Μεγάλες «προσδοκίες» με μικρές εισπράξεις για την κυβέρνηση από την αύξηση στη φορολογία στα ασφάλιστρα

Μπορούσε η κυβέρνηση να είχε αποφύγει την αύξηση της φορολογίας στα ασφάλιστρα, είναι ένα βασικό ερώτημα για τους ασφαλισμένους και την ασφαλιστική αγορά .

Η απάντηση είναι σίγουρα ναι, γιατί η στόχευση του κλάδου για επιπλέον φορολογικά έσοδα, με αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα, είναι στρεβλή και χωρίς σχεδιασμό.

Είναι γνωστό ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης δεν ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ελλάδα με τα λιγότερα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού με στοιχεία του insurance Europe το 2013, το σύνολο των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων στην Ελλάδα ήταν στα 476 ευρώ και από αυτά τα 194 στο κλάδο ζωής και τα 282 στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Αυτό και μόνο δείχνει ότι ο σχεδιασμός τους ήταν άστοχος και φαίνεται να προϋπήρχε της τελικής συμφωνίας με τους δανειστές, αφού στο κείμενο των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, πριν την ρήξη με τους εταίρους , υπήρχε πρόταση για έσοδα από την φορολογία στα ασφάλιστρα περί τα 80 εκατ. Ευρώ .

Η πρόταση αυτή ερμηνεύθηκε ως πρόθεση της κυβέρνησης να αναζητήσει τα έσοδα αυτά από την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσα από την πάταξη του φαινομένου των ανασφάλιστων αυτοκινήτων.

Αρκεί να σημειωθεί ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών υπολόγιζε ότι ο φόρος με το παλιό καθεστώς του συντελεστή του 10% από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που χάνεται για το κράτος είναι 60 εκατ ευρώ το χρόνο.

Με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων , η κυβέρνηση κινήθηκε και πάλι επιπόλαια και υπολόγισε μόνα τα «στάνταρ» . Δηλαδή, έχω μια υποχρεωτική υπηρεσία , άσχετα αν δεν την αγοράζουν όλοι , και θα ποντάρω στα στάνταρ έσοδα που μπορούν να πείσουν ότι θα έχω επιπλέον φορολογικά έσοδα.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ο κλάδος αυτοκινήτου είναι και οι άλλοι μη υποχρεωτικοί κλάδοι ασφάλισης στις γενικές ασφαλίσεις , οι ασφαλίσεις υγείας κλπ που εξαιτίας αυτής της αύξησης του φόρου θα υποστούν πίεση.

Δηλαδή, εδώ έχουμε μια φορολογική επιβάρυνση που θα οδηγήσει σε νέα τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός κλάδου της οικονομίας, που έχει και κοινωνική συνεισφορά , χωρίς να δικαιώνει το προσδοκώμενο για το κράτος όφελος.

 

asfalisinet