Εάν έχετε ένα τροχαίο ατύχημα στο εξωτερικό, πώς θα ασκήσετε την αξίωση για αποζημίωση σας

Η διασυνοριακή κυκλοφορία είναι μια καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρώπη και ατυχήματα μεταξύ οχημάτων από διαφορετικές χώρες είναι κοινά.

Δείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την υποβολή αξίωσης σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τι πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο που λάβετε μικρότερη αποζημίωση, όταν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό από ό, τι όταν έχετε ένα ατύχημα στη δική σας χώρα με την αγορά επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης.

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετη ασφαλιστικής κάλυψης για τα ταξίδια σας.

Ο ασφαλιστής, στη συνέχεια, θα σας συμβουλέψει ποια επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Εάν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό, το δίκαιο της χώρας στην οποία συμβαίνει το ατύχημα ισχύει.

Η απαίτησή σας για αποζημίωση (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) Ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί και να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο για το πώς θα ήταν στη χώρα διαμονής σας.

Εάν έχετε ένα ατύχημα στην Ευρώπη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα που θεσπίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων για να εξασφαλιστεί η ταχεία διευθέτηση της αίτησής σας.

Αυτό ισχύει και για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και την Ελβετία.

Ανη ασφαλιστική εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η αξίωσή σας μπορεί να χρειαστεί να γίνει απευθείας στην ξένη ασφαλιστική επιχείρηση.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει εμπλακεί σε ατύχημα στο εξωτερικό για την οποία ο οδηγός που ευθύνεται, το θύμα μπορεί να ακολουθήσει μια αξίωση για τραυματισμό ή βλάβη μέσω του Συστήματος Πράσινης Κάρτας.

Αν σας συμβεί το ατύχημα

Εάν έχετε ένα ατύχημα, να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, και τον οδηγός του άλλου οχήματος

Συμπληρώστε την Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος ή σε ισοδύναμη μορφή από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Το άλλο μέρος μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε επίσης μια Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος.

Είναι απόλυτα ασφαλές για σας να συμπληρώσει και να υπογράψει το έγγραφο αυτό, αν έχετε κρατήσει αντίγραφο του εγγράφου με την υπογραφή του αντιδίκου.

Είναι απλά ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη ενός ατυχήματος ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες και, αν είναι δυνατόν, να συμφωνήσουν για το πώς συνέβη το ατύχημα.

Αν δεν έχετε μια ευρωπαϊκή δήλωση ατυχήματος γράψετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

– Ημερομηνία, τόπος και χώρα του ατυχήματος

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του άλλου μέρους (ιδιοκτήτης / κάτοχος / οδηγός του άλλου οχήματος)

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, του άλλου εμπλεκόμενου

– Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου (Αν πρόκειται για ένα φορτηγό ή ένα τρακτέρ ρυμούλκησης (ημι-) ρυμουλκούμενο, σημειώστε τους αριθμούς κυκλοφορίας του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, καθώς οι πινακίδες κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρουν).

– Χώρα αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου

– Μάρκα και τύπος του οχήματος του αντιδίκου

– Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των μαρτύρων

– Πληροφορίες π.χ. διεύθυνση και αναφορά) σχετικά με τις αστυνομικές αρχές στις οποίες έχει αναφερθεί το ατύχημα

– Οι συνθήκες του ατυχήματος. Εάν τα δύο μέρη συμφωνούν σε αυτά, συνιστάται ότι και τα δύο μέρη θα υπογράψουν μια δήλωση.

Επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία. Σε ορισμένες χώρες, η αστυνομία μπορεί να πάει μόνο στο τόπο του ατυχήματος και να συντάξει έκθεση εάν ένα από τα μέρη έχει τραυματιστεί ή εάν υπάρχουν πολλά οχήματα που εμπλέκονται. Θα πρέπει να κρατήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση ότι η αστυνομία δίνει σε περίπτωση που χρειαστεί να ασκήσετε την αξίωση σας.

Εάν είναι δυνατόν, πάρτε φωτογραφίες της σκηνής του ατυχήματος και τα κατεστραμμένα οχήματα (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού καταχώρισης).

Όταν επανέλθετε στη Χώρα σας

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στη χώρα διαμονής σας, στη δική σας γλώσσα, με αξιώσεις στον εκπρόσωπος της αντιδίκου ασφαλιστικής εταιρίας . Η ασφαλιστική σας εταιρεία ( ασφάλισης του αυτοκινήτου ή νομικής προστασίας), μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.

Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης στη χώρα διαμονής σας.

Εάν γνωρίζετε το όνομα της ασφαλιστικής εταιρίας , το κέντρο πληροφοριών μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου για το διακανονισμό της. Αν όχι, θα εντοπίσουν την ασφαλιστική του αντιδίκου και οι αξιώσεις θα υποβληθούν στον εκπρόσωπό της από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μάρκα και το μοντέλο του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που τους παρέχει.

Αν η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στη χώρα διαμονής σας, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στον εθνικό οργανισμό αποζημίωσης.

Το όργανο αυτό παρεμβαίνει, επίσης, όταν το όχημά του άλλου μέρους δεν είναι ασφαλισμένο ή ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εάν το ατύχημα συνέβη σε μια χώρα του ΕΟΧ.

Η προθεσμία για να υποβάλει την αίτησή σας μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό της χώρας διαμονής σας. Επομένως, είναι σημαντικό να υποβάλετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε να λάβετε ένα διαφορετικό ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνατε στη χώρα διαμονής σας, επειδή το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας του ατυχήματος μπορεί να επιτρέπει για τα διαφορετικούς τρόπους για τα ποσά των αποζημιώσεων.

 

asfalisinet

Πρωτότυπη δικαστική απόφαση: Η ασφαλιστική πληρώνει αποζημίωση για μεταφορά οχήματος στο εξωτερικό για επισκευή

Δεκτή η αγωγή του ζημιωθέντος ασφαλισμένου της ως άνω αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, για το υπόλοιπο των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου του, πέραν του καταβληθέντος από την αλλοδαπή ασφαλιστική του εταιρεία, (καθώς και για τις σωματικές βλάβες του).

Μεταφορά Οχήματος στην Αλλοδαπή προς Επισκευή

Επιδικάσθηκε το ποσό των 700 ευρώ για την μεταφορά του οχήματος προς επισκευή στην αλλοδαπή, διότι κρίθηκε αυτή απαραίτητη καθόσον καθόσον, τα ανταλλακτικά του βλαβέντος οχήματος υπήρχαν στη Γερμανία και η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα δεν αναλάμβανε την επισκευή του.

Υπαξία

Επιδικάσθηκε ποσό 10.000 ευρώ για όχημα αξίας προ του ατυχήματος 43.800 Ευρώ (BMW τύπου 530d Touring 2.993 κυβ. εκατ.).

 

nextdeal

“Ξεμπλοκάρουν” οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στο εξωτερικό

Συναλλαγές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών με το εξωτερικό για πληρωμές και αγορές προϊόντων από το Internet μπορούν πλέον να πραγματοποιούν οι Έλληνες καταθέτες.

Στις επικαιροποιημένες ερωτήσεις-απαντήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αναφέρεται ότι οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό:

– μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και

– εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επίσης, οι πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές μέσω internet, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:

– μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα,

– εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, και για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:

  1. Αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών.
  2. Πληρωμές ξενοδοχείων.
  3. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
  4. Πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών.
  5. Πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications).
  6. Πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ) ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα.
  7. Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή βιβλιοθηκών, κ.λπ).
  8. Πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων.

Για τις συναλλαγές αυτές καθορίστηκε ημερήσιο όριο από 300.000 ευρώ για κάθε μια από τις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank, και άλλες 90.000 ευρώ για την Τράπεζα Αττικής.

Αθροιστικά το ημερήσιο όριο εκροών που μπορούν να γίνουν μέσω καρτών από τις τράπεζες για αγορές-συναλλαγές είναι 1,29 εκατ. ευρώ, μέγεθος που είναι εξαιρετικά μικρό για τα δεδομένα των ηλεκτρονικών πληρωμών με το εξωτερικό που γίνονταν προ της επιβολής capital controls.

Δεν υπάρχει, πάντως, κάποια γνωστή ειδική διαδικασία που να καθορίζει άλλες λεπτομέρειες, ούτε όριο ανά πελάτη τράπεζας, παρά μόνο το συνολικό ποσό. Στην πράξη δηλαδή η δυνατότητα παρέχεται για όσους… προλάβουν να εκτελέσουν την παραγγελία και μέχρι να εξαντληθεί το πλαφόν των 300.000 ευρώ ανά τράπεζα, ενώ είναι άγνωστο ακόμη αν μεγάλες εταιρείες ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων (π.χ Paypal) έχουν ξεκινήσει να διεκπεραιώνουν συναλλαγές.

Μέχρι σήμερα δεν επιτρέπονταν η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών για αγορές προϊόντων μέσω internet (σ.σ δηλαδή χωρίς φυσική παρουσία) εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούσαν λογαριασμό σε τράπεζες του εξωτερικού.

 

insurancedaily