Εάν έχετε ένα τροχαίο ατύχημα στο εξωτερικό, πώς θα ασκήσετε την αξίωση για αποζημίωση σας

Η διασυνοριακή κυκλοφορία είναι μια καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρώπη και ατυχήματα μεταξύ οχημάτων από διαφορετικές χώρες είναι κοινά.

Δείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την υποβολή αξίωσης σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τι πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο που λάβετε μικρότερη αποζημίωση, όταν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό από ό, τι όταν έχετε ένα ατύχημα στη δική σας χώρα με την αγορά επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης.

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετη ασφαλιστικής κάλυψης για τα ταξίδια σας.

Ο ασφαλιστής, στη συνέχεια, θα σας συμβουλέψει ποια επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Εάν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό, το δίκαιο της χώρας στην οποία συμβαίνει το ατύχημα ισχύει.

Η απαίτησή σας για αποζημίωση (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) Ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί και να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο για το πώς θα ήταν στη χώρα διαμονής σας.

Εάν έχετε ένα ατύχημα στην Ευρώπη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα που θεσπίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων για να εξασφαλιστεί η ταχεία διευθέτηση της αίτησής σας.

Αυτό ισχύει και για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και την Ελβετία.

Ανη ασφαλιστική εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η αξίωσή σας μπορεί να χρειαστεί να γίνει απευθείας στην ξένη ασφαλιστική επιχείρηση.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει εμπλακεί σε ατύχημα στο εξωτερικό για την οποία ο οδηγός που ευθύνεται, το θύμα μπορεί να ακολουθήσει μια αξίωση για τραυματισμό ή βλάβη μέσω του Συστήματος Πράσινης Κάρτας.

Αν σας συμβεί το ατύχημα

Εάν έχετε ένα ατύχημα, να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, και τον οδηγός του άλλου οχήματος

Συμπληρώστε την Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος ή σε ισοδύναμη μορφή από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Το άλλο μέρος μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε επίσης μια Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος.

Είναι απόλυτα ασφαλές για σας να συμπληρώσει και να υπογράψει το έγγραφο αυτό, αν έχετε κρατήσει αντίγραφο του εγγράφου με την υπογραφή του αντιδίκου.

Είναι απλά ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη ενός ατυχήματος ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες και, αν είναι δυνατόν, να συμφωνήσουν για το πώς συνέβη το ατύχημα.

Αν δεν έχετε μια ευρωπαϊκή δήλωση ατυχήματος γράψετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

– Ημερομηνία, τόπος και χώρα του ατυχήματος

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του άλλου μέρους (ιδιοκτήτης / κάτοχος / οδηγός του άλλου οχήματος)

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, του άλλου εμπλεκόμενου

– Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου (Αν πρόκειται για ένα φορτηγό ή ένα τρακτέρ ρυμούλκησης (ημι-) ρυμουλκούμενο, σημειώστε τους αριθμούς κυκλοφορίας του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, καθώς οι πινακίδες κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρουν).

– Χώρα αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου

– Μάρκα και τύπος του οχήματος του αντιδίκου

– Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των μαρτύρων

– Πληροφορίες π.χ. διεύθυνση και αναφορά) σχετικά με τις αστυνομικές αρχές στις οποίες έχει αναφερθεί το ατύχημα

– Οι συνθήκες του ατυχήματος. Εάν τα δύο μέρη συμφωνούν σε αυτά, συνιστάται ότι και τα δύο μέρη θα υπογράψουν μια δήλωση.

Επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία. Σε ορισμένες χώρες, η αστυνομία μπορεί να πάει μόνο στο τόπο του ατυχήματος και να συντάξει έκθεση εάν ένα από τα μέρη έχει τραυματιστεί ή εάν υπάρχουν πολλά οχήματα που εμπλέκονται. Θα πρέπει να κρατήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση ότι η αστυνομία δίνει σε περίπτωση που χρειαστεί να ασκήσετε την αξίωση σας.

Εάν είναι δυνατόν, πάρτε φωτογραφίες της σκηνής του ατυχήματος και τα κατεστραμμένα οχήματα (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού καταχώρισης).

Όταν επανέλθετε στη Χώρα σας

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στη χώρα διαμονής σας, στη δική σας γλώσσα, με αξιώσεις στον εκπρόσωπος της αντιδίκου ασφαλιστικής εταιρίας . Η ασφαλιστική σας εταιρεία ( ασφάλισης του αυτοκινήτου ή νομικής προστασίας), μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.

Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης στη χώρα διαμονής σας.

Εάν γνωρίζετε το όνομα της ασφαλιστικής εταιρίας , το κέντρο πληροφοριών μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου για το διακανονισμό της. Αν όχι, θα εντοπίσουν την ασφαλιστική του αντιδίκου και οι αξιώσεις θα υποβληθούν στον εκπρόσωπό της από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μάρκα και το μοντέλο του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που τους παρέχει.

Αν η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στη χώρα διαμονής σας, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στον εθνικό οργανισμό αποζημίωσης.

Το όργανο αυτό παρεμβαίνει, επίσης, όταν το όχημά του άλλου μέρους δεν είναι ασφαλισμένο ή ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εάν το ατύχημα συνέβη σε μια χώρα του ΕΟΧ.

Η προθεσμία για να υποβάλει την αίτησή σας μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό της χώρας διαμονής σας. Επομένως, είναι σημαντικό να υποβάλετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε να λάβετε ένα διαφορετικό ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνατε στη χώρα διαμονής σας, επειδή το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας του ατυχήματος μπορεί να επιτρέπει για τα διαφορετικούς τρόπους για τα ποσά των αποζημιώσεων.

 

asfalisinet