Σεμινάριο ΕΙΑΣ : Ασφαλίσεις πλοίων και σκαφών αναψυχής

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες: Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, 16:00 – 21:00 Τρίτη 17 Μαΐου 2016, 15:00 – 20:00

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Κούνουπας, Διευθυντής Ασφάλισης Θαλάσσιων Κινδύνων του underwriting agency Blue Aigaion Insurance Solutions.

Σκοπός του Σεμιναρίου:

είναι η εξοικείωση, η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων στην Ασφάλιση Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής, καθώς και η αντιμετώπιση διακανονισμού των ζημιών.

Το Σεμινάριο ενδιαφέρει:

τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασκούν τους Κλάδους Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής και απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη τους που πραγματοποιούν Ασφαλίσεις Πλοίων & Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, σε Στελέχη και Υπεύθυνους Κλάδου Ζημιών εφόσον οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, καθώς και στους Συνεργάτες Πωλήσεων που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις στους πελάτες τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

• Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί Θαλάσσιων Ασφ/σεων

• Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης

• Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφαλίσεως (Marine Insurance Act 1906)

• Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)

• Ρήτρες Ασφάλισης Πλοίων (Institute Hull Clauses)

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων

• Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

• Βασικές Έννοιες Γενικής Αβαρίας (General Average)

• Μερική Αβαρία (Particular Average)

• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)

• Αλληλασφαλιστικοί Οργανισμοί (P&I Clubs)- Protection & Indemnity Insurance

• Διαδικασία Δήλωσης & Είσπραξης Απαιτήσεων /Ζημιών

• Underwriting Ασφάλισης Πλοίων

• Cases Studies/Examples

• Συμπλήρωση Αίτησης Ασφάλισης Πλοίου

• Υπόδειγμα Ασφαλιστηρίων πλοίου Hull & Machinery και Protection & Indemnity

• Ελληνική Ναυτιλία & Δύναμη Ελληνόκτητου Στόλου κατά το Έτος 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

• Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων Σκαφών

• Ασφαλιζόμενοι Τύποι Σκαφών

• Υλικά Κατασκευής Σκαφών – Συστήματα Πρόωσης & Πηδαλιουχίας (τεχνικές προδιαγραφές)

• Χρήσεις Σκαφών – Περίοδοι Ασφαλιστικής Κάλυψης

• Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας

• Βασικές Καλύψεις Σκαφών – Περιγραφή Ρητρών του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yacht Clauses)

• Ρήτρα Ταχυπλόων Σκαφών

• Προαιρετικές Συμπληρωματικές Καλύψεις

• Πάγιες Ασφαλιστικές Εξαιρέσεις Σωμάτων Σκαφών

• Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Σκαφών Αναψυχής (σύμφωνα με Ν.4276/2014 και Institute Yacht Clauses1.11.85)

• Πάγιες Ασφ/κές Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης Σκαφών

• Επιθαλάσσια Αρωγή/Διάσωση (Salvage)

• Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Σκαφών

• Ανάλυση Αιτήσεως Ασφάλισης – Underwriting & Risk Assessment Procedures

• Διαχείριση Ζημιών Σκαφών – Claims Handling

• Μέτρο Υπολογισμού Αποζημιώσεων

• Στοιχεία νηολογημένων σκαφών πανελλαδικά ανά κατηγορία και στατιστικά αποτελέσματα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στον κλάδο ασφαλίσεως σκαφών

• ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 140€ για τα μη μέλη

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 100€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 120€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

asfalisinet

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεις Κλάδου Μεταφορών

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 9 Μαΐου: 16:30 – 19:45

Τετάρτη 11 Μαΐου: 16:30 – 19:45

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Διονύσης Κορομάντζος, Ειδικός Κλάδου Μεταφορών & Σκαφών.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

Ανάληψη Κινδύνων (Underwriting):

o Ρήτρες

o Συμβόλαια Κλάδου Μεταφορών

o Καλυπτόμενοι & μη καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Ζημίες:

o Κατηγορίες ζημιών

o Διακανονισμός ζημιών και καταβολή του ασφαλίσματος

o Γενική αβαρία

o Επανείσπραξη ζημίας

Πραγματογνωμοσύνη

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων

Σκοπός του Σεμιναρίου:

είναι η μελέτη, η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των ασφαλιστικών γνώσεων του Κλάδου Μεταφορών καθώς και η σωστή αντιμετώπιση διακανονισμού των ζημιών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και υπαλλήλους του Κλάδου Μεταφορών καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου. Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες που έχουν σχετική εμπειρία, όσο και σε άτομα που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στον Κλάδο Μεταφορών.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

100€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και

120€ για τα μη μέλη.

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 85€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 100€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 9 & Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

· 16:30 – 18:00

18:00 – 18:15 (διαλ.)

· 18:15 – 19:45

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή:

O Διονύσης Κορομάντζος είναι Ειδικός του Κλάδου Μεταφορών & Σκαφών. Είναι απόφοιτος της Σχολής Στελεχών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων καθώς και του Navigation University of Southampton με πτυχίο στις Ναυτιλιακές Σπουδές. Συμμετείχε και παρακολούθησε ειδικά Σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις σχετικά με τη λειτουργία και τις ζημιές στον κλάδου μεταφορών και σκαφών τόσο στο CII του Λονδίνου όσο και στη Munich Re. Διετέλεσε επί πολλά έτη Διευθυντικό στέλεχος του κλάδου μεταφορών & σκαφών σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες. Έχει πραγματοποιήσει σχετικά σεμινάρια σε Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τράπεζες, και διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Υπήρξε εισηγητής στο Ετήσιο πρόγραμμα σπουδών του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη και είναι τακτικός εισηγητής και συνεργάτης στο ΕΙΑΣ εδώ και αρκετά χρόνια. Συμμετείχε σε Διεθνή συνέδρια της I.U.M.I (International Union of Marine Insurance) ως μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και διετέλεσε μέλος της Επιτροπής ασφάλισης μεταφορών στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Insurancedaily

Σεμινάριο ΕΙΑΣ :Ανάπτυξη πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Επενδυτικών Προιόντων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 8/2, Πέμπτη 11/2, Δευτέρα 15/2, Πέμπτη 18/2/2016 και ώρες 15:00 – 19:15

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Χρύσανθος Νικολάκος, Διαχειριστής Κινδύνων Ασφαλίσεων, Μεσίτης και Ορκωτός Πραγματογνώμων-Μηχανικός Τ.Ε.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

η δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας και ανάπτυξης των γνώσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσκτηση νέων εργασιών στον Κλάδο Συντάξεων Ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις Συντάξεις των Κοινωνικών Ταμείων μετατρέπουν την «Συνταξιοδοτική Παροχή» σε «Βασική Ανάγκη».

Τα Κοινωνικά Ταμεία λόγω των υφιστάμενων παρελθόντων ελλειμμάτων τους, της αφαίρεσης κεφαλαίων τους από άλλους Κρατικούς Φορείς, του PSI, της συνεχιζόμενης εισφοροδιαφυγής από την «μαύρη εργασία», της συνεχιζόμενης ανεργίας, της κατάργησης επιδομάτων και της μείωσης των μισθών, θα οδηγήσουν σε αναγκαστικές αλλαγές του συστήματος (αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό) και θα προβλέπεται πλέον η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», η οποία «μεταφράζεται» σε μεταβαλλόμενες άμεσες και έμμεσες μειώσεις των κύριων και επικουρικών Συντάξεων με ταυτόχρονη υπέρογκη αύξηση των εισφορών. Ο παραπάνω Συνδυασμός θα καθιστά την μελλοντική διαβίωση των ασφαλισμένων δύσκολη έως και αδύνατη.

Το σεμινάριο «Ανάπτυξη Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Επενδυτικών Προγραμμάτων» μετατρέπει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σε Εξειδικευμένο Σύμβουλο, εκπαιδεύοντάς τον αφενός σε σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, αφετέρου μεταφέροντας του γνώσεις που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Σεμινάριο απευθύνεται: σε εργαζομένους του Κλάδου Ζωής ασφαλιστικών εταιριών και επιχειρήσεων και γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών (ασφαλ. συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων), οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Ν.4052/12 (Άρθρα 35-48)

• Διαχρονική αξία χρήματος (Χρήμα-πληθωρισμός-κόστος ευκαιρίας – ρίσκο)

• Υπολογισμός μελλοντικής αξίας χρήματος

• Υπολογισμός παρούσης αξίας χρήματος

• Επιτόκιο αναγωγής – επιτόκιο προεξόφλησης

• Αδρομερής εκτίμηση επιτοκίου προεξόφλησης

• Εφαρμογή μαθηματικών τύπων αναγωγής (ανατοκισμός –προεξόφληση)

• Εφαρμογή μαθηματικών τύπων ίσων καταθέσεων

• Εφαρμογή μαθηματικών τύπων χρεολυσίας

• Έντυπο Αναγκών Πελάτη

• Καθορισμός, βαθμολόγηση & βαθμολόγηση «Επενδυτικού Προφίλ Πελάτη»

• Μελέτη και εκπόνηση προσφοράς με «Αιτιολογημένη Συμβουλή»:

– Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και δομή προσφοράς

– Τμήματα – Εσώφυλλα – Παραρτήματα – Ενυπόγραφη παράδοση προσφοράς

• Συμβατότητα προσφοράς με:

ðΝ.2496/1997

ðΠΕΕ-ΤΕ 30 & 31/ 30-9-2013

•Δοκιμασία κατανόησης: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης και πραγματικής εφαρμογής (case study)

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 230€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 260€ για τα μη μέλη

 

asfalisinet

ΕΙΑΣ: Νέο σεμινάριο για τις ασφαλίσεις υγείας 26 & 28.01.2016

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

• Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, 17:00 – 20:15

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες:

• τη σχέση µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

• τα προϊόντα της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των αρχών της

• τις αρχές λειτουργίας και διαχείρισης κλειστού δικτύου ασφάλισης υγείας managed care

• την εφαρµογή & διαχείριση όλων των βασικών ασφαλιστικών λειτουργιών που άπτονται στον κλάδο υγείας

• τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς σε σχέση µε την ιδιωτική ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

• τη διανοµή της ιδιωτικής ασφάλισης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε διοικητικά στελέχη του Κλάδου Ζωής & Υγείας, αλλά και σε υπευθύνους πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να έχουν μία πιο σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση των Ασφαλίσεων Υγείας. Απευθύνεται επίσης και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο επίκαιρο θέμα των Ασφαλίσεων Υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Η αγορά της υγείας

Μια ματιά στον κόσμο της υγείας – Η ασθένεια – Η υγεία – Το αυξανόμενο κόστος

• Δημόσιο Σύστημα Υγείας

σκοπός – Η αρχιτεκτονική – Χρηματοδότηση – Προκλήσεις

• Η Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιριών και η σχέση με το Δημόσιο – Βασικά χαρακτηριστικά και εύρος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας – Ασφαλιστικές Εταιρίες & οικονομική κρίση

• Παραδείγματα συστημάτων υγείας

Το αγγλικό και το ολλανδικό μοντέλο

• Σχεδιασμός συστήματος υγείας

Βασικοί στόχοι – Διαχείριση συστήματος υγείας (managed care) – Υποδομές

• Αποτελεσματική διαχείριση Underwriting (Υγείας)

Ορισμός του UW – Διαφοροποίηση υποχρεωτικής & προαιρετικής ασφάλισης – Η έννοια της θνησιμότητας και της νοσηρότητας – Οι έννοιες του non-medical underwriting & medical underwriting – Βασική διαδικασία underwriting

• Αντασφάλιση υγείας

• Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Υπηρεσίες και αποζημιώσεις – Βασικές διαδικασίες αποζημίωσης – Στελέχωση διαδικασίας – Ιατρική υποστήριξη – Συστήματα – Έλεγχοι – Μέτρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης

• Διαχείριση απάτης (Fraud control)

Ορισμός απάτης – Μεμονωμένη και συστηματική απάτη – Τρόποι αποφυγής απάτης – Παραδείγματα

• Εξειδικευμένη διαχείριση & έλεγχος

υπηρεσιών υγείας

Κωδικοποίηση διαγνώσεων

Κλινικά πρωτόκολλα

Διαχείριση μακροχρόνιων ασθενειών

Βέλτιστες πρακτικές

• Case studies στη διαχείριση Underwriting & Αποζημιώσεων Υγείας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016.

 

insurance-eea.gr

Σεμινάριο : Ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:15

• Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, 17:00 – 20:15

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Θεανώ Τελωνιάτη, Property & Energy Underwriter, της Ασφ. Εταιρίας ΑΙG.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

είναι η πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση των καλύψεων της ασφάλισης τεχνικών έργων. Το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης τεχνικών έργων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται με τις Ασφαλίσεις Κατασκευής Τεχνικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού αυτών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε υπαλλήλους και στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών που ασχολούνται με τις καλύψεις κατασκευής τεχνικών έργων, στους παραγωγικούς συνεργάτες τους, που προσφέρουν και προωθούν αυτές τις καλύψεις καθώς και σε Στελέχη Τεχνικών Εταιριών, που έχουν την ευθύνη των ασφαλιστικών καλύψεων των μηχανημάτων και των έργων της εταιρίας τους. Τέλος απευθύνεται σε όλους επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των τεχνικών ασφαλίσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Γενικά περί των Τεχνικών Ασφαλίσεων

• Εισαγωγή στις Ασφαλιστικές Καλύψεις Τεχνικών Έργων

• Είδη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Τεχνικών Έργων

• Ασφαλιστήρια Κ.Π.Κ. Εργολάβων & Συναρμολογήσεως

– Εφαρμογές των συμβολαίων

– Κύρια χαρακτηριστικά αυτών

– Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

– Εξαιρέσεις

– Περίοδοι Ασφαλίσεως

– Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα

– Ασφαλιζόμενα κεφάλαια, Απαλλαγές Συμβολαίου και Τιμολόγηση Κινδύνων

– Επεκτάσεις καλύψεων, Παραρτήματα

– Έργα με τεχνικές δυσκολίες

– Εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης κινδύνου στην αξιολόγηση του ρίσκου

• Ζημίες και διαχείριση αυτών

• Κάλυψη Απώλειας Μελλοντικών Κερδών μέσα από το CAR

Πρακτικά παραδείγματα

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 100€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 130€ για τα μη μέλη

 

asfalisinet

ΕΙΑΣ: Η ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, 16:00 – 20:15
• Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 16:00 – 20:15

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα με έμφαση στις αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτων, έτσι ώστε το διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό των αντίστοιχων Διευθύνσεων των ασφαλιστικών εταιριών να έχει μία ολοκληρωμένη γνώση για τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης μέσα από πρακτικές και μεθοδολογία χειρισμού, περιπτωσιολογία και στρατηγική λήψης αποφάσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
σε όλους τους εργαζομένους στα Τμήματα Έκδοσης και Αποζημίωσης  Κλάδου Αυτοκινήτων, σε εργαζομένους γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε underwriters, διακανονιστές ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων αλλά και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, ώστε να διευρύνουν, εμπλουτίσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα προσφέρει μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και αποζημίωσης και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα απάτης στον κλ. Αυτοκινήτων μέσα και από πολλά πραγματικά case studies.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος & Συνεργάτης του ΕΙΑΣ με μεγάλη εμπειρία στα θέματα ασφάλισης αυτοκινήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

·     Εξαιρούμενα από την ασφαλιστική κάλυψη οχήματα

·     Έναρξη, λήξη, ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης

·     Ανώτατα όρια ευθύνης  του ασφαλιστή

·     Ο ζημιωθείς τρίτος  στην ασφάλιση  οχήματος

·     Ενστάσεις του ασφαλιστή προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου

·     Ενστάσεις του ασφαλιστή μη προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου–Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστή–νομολογία

·     Η μεταβίβαση του ασφαλισμένου οχήματος

·     Ο φάκελος ασφαλιστικής περίπτωσης

·     Η αποζημίωση (έκταση – περιεχόμενο – δικαιούχοι)

·     Η απάτη στα τροχαία ατυχήματα (ορισμοί, αστικές ποινικές συνέπειες)

·     Η απάτη ως προς την επέλευση/συνθήκες της ζημιάς

·     Η απάτη ως προς την ταυτότητα των εμπλεκομένων

·     Η απάτη ως προς την έκταση της ζημιάς

·     Η απάτη ως προς την ταυτότητα των δικαιούχων αποζημίωσης

·     Η άμυνα του ασφαλιστή

·     Παραγραφή αξιώσεων  από τροχαίο ατύχημα (παραγραφή αξιώσεων τρίτου και ασφαλισμένου)

·     Η ευθύνη του Επικουρικού κεφαλαίου.

·     Παραδείγματα

·     Πρακτικά θέματα (case studies)

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:
• 120€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.
• 140€ για τα μη μέλη

insuranceworld