Ξαναμοιράζουν την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά οι τρεις μεγάλοι! 

Σε διαδικασία αλλαγών φαίνεται να βρίσκεται ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός χάρτης, αλλαγές που δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου, όπως είναι η Allianz, η AXA, η Generali, έχουν κάνει ήδη γνωστά ως ένα βαθμό τα σχέδια τους που έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία φαίνεται να «ξαναμοιράζεται».

Η Generali πρώτη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραμείνει σε μόλις 25 χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και να αποχωρήσει από άλλες 15 περίπου αγορές, με στόχο την βελτίωση του ισολογισμού της και την ενίσχυση των κεφαλαίων της, των κερδών της αποτελεσματικότητας της. H εταιρεία από τον περασμένο Νοέμβριο ανακοίνωσε μία ξεκάθαρη στρατηγική με στόχο να γίνει “Simpler, Smarter, Faster”. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν πέραν των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες,, καινοτομίες, δίκτυα πωλήσεων νέα προϊόντα, ήταν και η αποεπένδυση από μία σειρά χώρες όπου η παρουσία της Generali δεν είχε ικανοποιητικές αποδόσεις. Έτσι η Ιταλικός όμιλος πούλησε ήδη μία σειρά εταιρείες ανά τον κόσμο (Παναμά, Κολομβία, Ολλανδία, κ.λ.π) ενώ εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη του σε 25 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε.

Προχθές ήταν η σειρά της AXA να κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Η διοίκηση του γαλλικού ομίλου ανακοίνωσε ότι χτίζει το μέλλον του Ομίλου με μία σαφή στρατηγική που επικεντρώνεται σε λιγότερες χώρες, σε πιο αποδοτικά προϊόντα προκειμένου ο όμιλος να απλουστεύει τις λειτουργίες του και να γίνει πιο αποδοτικός. Παράλληλα έχει ήδη πουλήσει τις θυγατρικές του σε μία σειρά χωρών όπως π.χ. στην Ρουμανία.

Η Allianz πρόσφατα πούλησε μία συμμετοχή της σε γερμανική τράπεζα ενώ επίσης διέθεσε και το χαρτοφυλάκιο ζωής στην Ταιβάν σε τοπική εταιρεία προκειμένου να μειώσει την επίπτωση των μακροχρόνων συμβολαίων του χαρτοφυλακίου αυτού στο δείκτη φερεγγυότητας Solvency II. Επίσης με στόχο την ενίσχυση της μετοχής της και της κεφαλαιακής της διάρθρωσης ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας 2 δισ. ευρώ.
Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, οι ανάγκες σε επιπλέον κεφάλαια που έφερε το Solvency II και οι τεχνολογικές εξελίξεις φαίνεται να είναι οι κινητήριες δυνάμεις αυτών των αλλαγών.