ΕΙΑΣ: Η ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, 16:00 – 20:15
• Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 20:15

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα με έμφαση στις αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτων, έτσι ώστε το διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό των αντίστοιχων Διευθύνσεων των ασφαλιστικών εταιριών να έχει μία ολοκληρωμένη γνώση για τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης μέσα από πρακτικές και μεθοδολογία χειρισμού, περιπτωσιολογία και στρατηγική λήψης αποφάσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
σε όλους τους εργαζομένους στα Τμήματα Έκδοσης και Αποζημίωσης  Κλάδου Αυτοκινήτων, σε εργαζομένους γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε underwriters, διακανονιστές ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων αλλά και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, ώστε να διευρύνουν, εμπλουτίσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα προσφέρει μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και αποζημίωσης και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα απάτης στον κλ. Αυτοκινήτων μέσα και από πολλά πραγματικά case studies.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος & Συνεργάτης του ΕΙΑΣ με μεγάλη εμπειρία στα θέματα ασφάλισης αυτοκινήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

·     Εξαιρούμενα από την ασφαλιστική κάλυψη οχήματα

·     Έναρξη, λήξη, ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης

·     Ανώτατα όρια ευθύνης  του ασφαλιστή

·     Ο ζημιωθείς τρίτος  στην ασφάλιση  οχήματος

·     Ενστάσεις του ασφαλιστή προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου

·     Ενστάσεις του ασφαλιστή μη προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου–Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστή–νομολογία

·     Η μεταβίβαση του ασφαλισμένου οχήματος

·     Ο φάκελος ασφαλιστικής περίπτωσης

·     Η αποζημίωση (έκταση – περιεχόμενο – δικαιούχοι)

·     Η απάτη στα τροχαία ατυχήματα (ορισμοί, αστικές ποινικές συνέπειες)

·     Η απάτη ως προς την επέλευση/συνθήκες της ζημιάς

·     Η απάτη ως προς την ταυτότητα των εμπλεκομένων

·     Η απάτη ως προς την έκταση της ζημιάς

·     Η απάτη ως προς την ταυτότητα των δικαιούχων αποζημίωσης

·     Η άμυνα του ασφαλιστή

·     Παραγραφή αξιώσεων  από τροχαίο ατύχημα (παραγραφή αξιώσεων τρίτου και ασφαλισμένου)

·     Η ευθύνη του Επικουρικού κεφαλαίου.

·     Παραδείγματα

·     Πρακτικά θέματα (case studies)

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.
• 140€ για τα μη μέλη

insuranceworld