Οδική και Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας παρέχεται στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε συνεργασία με την MAPFRE ASSISTANCE (EUROSOS). Οι παρεχόμενες καλύψεις αναφορικά είναι:

Επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης (περιλαμβάνεται και η αλλαγή ελαστικού)

Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού.

Ρυμούλκηση του οχήματος είτε στο πλησιέστερο συνεργείο είτε σε συνεργείο επιλογής σας, εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται επιτόπου.

Φύλαξη του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό λόγω αργίας.

Επαναπατρισμός του οχήματος στον τόπο κατοικίας του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση μεγάλης ζημιάς.

Επαναπατρισμός των επιβαινόντων στον τόπο κατοικίας τους εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται εντός 24 ωρών

Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης υπερβαίνει τις 24 ώρες

Μίσθωση επαγγελματία οδηγού για την επιστροφή του οχήματος στον τόπο κατοικίας στην περίπτωση που ο οδηγός αδυνατεί να το οδηγήσει ο ίδιος, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Εξεύρεση ανταλλακτικών

Υγειονομική μεταφορά

Υγειονομικός επαναπατρισμός και συνταξιδευόντων

Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια του ασφαλιζομένου στο εξωτερικό

Επίσκεψη συγγενούς προσώπου.

Πρόωρη επιστροφή λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου.

Παράταση διαμονής για ανάρρωση.

Επαναπατρισμός σορού.

Αποστολή φαρμάκων.

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.

Υπηρεσία απώλειας κλειδιών.

Υπηρεσία μεταφοράς σε περίπτωση έλλειψης  καυσίμων.

Υπηρεσία βοηθείας μετά από κλοπή:

  • Αν έχει βρεθεί μεταφορά σε συνεργείο ή στον τόπο συνήθους διαμονής
  • Φύλαξη
  • Επάνοδο επιβατών ή συνέχιση του ταξιδιού στον προορισμό τους

Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αποσκευών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων

Εντοπισμός και μεταφορά προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κάλυψη οδικής βοήθειας παρέχεται για όλες τις χρήσεις των οχημάτων, εκτός των τρακτέρ και των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, ύψους άνω των 3 μέτρων και μεταξονίου μεγαλύτερου των 3,6 μέτρων.

Minetta  logo.png