Στα 943 δις οι αποζημιώσεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς

Το 35% των παγκόσμιων ασφαλίστρων κατέχει η ευρωπαική ασφαλιστική αγορά, η οποία κατέβαλε το 2014 943 δις στους ασφαλισμένους της, ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, ως αποζημιώσεις. Στοιχεία για την ασφαλιστική αγορά παρουσίασε σε εκδήλωση του ΣΕΜΑ, η κα Μ. Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Ειδικότερα η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 1.169 δις ευρώ, με τα 714 δις να προέρχονται από τις ασφαλίσεις ζωής και τα 455 δις να είναι από τους κλάδους ζημιών.

Συνολικά στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 4.860 επιχειρήσεις, που απασχολούν άμεσα 1 εκατ. εργαζόμενους.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλίστρων, το 61%, αφορά στη ζωή, το 11% στο αυτοκίνητο, το 10% στην υγεία , το 8% στην περιουσία, το 3% στην Γενική Αστική Ευθύνη, το 3% σε ατυχημα και το 4% σε λοιπούς κλάδους.

insuranceworld.gr