Προγράμματα Ασφάλισης Περιουσίας – OIKOS Super

To Πρακτορείο Σαριδάκης* σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE σας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο κάλυψης για ό,τι με κόπο δημιουργήσατε. Το σπίτι και την περιουσία σας.

Πρόκειται για ένα πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που καλύπτει πλήρως και αποτελεσματικά την κατοικία από όλους τους κινδύνους, με ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα καλύπτει τις ζημίες που προέρχονται από:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός,
 • Ευρεία Έκρηξη,
 • Πυρκαγιά από Δάσος,
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειες,
 • Κακόβουλες Βλάβες,
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό,
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων, Υπερχείλιση Δεξαμενών,
 • Κατάρρευση, Καθίζηση, Κατολίσθηση (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Πρόσκρουση Οχημάτων, Πτώση Αεροσκαφών,
 • Κλοπή με Διάρρηξη ή/και Αντικλείδι (Διάρρηξη με αντικλείδι μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 3.000. (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Βραχυκύκλωμα μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 1.500
 • Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 1.000,
 • Απώλεια Εισοδήματος Ενοικίου μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000 ετησίως,
 • Έξοδα Προσωρινής Στέγασης μέχρι 3.000 ετησίως,
 • Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη μέχρι 5% επί του ασφ/ζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000.
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Πυρκαγιά μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000.
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Έκρηξη μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000.
 • Αποκομιδή Ερειπίων μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000.
 • Κάλυψη σε Αξία Καινούργιου,
 • Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.500.
 • Κάλυψη Ζημιών από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας,
 • Κάλυψη Ζημιών του Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης μέχρι 1.000 (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Κάλυψη Ζημιών στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα μέχρι 500 (Μόνο για την κύρια κατοικία),
 • Κάλυψη Εξόδων Μετακόμισης μέχρι 500.
 • Τυχαία Θραύση Ειδών Υγιεινής μέχρι 500.

Interlife    copy-logo.png