ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας έχει αναδείξει, πέραν των άλλων, ένα ακόμα πρόβλημα. Λόγω των περιορισμένων εισοδημάτων δεν υπάρχει πλέον εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ένας τρόπος που μπορείτε να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη πρόσβαση στη νοσοκομειακή περίθαλψη είναι η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. Ωστόσο, πριν προχωρήσετε, προτείνουμε να λάβετε υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους:

1) Ασφαλιστήριο. Πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικό σε σχέση με τις παροχές που προσφέρει. (Σημείωση: Αποτελείται από τους ειδικούς όρους που το εξατομικεύουν για τον εκάστοτε Ασφαλισμένο και από τους standard γενικούς όρους με βάση τους οποίους η Ασφαλιστική Εταιρεία προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη. Ο Ασφαλισμένος δεν είναι υποχρεωμένος αλλά ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει τις λεπτομέρειες και τα μυστικά ενός Ασφαλιστηρίου του).

Ρωτήστε τον Ασφαλιστή σας να σας εξηγήσει σε απλή και κατανοητή γλώσσα όλες τις βασικές παραμέτρους του Ασφαλιστηρίου όπως:

Καλύψεις: Περιπτώσεις συμβάντων (νοσηλεία, χειρουργείο, επείγοντα περιστατικά, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, εξω-νοσοκομειακές δαπάνες κλπ), Όρια Αποζημίωσης και Απαλλαγή δηλαδή ποσό πέρα από το οποίο αποζημιώνει η ασφαλιστική εταιρεία (συμμετοχή του Ασφαλισμένου / Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Εξαιρέσεις: Μολονότι πολλοί αγοράζουν ένα Ασφαλιστήριο Υγείας με βάση το κόστος, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη εκτός από το εύρος και τα όρια καλύψεων και οι διάφορες εξαιρέσεις (για συγκεκριμένες παθήσεις, προϋπάρχουσες ασθένειες κλπ), καθόσον μπορεί να κάνουν ένα Ασφαλιστήριο Υγείας άγονο.

Καλύψεις στο εξωτερικό: Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι εάν η ασφάλιση που επιλέγετε καλύπτει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Συμβεβλημένα νοσοκομεία: Η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών ή/και νοσοκομείων. Βεβαιωθείτε ότι έτσι κι αλλιώς σας παρέχεται η ευχέρεια ελεύθερης επιλογής γιατρού/νοσοκομείου/χώρας/είδος περίθαλψης χωρίς περιορισμούς.

Κόστος: Είναι το ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για Ασφάλεια Υγείας, εξετάζοντας διαφορετικές επιλογές με λιγότερες ή περισσότερες καλύψεις.

2) Ασφαλιστής. Πρέπει να είναι αξιόπιστος και πιστοποιημένος επαγγελματίας Μεσίτης, Πράκτορας ή Σύμβουλος Ασφαλίσεων.(Σημείωση: Ο ρόλος του είναι θεσμοθετημένος βάσει νόμου και είναι ο κυριότερος παράγοντες στο θέμα της διασφάλισης του Καταναλωτή. Έχει ευθύνη έναντι του Ασφαλισμένου – Πελάτη του και βάσει νόμου, είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να τον ζημιώσουν οικονομικά.

Ζητήστε του να σας παρουσιάσει περισσότερες από μια επιλογές ασφαλιστικών συμβολαίων, κάτι που αποτελεί υποχρέωσή του στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Έτσι, θα είστε σε θέση να συγκρίνετε τα συμβόλαια που κυκλοφορούν στην αγορά και να επιλέξετε αυτό που πραγματικά καλύπτει τις ανάγκες σας.

To θέμα έχει γράψει ο κ Γιώργος Κουτίνας στο linkedin.com εμπειρογνώμων ασφαλίσεων, ανταποκριτής Lloyd’s

asfalisisnet

Προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας – OIKOS Super

To Πρακτορείο Σαριδάκης* σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE σας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο κάλυψης για ό,τι με κόπο δημιουργήσατε. Το σπίτι και την περιουσία σας.

Πρόκειται για ένα πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που καλύπτει πλήρως και αποτελεσματικά την κατοικία από όλους τους κινδύνους, με ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα καλύπτει τις ζημίες που προέρχονται από:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός,
 • Ευρεία Έκρηξη,
 • Πυρκαγιά από Δάσος,
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειες,
 • Κακόβουλες Βλάβες,
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό,
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση Δεξαμενών,
 • Κατάρρευση, Καθίζηση, Κατολίσθηση (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών,
 • Κλοπή με Διάρρηξη ή/και Αντικλείδι (Διάρρηξη με αντικλείδι μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 3.000. (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Βραχυκύκλωμα μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 1.500
 • Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 1.000,
 • Απώλεια Εισοδήματος Ενοικίου μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000 ετησίως,
 • Έξοδα Προσωρινής Στέγασης μέχρι 3.000 ετησίως,
 • Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη μέχρι 5% επί του ασφ/ζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000.
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Πυρκαγιά μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000.
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Έκρηξη μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000.
 • Αποκομιδή Ερειπίων μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000.
 • Κάλυψη σε Αξία Καινούργιου,
 • Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.500.
 • Κάλυψη Ζημιών από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας,
 • Κάλυψη Ζημιών του Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης μέχρι 1.000 (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Κάλυψη Ζημιών στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα μέχρι 500 (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Κάλυψη Εξόδων Μετακόμισης μέχρι 500.
 • Τυχαία Θραύση Ειδών Υγιεινής μέχρι 500.

Interlife    copy-logo.png

 

Eurolife ERB Ασφαλιστική: Απορροφά την αύξηση φόρου ασφαλίστρων και ΦΠΑ

Tην απόφαση να απορροφήσει την επιβάρυνση που προκύπτει τόσο λόγω της σημαντικής αύξησης του ΦΠΑ στα τιμολόγια των Νοσοκομείων, όσο και από την αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα, προχώρησε η Eurolife ERB Ασφαλιστική.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τους συνεργάτες της, η Eurolife ERB, αναλαμβάνει παράλληλα τη σχετική επιβάρυνση για τις ανανεώσεις Ιουλίου και Αυγούστου των προγραμμάτων αυτοκινήτου και κατοικίας, που είχαν εκδοθεί και αποσταλεί στους πελάτες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου.

Πιο αναλυτικά, στην επιστολή της Eurolife ERB αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Πιστοί στη φιλοσοφία μας να προσφέρουμε σε εσάς και στους πελάτες μας μια δύναμη σταθερότητας και ένα αίσθημα ασφάλειας για να ενθαρρύνομυε κάθε μελλοντικό σας βήμα, προχωρήσαμε άμεσα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς ενεργειών που παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά:

Διαχείριση νέων ρυθμίσεων για το φόρο Ασφαλίστρων & ΦΠΑ

Όπως ήδη γνωρίζετε, από τις 16/7/2015, ισχύουν νέες ρυθμίσεις στο φόρο ασφαλίστρων ο οποίος επηρεάζει τις εκδόσεις νέων ασφαλιστηρίων, τις ανανεώσεις, τις επαναφορές και τις τροποποιήσεις.

Ειδικότερα, με την ψήφιση του νόμου Ν.4334/2015, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές φόρου:

Για τα ασφαλιστήρια Ζωής & Υγείας

– Δεν υπάρχει αλλαγή στο φόρο επί των ασφαλίστρων Ζωής ο οποίο διατηρείται στο 4%, εφόσον τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διάρκειας άνω των 10 ετών, ενώ διατηρείται η απαλλαγή φόρου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια διάρκειας άνω των 10 ετών.

– Αύξηση του φόρου από 10% σε 15% επί των ασφαλίστρων των συμπληρωματικών καλύψεων

– Αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 23% στα τιμολόγια των Νοσοκομείων

Για τα Ασφαλιστήρια Αυτοκινήτων, Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων

– Δεν υπάρχει αλλαγή στο φόρο επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός ο οποίος διατηρείται στο 20%

– Αύξηση του φόρου από 0% ή 10% σε 15% σε όλους τους λοιπούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών καλύψεων (πλην πυρός) που περιλαμβάνονται στις ασφαλίσεις περιουσίας και τεχνικών ασφαλίσεων.

Οι αλλαγές που αφορούν στο φόρο ασφαλίστρων έχουν ήδη εφαρμοστεί στα συστήματά μας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η Eurolife ERB Ασφαλιστική αποφάσισε:

– να απορροφήσει την επιβάρυνση που προκύπτει λόγω της σημαντικής αύξησης του ΦΠΑ στα τιμολόγια των Νοσοκομείων, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι με επιπλέον κόστος.

– να προσαρμόσει τα ασφάλιστρα των προγραμμάτων αυτοκινήτου και κατοικίας απορροφώντας την επιβάρυνση που προκύπτει σε αυτά από την αύξηση του φόρου. Η εφαρμογή του νέου αναμορφωμένου τιμολογίου θα ισχύσει από 1/9 τόσο για τα νέα συμβόλαια, όσο και για τις ανανεώσεις.

– να αναλάβει τη σχετική επιβάρυνση για τις ανανεώσεις Ιουλίου και Αυγούστου των προγραμμάτων αυτοκινήτου και κατοικίας, καθώς είχαν εκδοθεί και αποσταλεί στους πελάτες μας πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος του νόμου.

insurancedaily

Βασική Επαγγελματική Νομική Προστασία

 

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη πρέπει:

–  να δαπανήσετε χρήματα

– να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας

– να «εμπλακείτε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας.

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη.

Ποιοι καλύπτονται;

Ο Επιχειρηματίας/Επαγγελματίας, η Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

O Επιχειρηματίας ή η Επιχείρηση διεκδικεί – εξώδικα ή/και δικαστικά – αποζημιώσεις που δικαιούται, όπως ζημίες του Καταστήματος ή των Γραφείων, των εμπορευμάτων ή μηχανημάτων που θα προξενήσουν τρίτοι κ.λπ.

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της επιχείρησής σας ή κάποιος από τους εργαζόμενους σε αυτή κατηγορηθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως:

– Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση

–  Ρύπανση του περιβάλλοντος

– Διατάραξη κοινής ησυχίας

– Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

 

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης

– Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον της Επιχείρησης με:

– Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση

– Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

– Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου Εργαζόμενου για:

– Οικονομική ατασθαλία

– Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ.

 

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εξώδικα ή/και δικαστικά, κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως:

– Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές

–  Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου

–  Απαίτηση του ιδιοκτήτη για αποκατάσταση συγκεκριμένων μετατροπών που έχουν γίνει στο μισθωμένο ακίνητο κ.λπ.

 

Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

 

Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Εάν η Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την επιχείρηση με συμβόλαιο πυρός, περικόπτει την αποζημίωση έπειτα από σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, κ.λπ.

 

Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Μη καταβολή εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μαζικής εστίασης

 

ΜULTIPLAN

Ο συνδυασμός που σας συμφέρει

Επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό 3 διαφορετικών Προγραμμάτων Νομικής Προστασίας της D.A.S. Hellas εξασφαλίζοντας προνομιακό και προσιτό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα «MULTIPLAN» είναι συνδυασμός του Προγράμματος Βασικής Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* (για ένα όχημα)

 • Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους

DAS_LOGO_300w logo.png