Μειώνεται η κατανάλωση στην Ελλάδα

Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συγκεκριμένα στο 77%, κυμάνθηκε η κατά κεφαλήν Πραγματική Ατομική Κατανάλωση (Actual Individual Consumption per capita) στην Ελλάδα το 2016.
Ο δείκτης αποτυπώνει το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυριών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat καταγράφονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε..
Δέκα κράτη-μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΠΑΚ άνω του μέσου όρου της Ε.Ε. το 2016. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, ήτοι 32% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Η Γερμανία και η Αυστρία ήταν περίπου στο 20% πάνω από τον μέσο όρο, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι οποίες κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 10% και 15% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Η κατά κεφαλήν ΠΑΚ για δώδεκα κράτη-μέλη κυμάνθηκε μεταξύ του μέσου όρου της ΕΕ και 25% χαμηλότερα. Στην Ιρλανδία, την Ιταλία και την Κύπρο τα επίπεδα ήταν μέχρι 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ στην Ισπανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Μάλτα ήταν μεταξύ 10% και 20% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Σλοβενία κατέγραψαν ποσοστά μεταξύ 20% και 25% κάτω από τον μέσο όρο. Η Κροατία είχε κατά κεφαλήν ΠΑΚ λίγο περισσότερο από 40% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Βουλγαρία βρέθηκε στο 53% κάτω από τον μέσο όρο.
Ακόμα μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφηκαν σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έναν δείκτη οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Για το 2016, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκφρασμένο σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (ΜΑ∆), κυμαινόταν μεταξύ 48% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 267% στο Λουξεμβούργο.
Μόλις 11 από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατέγραψαν επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα βρέθηκε στο 67% του ευρωπαϊκού μέσου όρου μαζί με την Ουγγαρία, ενώ ακολουθούν η Λετονία (65%) η Κροατία και η Ρουμανία (59%) και τέλος η Βουλγαρία (48%).
Πηγή: ΑΜΠΕ

Στα 943 δις οι αποζημιώσεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς

Το 35% των παγκόσμιων ασφαλίστρων κατέχει η ευρωπαική ασφαλιστική αγορά, η οποία κατέβαλε το 2014 943 δις στους ασφαλισμένους της, ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, ως αποζημιώσεις. Στοιχεία για την ασφαλιστική αγορά παρουσίασε σε εκδήλωση του ΣΕΜΑ, η κα Μ. Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Ειδικότερα η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 1.169 δις ευρώ, με τα 714 δις να προέρχονται από τις ασφαλίσεις ζωής και τα 455 δις να είναι από τους κλάδους ζημιών.

Συνολικά στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 4.860 επιχειρήσεις, που απασχολούν άμεσα 1 εκατ. εργαζόμενους.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλίστρων, το 61%, αφορά στη ζωή, το 11% στο αυτοκίνητο, το 10% στην υγεία , το 8% στην περιουσία, το 3% στην Γενική Αστική Ευθύνη, το 3% σε ατυχημα και το 4% σε λοιπούς κλάδους.

insuranceworld.gr