Τα οχήματα χωρίς οδηγό αλλάζουν τα δεδομένα στην ασφάλεια και την ασφάλιση

Η κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων, χωρίς οδηγό, αναμένεται από το 2025 και μετά να παίξει καθοριστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια αλλά και να διαμορφώσει νέες συνθήκες στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Τα πρώτα οχήματα με εξελιγμένη τεχνολογία για την αποφυγή ατυχημάτων θα παρουσιαστούν σε εκθέσεις αυτοκινήτων και θα μπορούν οι πρώτοι χρήστες να τα αγοράσουν από το 2019.

Η χρήση των οχημάτων που δεν θα χρειάζονται οδηγό αλλά θα λειτουργούν με υπολογιστή θα βελτιώσουν τις συνθήκες ασφάλειας των οδηγών, των επιβαινόντων και των πεζών και θα οδηγήσουν σε αλλαγές τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου. Σε πρόσφατη έρευνα της KPMG και του Center for Automotive Research στο Michigan, την οποία δημοσιεύει το Reuters, αναφέρεται πως μεταξύ των θεμάτων που προκύπτουν είναι και ο ρόλος των ασφαλιστικών προγραμμάτων σε οχήματα τα οποία δεν θα συγκρούονται.

Οι επιπτώσεις των οχημάτων που δεν συγκρούονται:

– Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μειώσουν το βάρος στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που είναι “crashless” καθώς δεν θα χρειάζεται ο ενισχυμένος χάλυβας, οι αερόσακοι κλπ. Αυτό θα μειώσει το κόστος του οχήματος, θα μειώσει το χρόνο επιτάχυνσης του οχήματος και θα αυξήσει την απόδοση των καυσίμων.

– Τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα θα οδηγούν σε οχήματα μικρότερου μεγέθους καθώς η ταχύτητα και η απόσταση θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι θα κατασκευάζονται στενότεροι δρόμοι και δε θα είναι αναγκαία τα μέτρα ασφαλείας. Υπολογίζεται ότι έτσι θα μειωθούν σημαντικά τα έξοδα για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων, γλιτώνοντας περίπου 75 δις ετησίως.

– Με τους υπολογιστές να ελέγχουν τη συμπεριφορά των οχημάτων η οδήγηση θα είναι πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη, οδηγώντας σε μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους και η κατανάλωση καυσίμου θα μειωθεί.

– Θα μειωθεί η χρήση των φωτεινών σηματοδοτών και των οδικών, σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό θα μειώσει δραστικά τη χρήση της ενέργειας.

– Θα αλλάξουν οι ανάγκες στην ασφάλιση οχημάτων

– Θα μειωθούν τα θύματα των τροχαίων και το κόστος για τα νοσοκομεία, το κράτος και τους ιδιώτες

– Θα περιοριστεί το κόστος στα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο τους

– Θα περιοριστούν τα πρόστιμα του ΚΟΚ και τα κρατικά έσοδα από αυτά

– Άνθρωποι με αναπηρίες θα μπορούν να; χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά

– Αν η κοινή χρήση των οχημάτων επεκταθεί, τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και οι άνθρωποι να πληρώσουν για τις υπηρεσίες κινητικότητας αντί της ιδιοκτησίας ενός οχήματος.

– Θα εισέλθουν στον ανταγωνισμό και άλλοι παίκτες όπως η Apple

– Θα προκύψουν ζητήματα ασφάλειας από χάκερ τα οποία θα πρέπει να επιλύσουν οι κατασκευαστές

 

insuranceworld

Μεταφορά του μπόνους… καλού οδηγού για όσους μεταφέρουν τη διαμονή τους σε άλλο κράτος ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την ύπαρξη νομοθετικής πράξης που να υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν συνάπτουν τη σύμβαση και υπολογίζουν το μπόνους, να δέχονται και να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση βαθμού επικινδυνότητας του πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα μέλος, ζητά με πρόταση ψηφίσματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση ψηφίσματος:

“Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ισχύ σε όλες τις χώρες μέλη της βεβαίωσης βαθμού επικινδυνότητας για τις ασφάλειες αυτοκινήτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης, που μεταφέρουν τη διαμονή τους από ένα κράτος μέλος σε άλλο, υποχρεούνται να καταχωρήσουν το όχημά τους στην χώρα υποδοχής και προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν έγγραφο που να πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ασφαλισμένο·

  1. B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση που ο πολίτης οφείλει να συνάψει νέα ασφάλεια στην χώρα στην οποία μετοικεί, η νέα ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη την βαθμίδα ποιότητας και συνεπώς δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τις μειώσεις τιμών τις οποίες μπορεί να δικαιούται ο ασφαλιζόμενος·
  1. θεωρεί συνεπώς απαραίτητο να ζητήσει παρέμβαση της Επιτροπής προκειμένου να εξαλείψει αυτή τη σοβαρή ανισότητα και αυτό το εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών·
  1. επομένως προτείνει να υπάρχει νομοθετική πράξη που να υποχρεώνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν συνάπτουν τη σύμβαση και υπολογίζουν το μπόνους να δέχονται και να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση βαθμού επικινδυνότητας του πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα μέλος.”

Nextdeal newsroom