ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας έχει αναδείξει, πέραν των άλλων, ένα ακόμα πρόβλημα. Λόγω των περιορισμένων εισοδημάτων δεν υπάρχει πλέον εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ένας τρόπος που μπορείτε να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη πρόσβαση στη νοσοκομειακή περίθαλψη είναι η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. Ωστόσο, πριν προχωρήσετε, προτείνουμε να λάβετε υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους:

1) Ασφαλιστήριο. Πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικό σε σχέση με τις παροχές που προσφέρει. (Σημείωση: Αποτελείται από τους ειδικούς όρους που το εξατομικεύουν για τον εκάστοτε Ασφαλισμένο και από τους standard γενικούς όρους με βάση τους οποίους η Ασφαλιστική Εταιρεία προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη. Ο Ασφαλισμένος δεν είναι υποχρεωμένος αλλά ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει τις λεπτομέρειες και τα μυστικά ενός Ασφαλιστηρίου του).

Ρωτήστε τον Ασφαλιστή σας να σας εξηγήσει σε απλή και κατανοητή γλώσσα όλες τις βασικές παραμέτρους του Ασφαλιστηρίου όπως:

Καλύψεις: Περιπτώσεις συμβάντων (νοσηλεία, χειρουργείο, επείγοντα περιστατικά, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, εξω-νοσοκομειακές δαπάνες κλπ), Όρια Αποζημίωσης και Απαλλαγή δηλαδή ποσό πέρα από το οποίο αποζημιώνει η ασφαλιστική εταιρεία (συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Εξαιρέσεις: Μολονότι πολλοί αγοράζουν ένα Ασφαλιστήριο Υγείας με βάση το κόστος, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη εκτός από το εύρος και τα όρια καλύψεων και οι διάφορες εξαιρέσεις (για συγκεκριμένες παθήσεις, προϋπάρχουσες ασθένειες κλπ), καθόσον μπορεί να κάνουν ένα Ασφαλιστήριο Υγείας άγονο.

Καλύψεις στο εξωτερικό: Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι εάν η ασφάλιση που επιλέγετε καλύπτει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Συμβεβλημένα νοσοκομεία: Η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών ή/και νοσοκομείων. Βεβαιωθείτε ότι έτσι κι αλλιώς σας παρέχεται η ευχέρεια ελεύθερης επιλογής γιατρού/νοσοκομείου/χώρας/είδος περίθαλψης χωρίς περιορισμούς.

Κόστος: Είναι το ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για Ασφάλεια Υγείας, εξετάζοντας διαφορετικές επιλογές με λιγότερες ή περισσότερες καλύψεις.

2) Ασφαλιστής. Πρέπει να είναι αξιόπιστος και πιστοποιημένος επαγγελματίας Μεσίτης, Πράκτορας ή Σύμβουλος Ασφαλίσεων.(Σημείωση: Ο ρόλος του είναι θεσμοθετημένος βάσει νόμου και είναι ο κυριότερος παράγοντες στο θέμα της διασφάλισης του Καταναλωτή. Έχει ευθύνη έναντι του Ασφαλισμένου – Πελάτη του και βάσει νόμου, είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να τον ζημιώσουν οικονομικά.

Ζητήστε του να σας παρουσιάσει περισσότερες από μια επιλογές ασφαλιστικών συμβολαίων, κάτι που αποτελεί υποχρέωσή του στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Έτσι, θα είστε σε θέση να συγκρίνετε τα συμβόλαια που κυκλοφορούν στην αγορά και να επιλέξετε αυτό που πραγματικά καλύπτει τις ανάγκες σας.

To θέμα έχει γράψει ο κ Γιώργος Κουτίνας στο linkedin.com εμπειρογνώμων ασφαλίσεων, ανταποκριτής Lloyd’s

asfalisisnet