Σεμινάριο ΕΙΑΣ :Ανάπτυξη πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Επενδυτικών Προιόντων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Δευτέρα 8/2, Πέμπτη 11/2, Δευτέρα 15/2, Πέμπτη 18/2/2016 και ώρες 15:00 – 19:15

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Χρύσανθος Νικολάκος, Διαχειριστής Κινδύνων Ασφαλίσεων, Μεσίτης και Ορκωτός Πραγματογνώμων-Μηχανικός Τ.Ε.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

η δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας και ανάπτυξης των γνώσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσκτηση νέων εργασιών στον Κλάδο Συντάξεων Ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις Συντάξεις των Κοινωνικών Ταμείων μετατρέπουν την «Συνταξιοδοτική Παροχή» σε «Βασική Ανάγκη».

Τα Κοινωνικά Ταμεία λόγω των υφιστάμενων παρελθόντων ελλειμμάτων τους, της αφαίρεσης κεφαλαίων τους από άλλους Κρατικούς Φορείς, του PSI, της συνεχιζόμενης εισφοροδιαφυγής από την «μαύρη εργασία», της συνεχιζόμενης ανεργίας, της κατάργησης επιδομάτων και της μείωσης των μισθών, θα οδηγήσουν σε αναγκαστικές αλλαγές του συστήματος (αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό) και θα προβλέπεται πλέον η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», η οποία «μεταφράζεται» σε μεταβαλλόμενες άμεσες και έμμεσες μειώσεις των κύριων και επικουρικών Συντάξεων με ταυτόχρονη υπέρογκη αύξηση των εισφορών. Ο παραπάνω Συνδυασμός θα καθιστά την μελλοντική διαβίωση των ασφαλισμένων δύσκολη έως και αδύνατη.

Το σεμινάριο «Ανάπτυξη Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Επενδυτικών Προγραμμάτων» μετατρέπει τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σε Εξειδικευμένο Σύμβουλο, εκπαιδεύοντάς τον αφενός σε σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης, αφετέρου μεταφέροντας του γνώσεις που απαιτούνται στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Σεμινάριο απευθύνεται: σε εργαζομένους του Κλάδου Ζωής ασφαλιστικών εταιριών και επιχειρήσεων και γραφείων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών (ασφαλ. συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων), οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

• Ν.4052/12 (Άρθρα 35-48)

• Διαχρονική αξία χρήματος (Χρήμα-πληθωρισμός-κόστος ευκαιρίας – ρίσκο)

• Υπολογισμός μελλοντικής αξίας χρήματος

• Υπολογισμός παρούσης αξίας χρήματος

• Επιτόκιο αναγωγής – επιτόκιο προεξόφλησης

• Αδρομερής εκτίμηση επιτοκίου προεξόφλησης

• Εφαρμογή μαθηματικών τύπων αναγωγής (ανατοκισμός –προεξόφληση)

• Εφαρμογή μαθηματικών τύπων ίσων καταθέσεων

• Εφαρμογή μαθηματικών τύπων χρεολυσίας

• Έντυπο Αναγκών Πελάτη

• Καθορισμός, βαθμολόγηση & βαθμολόγηση «Επενδυτικού Προφίλ Πελάτη»

• Μελέτη και εκπόνηση προσφοράς με «Αιτιολογημένη Συμβουλή»:

– Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και δομή προσφοράς

– Τμήματα – Εσώφυλλα – Παραρτήματα – Ενυπόγραφη παράδοση προσφοράς

• Συμβατότητα προσφοράς με:

ðΝ.2496/1997

ðΠΕΕ-ΤΕ 30 & 31/ 30-9-2013

•Δοκιμασία κατανόησης: Μελέτη πραγματικής περίπτωσης και πραγματικής εφαρμογής (case study)

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

• 230€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.

• 260€ για τα μη μέλη

 

asfalisinet