Με αίτηση η επιστροφή εισφορών υγείας και για τις συντάξεις χηρείας 

Δικαιούχοι επιστροφών των εισφορών υγείας θα είναι και όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται πως:

Στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα ποσά αυτά αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση του κληρονομικού δικαιώματος.

 

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017 δεν καταβλήθηκε είτε για το λόγο ότι η καταβολή σύνταξης βρισκόταν σε αναστολή είτε επειδή έληξε το δικαίωμα σε σύνταξη (π.χ. αναπηρίας) και εκκρεμεί αίτημα παράτασης ή επαναχορήγησης σύνταξης και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δικαίωμα σε επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 01/01/2012 έως 30/06/2016, τα δικαιούμενα ποσά θα χορηγηθούν από τις υπηρεσίες πληρωμής/εκκαθάρισης συντάξεων μετά από αίτηση των συνταξιούχων.

 

Για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και των οποίων η πληρωμή της σύνταξης θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2018 και μετά, εφόσον η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει σε χρονικό διάστημα έως 30/06/2016, ο υπολογισμός των ποσών που θα παρακρατηθούν για εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το ανωτέρω διάστημα θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβληθούν με τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων κατά την πρώτη πληρωμή/εκκαθάριση της σύνταξης.

 

Από τον ΕΦΚΑ επισημαίνουν πως δεν υφίσταται θέμα επιστροφής διαφοράς ποσών στις περιπτώσεις συντάξεων που δεν είχαν υποστεί τις μειώσεις των προαναφερόμενων διατάξεων λόγω ρητής εξαίρεσής τους στη νομοθεσία, στις περιπτώσεις για τις οποίες επεστράφησαν στους δικαιούχους ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που είχαν αχρεωστήτως παρακρατηθεί (π.χ., λόγω εξαίρεσης από την κράτηση σε διπλοσυνταξιούχους ή σε εργαζόμενους συνταξιούχους), εκείνες για τις οποίες ο υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθένειας γινόταν επί ποσού από το οποίο είχαν ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις των ανωτέρω διατάξεων καθώς και για τις περιπτώσεις που έχει ήδη επιστραφεί διαφορά ποσών εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ., απόφαση ΤΔΕ κ.λπ.).

Εάν έχετε ένα τροχαίο ατύχημα στο εξωτερικό, πώς θα ασκήσετε την αξίωση για αποζημίωση σας

Η διασυνοριακή κυκλοφορία είναι μια καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρώπη και ατυχήματα μεταξύ οχημάτων από διαφορετικές χώρες είναι κοινά.

Δείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την υποβολή αξίωσης σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τι πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο που λάβετε μικρότερη αποζημίωση, όταν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό από ό, τι όταν έχετε ένα ατύχημα στη δική σας χώρα με την αγορά επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης.

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας σχετικά με την ανάγκη για πρόσθετη ασφαλιστικής κάλυψης για τα ταξίδια σας.

Ο ασφαλιστής, στη συνέχεια, θα σας συμβουλέψει ποια επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Εάν έχετε ένα ατύχημα στο εξωτερικό, το δίκαιο της χώρας στην οποία συμβαίνει το ατύχημα ισχύει.

Η απαίτησή σας για αποζημίωση (υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) Ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί και να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο για το πώς θα ήταν στη χώρα διαμονής σας.

Εάν έχετε ένα ατύχημα στην Ευρώπη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα που θεσπίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων για να εξασφαλιστεί η ταχεία διευθέτηση της αίτησής σας.

Αυτό ισχύει και για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και την Ελβετία.

Ανη ασφαλιστική εταιρία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η αξίωσή σας μπορεί να χρειαστεί να γίνει απευθείας στην ξένη ασφαλιστική επιχείρηση.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει εμπλακεί σε ατύχημα στο εξωτερικό για την οποία ο οδηγός που ευθύνεται, το θύμα μπορεί να ακολουθήσει μια αξίωση για τραυματισμό ή βλάβη μέσω του Συστήματος Πράσινης Κάρτας.

Αν σας συμβεί το ατύχημα

Εάν έχετε ένα ατύχημα, να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, και τον οδηγός του άλλου οχήματος

Συμπληρώστε την Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος ή σε ισοδύναμη μορφή από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Το άλλο μέρος μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε επίσης μια Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος.

Είναι απόλυτα ασφαλές για σας να συμπληρώσει και να υπογράψει το έγγραφο αυτό, αν έχετε κρατήσει αντίγραφο του εγγράφου με την υπογραφή του αντιδίκου.

Είναι απλά ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη ενός ατυχήματος ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες και, αν είναι δυνατόν, να συμφωνήσουν για το πώς συνέβη το ατύχημα.

Αν δεν έχετε μια ευρωπαϊκή δήλωση ατυχήματος γράψετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

– Ημερομηνία, τόπος και χώρα του ατυχήματος

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του άλλου μέρους (ιδιοκτήτης / κάτοχος / οδηγός του άλλου οχήματος)

– Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, του άλλου εμπλεκόμενου

– Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου (Αν πρόκειται για ένα φορτηγό ή ένα τρακτέρ ρυμούλκησης (ημι-) ρυμουλκούμενο, σημειώστε τους αριθμούς κυκλοφορίας του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, καθώς οι πινακίδες κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρουν).

– Χώρα αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντιδίκου

– Μάρκα και τύπος του οχήματος του αντιδίκου

– Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των μαρτύρων

– Πληροφορίες π.χ. διεύθυνση και αναφορά) σχετικά με τις αστυνομικές αρχές στις οποίες έχει αναφερθεί το ατύχημα

– Οι συνθήκες του ατυχήματος. Εάν τα δύο μέρη συμφωνούν σε αυτά, συνιστάται ότι και τα δύο μέρη θα υπογράψουν μια δήλωση.

Επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία. Σε ορισμένες χώρες, η αστυνομία μπορεί να πάει μόνο στο τόπο του ατυχήματος και να συντάξει έκθεση εάν ένα από τα μέρη έχει τραυματιστεί ή εάν υπάρχουν πολλά οχήματα που εμπλέκονται. Θα πρέπει να κρατήσει οποιαδήποτε τεκμηρίωση ότι η αστυνομία δίνει σε περίπτωση που χρειαστεί να ασκήσετε την αξίωση σας.

Εάν είναι δυνατόν, πάρτε φωτογραφίες της σκηνής του ατυχήματος και τα κατεστραμμένα οχήματα (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού καταχώρισης).

Όταν επανέλθετε στη Χώρα σας

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στη χώρα διαμονής σας, στη δική σας γλώσσα, με αξιώσεις στον εκπρόσωπος της αντιδίκου ασφαλιστικής εταιρίας . Η ασφαλιστική σας εταιρεία ( ασφάλισης του αυτοκινήτου ή νομικής προστασίας), μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει.

Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφόρησης στη χώρα διαμονής σας.

Εάν γνωρίζετε το όνομα της ασφαλιστικής εταιρίας , το κέντρο πληροφοριών μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου για το διακανονισμό της. Αν όχι, θα εντοπίσουν την ασφαλιστική του αντιδίκου και οι αξιώσεις θα υποβληθούν στον εκπρόσωπό της από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μάρκα και το μοντέλο του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που τους παρέχει.

Αν η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στη χώρα διαμονής σας, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στον εθνικό οργανισμό αποζημίωσης.

Το όργανο αυτό παρεμβαίνει, επίσης, όταν το όχημά του άλλου μέρους δεν είναι ασφαλισμένο ή ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, εάν το ατύχημα συνέβη σε μια χώρα του ΕΟΧ.

Η προθεσμία για να υποβάλει την αίτησή σας μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό της χώρας διαμονής σας. Επομένως, είναι σημαντικό να υποβάλετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε να λάβετε ένα διαφορετικό ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνατε στη χώρα διαμονής σας, επειδή το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας του ατυχήματος μπορεί να επιτρέπει για τα διαφορετικούς τρόπους για τα ποσά των αποζημιώσεων.

 

asfalisinet

Ασφαλιστικός Γονέας – Η πρώτη ασφάλεια…αγάπης

Ο Ασφαλιστικός Γονέας – Lifecard είναι μια πρωτοποριακή ασφάλιση που  εξασφαλίζει χωρίς κόστος τα καθημερινά ψώνια στην οικογένειά σας, αν, ως φυσικός γονέας δεν θα μπορείτε να εκπληρώσετε αυτή την αποστολή, εξαιτίας νοσηλείας ή απώλειας ζωής σας από ατύχημα.

Ο Ασφαλιστικός Γονέας – Lifecard προσφέρεται μόνο και αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Πίστη και είναι πράξη αλληλεγγύης προς την Ελληνική κοινωνία.

Τα πλεονεκτήματά του είναι:

Δεν σας κοστίζει τίποτα απολύτως.

Εξασφαλίζει ψώνια χωρίς κόστος στην οικογένειά σας, σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα ή απώλειας ζωής σας από ατύχημα. Και στις δύο περιπτώσεις, το ανώτατο όριο κάλυψης διαμορφώνεται στα  € 1.500 μηνιαίως ή στα € 18.000 τον χρόνο.

Είναι πολύτιμος οικονομικά, όπως και ο φυσικός γονέας για τα καθημερινά σας ψώνια. Σας επιστρέφει ένα σημαντικό μέρος των ασφαλίστρων που καταβάλλετε για οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό ασφαλιστήριό σας στην Ευρωπαϊκή Πίστη.

Αν είστε από 18 έως 70 ετών, μπορείτε να εξασφαλίσετε εύκολα και απλά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας – Lifecard.

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Πίστης και θα παραλάβετε την κάρτα σας ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα δηλώσετε.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τις Ασφάλειες Σαριδάκης για να συμπληρώσετε την αίτηση και να παραλάβετε την κάρτα σας την ίδια στιγμή.

logo.png