Ο ανταγωνισμός, η διαφήμιση, η τεχνολογία και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Όπως όλοι οι κλάδοι της οικονομίας και των υπηρεσιών έτσι και ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να μείνει εκτός των τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων που συντελούνται τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Οι εξελίξεις αυτές σαφώς και επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους σε μια επιχειρηματική ή επαγγελματική συνεργασία και ως εκ τούτου η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και πάνω απ όλα η συχνή ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στις εξελίξεις, γίνονται το καλύτερο ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα .

Στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας έχει πληγεί ποικιλότροπος, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνουν την αγορά είναι αναγκαία προκειμένου να επιβιώσει, αλλά και να διατηρήσει το επαγγελματικό του πλεονέκτημα, έναντι των άλλων καναλιών διανομής.

Οι «αφορισμοί» και οι «εμμονές» στο παρελθόν δεν οδηγούν σε λύσεις ούτε μπορούν να ανατρέψουν καταστάσεις και εξελίξεις , που ούτως ή άλλως θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να δημιουργούνται .

Ειδικά, στον κλάδο της ασφάλισης του αυτοκινήτου ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο καναλιών διανομής δημιούργησε και δημιουργεί αναταράξεις και προστριβές, τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι αυτές οι αλλαγές τα αίτια, αλλά η αφορμή για τα άλλα στραβά της αγοράς ,που προϋπήρχαν , προφανώς συνεχίζουν να υπάρχουν και σαφώς ευθύνες υπάρχουν σε παράγοντες της αγοράς και της πολιτείας.

Βέβαια , οι αλλαγές αυτές ίσως να μην είχαν αγγίξει τόσο πολύ τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αν δεν συντελούνταν αυτά τα χρόνια που η χώρα βιώνει παράλληλα και την οικονομική κρίση , επιβεβαιώνοντας το λαϊκό ρητό «όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει και γκρίνια».

Στην Ελλάδα η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποτελούσε και αποτελεί παραδοσιακά βασικό κανάλι διανομής των ασφαλιστικών εταιριών. Μάλιστα σαν κλάδος έχει προοπτικές, με δεδομένη την χαμηλή διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης και καθώς αλλάζουν οι συνθήκες στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα και στην υγεία.

Αρα, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι πως θα κατοχυρώσει περισσότερο τον ρόλο του σαν κλάδος στην αγορά , τηρουμένων βέβαια των κανόνων του θεμιτού ανταγωνισμού και της εποπτείας , μέσα από συνθήκες προσαρμογής στα νέα δεδομένα που συνεχώς θα μεταβάλλονται και να μην αρκείται σε καταγγελτικές και «αφοριστικές» διαδικασίες.

 

asfalisisnet