλές ερωτήσεις θα μπορούσε να θέσει ο καθένας στον εαυτό του, για να κρίνει πόσο απαραίτητο είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

logo.png

Οι Ασφάλειες Σαριδάκης* γνωρίζοντάς σας έναν-έναν ξεχωριστά, μπορούν να σας εξασφαλίσουν αυτό που αξίζει να έχετε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Την ΣΙΓΟΥΡΙΑ και την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. Το πρόγραμμα το επιλέγετε εσείς, εμείς σας δίνουμε τις λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2810 232320 ή στο email: [email protected]