Νέο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Pension Emphasis

Η δυνατότητα τοποθέτησης κεφαλαίων σε επιλογές που να συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και προσδοκία απόδοσης, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, αποτελεί αναμφίβολα, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζητούμενο. Εάν στα παραπάνω προστεθεί και η δυνατότητα σύγχρονων/ εναλλακτικών τρόπων μετατροπής του κεφαλαίου, χωρίς περιττές δεσμεύσεις , τότε η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

H Generali δίνει τη δική της απάντηση στην παραπάνω πρόκληση με τη δημιουργία του Pension Emphasis. Πρόκειται για ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν εφάπαξ καταβολής με ελάχιστο ασφάλιστρο € 5.000 που στηρίζεται στο νέο Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Generali Pension Emphasis. To Κεφάλαιο αυτό, συνδεδεμένο κατά 100 % με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Short Term Bonds, Sub Fund της Generali Investment SIVAC προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές, αξιοποιώντας την παγκόσμια εμπειρία της Εταιρίας μας.

Η απόλυτα επιτυχημένη πορεία, από την ίδρυση τους το 2000, των ήδη υπαρχόντων Generali Stable, Balanced και Dynamic, στο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε, πιστοποιεί έμπρακτα την αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε ως Όμιλος και παράλληλα, αποτελεί “εγγύηση” για την απόδοση και του νέου προϊόντος, αντίστοιχη με τα Generali Viva και Pension Plus U.L.

Κύριο χαρακτηριστικό του Pension Emphasis είναι η Ισόβια διάρκεια με ελεύθερη επιλογή του χρόνου ρευστοποίησης του λογαριασμού επένδυσης, ακόμη και την επόμενη ημέρα από τη δημιουργία του. Σε περίπτωση που το προϊόν παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την έναρξη, αποκτά το δικαίωμα της μετατροπής της αξίας του λογαριασμού επένδυσης, οποτεδήποτε, εκτός από εφάπαξ καταβολή, σε ένα από τα παρακάτω είδη σύνταξης:

Εγγυημένη Ισόβια Σταθερή Μηνιαία

Εγγυημένη Ισόβια Μηνιαία Αυξανόμενη ετησίως

Εγγυημένη Σταθερή Μηνιαία Σύνταξη ορισμένης διάρκειας στον ασφαλισμένο για 5, 10, 15, 20 , 25

έτη .Πληρωμή αποθέματος στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου.

Ισόβια Σταθερή Μηνιαία, μεταβιβαζόμενη στον/στην σύζυγο κατά ποσοστό 80% σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης

Ισόβια Σταθερή Μηνιαία Σύνταξη, με καταβολές για εγγυημένη περίοδο για τα πρώτα 5 ή 10 έτη της συνταξιοδότησης

Επιπρόσθετα, ως ασφαλιστικό πρόγραμμα, προσφέρει επιπλέον προστασία σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα.

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_n