Η ασφάλιση παρέχει πραγματικό στήριγμα στην ελληνική οικογένεια

Το σπίτι αποτελεί κατά γενική ομολογία το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μιας οικογένειας, άμεσα συνδεδεμένο με τη διαβίωσή της. Ωστόσο υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 10% με 12%. Οι περισσότερες μάλιστα από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν κατοικίες που είναι ασφαλισμένες λόγω του στεγαστικού δανείου με το οποίο έχουν αγοραστεί.

Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μια αγορά όχι απλώς υπασφαλισμένη αλλά ουσιαστικά ανασφάλιστη. Η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στην – παραδοσιακά – χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, όπου η ασφάλιση, ακόμη και για κάτι τόσο ουσιαστικό όσο το σπίτι μας, αντιμετωπίζεται ως μία ελαστική, μη απαραίτητη δαπάνη. Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων επέτεινε αυτή την κατάσταση, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη του Έλληνα και δίνοντάς του άλλη μία αιτιολογία να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη δαπάνη αυτή.

Το γεγονός αυτό προβληματίζει έντονα, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια χώρα με τόσο έντονη σεισμικότητα όπως η Ελλάδα και με πιο συχνά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι ζημιές από σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές συνεπάγονται πλέον δυσβάσταχτο κόστος για τον πολίτη και το κράτος. Την ίδια στιγμή όμως δημιουργεί μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την ασφαλιστική αγορά, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη το συνολικό δυναμικό της χώρας μας, όπου το ποσοστό ιδιοκατοίκησης αγγίζει το 75% με 80%.

Εμείς θεωρούμε ότι από την πλευρά μας, ως ασφαλιστική αγορά –εταιρείες, διαμεσολαβητές, θεσμικοί φορείς– οφείλουμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε κάθε τι δυνατό για να ενημερώσουμε το κοινό για την χρησιμότητα και την αξία του αγαθού που προσφέρουμε. Σε μια εποχή όπου το κράτος αδυνατεί να συνδράμει και άλλοι διαθέσιμοι πόροι χρηματοδότησης στενεύουν, η ασφάλιση παρέχει πραγματικό στήριγμα  για την ελληνική οικογένεια στην περίπτωση μίας ζημιάς ή καταστροφής. Στην περίπτωση της κατοικίας μάλιστα η ασφαλιστική αγορά έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια διαθέτοντας μεγάλη γκάμα από σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα που προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου, σε προσιτό κόστος. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε γνωστό.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, η ασφάλιση κατοικίας είναι ένας από τους τομείς όπου κράτος και ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας του τόπου. Γνωρίζουμε ότι παλιότερα είχαν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες σύμπραξης τις οποίες θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν στο μέλλον.

Της Δήμητρας Κωτσοπούλου, Διευθύντριας Εκδόσεων Λοιπών Γενικών Κλάδων, Υδρόγειος Ασφαλιστική