Οι θέσεις της ΕΑΔΕ για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Τις θέσεις της για το ασφαλιστικό κοινοποίησε η ΕΑΔΕ σε εκδήλωση που έκανε το Σάββατο για την ενημέρωση των μελών της σχετικά με τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη διαμεσολάβηση και τα θέματα που καλούνται να διαχειριστούν τα συλλογικά όργανα, όπου και συμμετείχαν ο κ. Δ. Γαβαλάκης, πρόεδρος της ΕΑΔΕ, ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ, η κα Δ. Λύχρου, πρόεδρος της ΕΕΑΕ και ο κ. Π. Λελεδάκης, πρόεδρος του ΠΣΑΣ. Στην Ελλάδα η ασφαλιστική Διαμεσολάβηση αριθμεί 10.000 περίπου επαγγελματίες και αποτελεί βασικό μοχλό λειτουργίας της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Όπως αναφέρει η ΕΑΔΕ η καθημερινή επαφή με τους πολίτες, η καταγραφή των απόψεών για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και η τεχνική γνώση, λόγω του επαγγέλματος, δίνουν την δυνατότητα στην Ένωση να έχει καθαρή άποψη για το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί , στο γενικό του πλαίσιο, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό.

Οι θέσεις της ΕΑΔΕ:

Η αρχή των 3 πυλώνων ασφάλισης αποτελεί κατ΄ αρχήν τη βάση της αντιμετώπισης του προβλήματος, συνδυαζόμενη με ξεκάθαρο προσδιορισμό των ορίων και με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για τον κάθε πυλώνα ξεχωριστά.

Η αρχή της αλληλεγγύης των γενεών μέσω της αναδιανομής και η εγγύηση του κράτους στη βασική σύνταξη πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές του 1ου πυλώνα.

Το επιπλέον ποσό της βασικής σύνταξης θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τις δυνατότητες του Ταμείου. Η συγκεκριμένη ρήτρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής. Επιπλέον ένας διαφορετικός υπολογισμός της σύνταξης για την περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος ή όχι, μετά θάνατον, και με βάση την ηλικία του/της συζύγου, εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή των συνταξιοδοτικών παροχών.

Στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, οι εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης θα πρέπει να καθορίζονται από κατηγορίες ασφάλισης, όπου η ένταξη των ασφαλισμένων θα είναι συνδυασμός των ετών στην ασφάλιση (ως ελεύθεροι επαγγελματίες) αλλά και του εισοδήματος, με καθορισμό ανώτατου πλαφόν ανά κλίμακα εισοδήματος, ώστε, αθροίζοντας φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές, να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα από το διαθέσιμο εισόδημα κάθε πολίτη, να χρηματοδοτείται ο 2ος και 3ος πυλώνας ασφάλισης για το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων.

Απαιτείται εκσυγχρονισμός του νόμου για τη λειτουργία του 2ου πυλώνα – που αφορά τα Επαγγελματικά Ταμεία – όπου θα συμπεριλαμβάνεται και ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης τόσο στον τομέα της διαχείρισης των αποθεματικών από πλευράς Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και στη παρέμβαση της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης για την προώθηση των ωφελειών από την ίδρυση και τη διαρκή ανάπτυξή τους.

Τα Ταμεία Ασφάλισης στον τομέα της συνταξιοδότησης θα μπορούσαν να περιορισθούν στα δύο.

Η διάκριση θα είναι Μισθωτοί και Αυτοαπασχολούμενοι.

Στόχος θα πρέπει να είναι η σταδιακή μετατροπή των σημερινών Επικουρικών Ταμείων σε Επαγγελματικά, σε βάθος 10ετίας και η παράλληλη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τον 3ο πυλώνα, χωρίς άμεσο δημοσιονομικό κόστος.

Τα οφέλη των συγκεκριμένων κινήτρων θα αποδίδονται τμηματικά μετά από 5ετή τήρηση των ατομικών συμβολαίων, ώστε να εξασφαλίζεται ο κατ΄ ελάχιστον 10ετής Μ.Ο. ζωής τους, δίνοντας σαφή κατεύθυνση ενίσχυσης της μακροχρόνιας αποταμίευσης και της δημιουργίας ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε φοροαπαλλαγές για τα ασφάλιστρα αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, τις οποίες όμως ο ασφαλισμένος θα τις δικαιούται μετά την πρώτη 5ετία λειτουργίας του συμβολαίου του και εφόσον παραμένει σε ισχύ, θα αυξάνεται για κάθε επόμενο έτος ισχύος του συμβολαίου, έως την 15ετία.

Με όλα τα ανωτέρω θα υπάρξει ενθάρρυνση νέων επαγγελματιών για την είσοδό τους με νόμιμο τρόπο στην αγορά εργασίας, με διαμόρφωση συνθηκών ασφαλιστικής συνείδησης που δεν θα στηρίζονται μόνο με εκπτώσεις των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και με την θέσπιση bonus κατά την συνταξιοδότησή τους, εάν η είσοδος στην εργασία καταγράφεται πριν την ηλικία των 30 ετών.

Στον τομέα των εισφορών για τις παροχές υγείας, πεποίθηση μας είναι ότι δεν πρέπει να υπολογίζονται ως ποσοστό στο εισόδημα (6,95 % στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου) αλλά να ορίζονται σε συγκεκριμένο ποσό. Άλλωστε η παροχή είναι συγκεκριμένη και ίδια για όλους του ασφαλισμένους.

Τέλος προτείνουμε να συνεχιστούν οι συζητήσεις που είχαν ξεκινήσει το 2012 και που σύντομα και άδοξα σταμάτησαν, για την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο χώρο των Δημόσιων Νοσοκομείων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους, με πρόσθετο ασφάλιστρο, να βελτιώνουν τις συνθήκες νοσηλείας τους.

insuranceworld

Διάψευση σε δημοσίευμα «για μειωμένες συντάξεις με περισσότερα χρόνια δουλειάς»

Με αφορμή προχθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» σύμφωνα με το οποίο η ασφαλιστική μεταρρύθμιση οδηγεί στη λήψη μειωμένων συντάξεων των εργαζόμενων με περισσότερα χρόνια δουλειάς, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζει:

Οι «αποκαλυπτικοί» πίνακες με παραδείγματα που δημοσιεύει η εφημερίδα προκειμένου να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της βασίζονται για άλλη μια φορά σε ανακριβή στοιχεία και λανθασμένες συγκρίσεις.

Πρώτη προχειρότητα, η αναφορά σε Εθνική Σύνταξη σε «386 Ευρώ στα 67», αντί για 384 Ευρώ στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή στα 67 με 15.

Επιπλέον, στον πρώτο συγκριτικό πίνακα που θέλει να παρουσιάσει τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης χαμηλότερα από αυτά του νόμου 3863/2010, δεν συνυπολογίζεται η εθνική σύνταξη, η οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνταξιοδοτικής παροχής. Έτσι εμφανίζονται χαμηλότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης της μεταρρύθμισης, ενώ η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη.

Πρόσθετη αλχημεία αποτελεί η σύγκριση ανάμεσα στο σχέδιο μεταρρύθμισης του υπουργείου Εργασίας και το Ν. 3863/2010 όπως υποτίθεται ότι ισχύει σήμερα, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται οι περικοπές που έχουν υποστεί οι σημερινές συντάξεις από τις έντεκα διαδοχικές μνημονιακές μειώσεις.

Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας έχει σαφή αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει είναι τέτοια ώστε να προστατεύουν πλήρως τις χαμηλές και μεσαίες συντάξεις, αλλά και να δίνουν προοπτική αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης στους σημερινούς μακροχρόνια άνεργους. Με την τερατώδη ανεργία και τις διαδεδομένες, άτυπες μορφές εργασίας πολλοί συμπολίτες μας δεν θα μπορέσουν να έχουν περισσότερα από 25 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών. Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαίο να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για αξιοπρεπείς συντάξεις ακόμη και με τα λίγα αυτά χρόνια ασφάλισης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης δεν έχουν και μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό ήδη εξασφαλίζεται και, σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο εξετάζει σενάρια βελτίωσης της αναλογικότητας για όσους έχουν περισσότερα έτη ασφάλισης, χωρίς να θίγονται ιδιαίτερα οι συντάξεις αυτών με λιγότερα.

asfalisinet

Σχέδιο Β με μειώσεις συντάξεων

Σημαντικές μειώσεις συντάξεων αλλά… γενναίες εκπτώσεις σε βασικές επιλογές του ασφαλιστικού σχεδίου περιλαμβάνει το σχέδιο Β΄ της κυβέρνησης. Με στόχο να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πρώτη αξιολόγηση εντός των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει περαιτέρω το συνεχώς εντεινόμενο κοινωνικό μέτωπο, Μαξίμου και υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται «διορθώσεις» που αναμένεται να επιφέρουν μειώσεις ακόμη και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις με την αρχή να γίνεται από τις επικουρικές.

Παράλληλα, το ανώτατο πλαφόν στις υψηλές κύριες συντάξεις και το αντίστοιχο πλαφόν για τις πολλαπλές συντάξεις θα εφαρμοστεί για όλους, παλαιούς και νέους, ενώ «εκπτώσεις» αναμένονται και στην εθνική σύνταξη, κυρίως για όσους δεν συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης. Δεν αποκλείεται για κάποιες επαγγελματικές ομάδες, κυρίως αυτές που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις θεωρώντας ότι το σχέδιο Κατρούγκαλου οδηγεί σε εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών, να προβλεφθεί κατάργηση της εισφοράς για επικούρηση ή εφάπαξ.

Η αντίδραση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει τις αντιπροτάσεις της στους δανειστές, μετά και τις δικές τους ενστάσεις που κατατέθηκαν εγγράφως. Η νέα διαπραγματευτική γραμμή καθορίστηκε καθώς, όπως επιβεβαιώνεται και από κυβερνητικούς κύκλους, οι δανειστές αμφισβήτησαν με το «καλημέρα» την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5 μονάδα, θεωρώντας ότι θίγουν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και εκ του αποτελέσματος την απασχόληση. Οι δανειστές αμφισβήτησαν και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που η ελληνική πλευρά εκτιμά πως θα έχει μια τέτοια επιλογή, ενώ ζητούμενο παραμένει πως θα καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί μετά την τριετία, όταν δηλαδή το ύψος των εισφορών επανέλθει στα σημερινά του επίπεδα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων να κατατεθούν μετρημένα αποτελέσματα για τις συνέπειες στο έσοδα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Να σημειωθεί ότι η αύξηση των εισφορών που καταβάλλονται για επικουρικές συντάξεις κατά 1 μονάδα στους εργοδότες και 0,5 στους εργαζομένους είναι το βασικό δημοσιονομικό ισοδύναμο που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να αποτρέψει την περικοπή των κύριων συντάξεων. Οποιαδήποτε συζήτηση ανατροπής αυτού του σεναρίου εγείρει εκ των πραγμάτων θέμα μείωσης συντάξεων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας θα επιδιώξει αφενός στο τελικό σχέδιο να υπάρχει μία έστω μικρότερη αύξηση των εισφορών της τάξης της 1 μονάδας, αφετέρου να καλύψει την «τρύπα» των περίπου 150-300 εκατ. ευρώ που δημιουργείται μέσα από κλιμακωτές μειώσεις στις επικουρικές.

Οι επικουρικές

Το κεντρικό σενάριο προβλέπει μειώσεις από 2% έως 30% σε περισσότερες από 800.000 επικουρικές συντάξεις άνω των 150 ευρώ. Πρόκειται για έσοδα της τάξης των 243 εκατ. ευρώ, που θα έρθουν να προστεθούν στον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για εξοικονόμηση επιπλέον 500 εκατ. ευρώ, από την αύξηση των εισφορών κατά 1 μονάδα (περίπου 300 εκατ. ευρώ) αλλά και την αξιοποίηση (και ρευστοποίηση) μέρους της περιουσίας του ΕΤΕΑ. Βάσει του σχεδιασμού, η πλειονότητα των συνταξιούχων που θα θιγούν, περίπου 692.000, λαμβάνει επικουρική σύνταξη από 150 έως 270 ευρώ. Μετά τις μειώσεις, το ποσό της σύνταξης δεν θα υπερβαίνει τα 195 ευρώ.

Για την ώρα, το υπουργείο Εργασίας απορρίπτει εισηγήσεις και σενάρια για περικοπές στις κύριες συντάξεις, ακόμη και σε αυτές που τα ποσοστά αναπλήρωσης ήταν υψηλά και οι εισφορές δεν αντιστοιχούν στις παροχές.

Τα «ρετιρέ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να ρίξει στη διαπραγμάτευση, προκειμένου να κατευνάσει τις διαθέσεις των δανειστών για περικοπές στα λεγόμενα «ρετιρέ», πρόταση για σημαντικά αυστηρότερο πλαφόν για τους δικαιούχους πολλών συντάξεων, καθώς αναμένεται να πέσει στις 2.500 ευρώ για το συνολικό εισόδημα του συνταξιούχου (κύριες, επικουρικές, μερίσματα κ.λπ.).

Σήμερα το πλαφόν για όσους παίρνουν πάνω από μία σύνταξη διαμορφώνεται κοντά στις 3.600 ευρώ, ποσό που ωστόσο μειώνεται από μια σειρά διατάξεων που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Στο σχέδιο που ήδη παρουσίασε η κυβέρνηση, προβλέπεται η επιβολή ενός αυστηρότερου πλαφόν, ώστε κυρίως να πιάσει όσους παίρνουν πάνω από τρεις συντάξεις (κύριες, επικουρικές, μερίσματα). Στόχος είναι το άθροισμα των συντάξεων που εισπράττει ο συνταξιούχος να μην ξεπερνά τις 2.500 ευρώ (ενώ ειδικοί εκτιμούν πως δεν αποκλείεται ο πήχυς να τεθεί τελικά στις 2.000 ευρώ). Συνολικά 417.000 συνταξιούχοι παίρνουν πάνω από τρεις συντάξεις. Μάλιστα υπάρχουν 19.650 άτομα που παίρνουν από πέντε συντάξεις και πάνω.

Η εθνική σύνταξη

Υπαναχωρήσεις στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας αναμένονται και για το ύψος της εθνικής σύνταξης, για όσους συνταξιοδοτούνται με λιγότερα έτη ασφάλισης από τα 20. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή της εθνικής σύνταξης στο ύψος των 384 ευρώ σε όλους όσοι έχουν 15 χρόνια ασφάλισης, προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις των θεσμών το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται πρόταση σύμφωνα με την οποία το ποσό αυτό μπορεί να πέσει πέριξ των 350 ευρώ, για όσους έχουν μεταξύ 15 και 20 χρόνια ασφάλισης.

Αυτό που δεν συζητεί, για την ώρα, είναι η επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν πρόκειται για προνοιακή αλλά ασφαλιστική παροχή. Προκειμένου δε να μην περάσει και αυτή την «κόκκινη γραμμή», δεν αποκλείεται υπαναχώρηση στα προβλεπόμενα ποσοστά αναπλήρωσης. Σύσσωμη άλλωστε η εσωτερική και η εξωτερική κριτική επικεντρώνεται στη μη ανταποδοτική σχέση εισφορών – παροχών, καθώς το αρχικό σχέδιο του υπουργού Εργασίας προβλέπει υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης (μαζί με την εθνική σύνταξη) για όσους έχουν λιγότερα (έως 25 έτη) ασφάλισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα ποσοστά θα ξεκινούν από το 0,7% για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης και θα καταλήγουν το πολύ στο 1,8% στα έτη ασφάλισης πάνω από 40.

Με αφορμή τις απαιτήσεις των δανειστών για κατάργηση του εφάπαξ βοηθήματος, αλλά και τις έντονες αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων για την υπέρογκη αύξηση των εισφορών που επιφέρει ο νέος τρόπος υπολογισμού τους (επί του φορολογητέου εισοδήματος), ήδη το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται μελέτη για την κατάργηση του εφάπαξ ή ακόμη και των επικουρικών τους ταμείων και την αντικατάστασή τους από ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση έχει συζητηθεί με τους δανειστές και αναμένεται αναλογιστική μελέτη για να διαπιστωθεί πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Οσο για τα υπόλοιπα εφάπαξ (κυρίως του Δημοσίου), ήδη το σχέδιο προβλέπει περικοπές της τάξης του 8% με 10%.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

kathimerini

Πολλαπλά πυρά δέχεται το ασφαλιστικό

Αμφισβητούν οι δανειστές την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει σταθερές τις σημερινές συντάξεις. Ενστάσεις και για τα ποσοστά αναπλήρωσης και την εθνική σύνταξη. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό, με αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες στους δρόμους. Αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Την ώρα που οι δανειστές δείχνουν τα δόντια τους στην κυβέρνηση ζητώντας περικοπές συντάξεων, στο εσωτερικό, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καλείται σήμερα να κατευνάσει το συνεχώς διογκούμενο κύμα αντιδράσεων από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

Ειδικά για τους αγρότες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται τελικά  μεταξύ των συναρμόδιων υπουργών Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, να ανακοινωθεί πως η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ θα υπολογίζεται με βάση το 70% και όχι το 80% του εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η εισφορά θα υπολογίζεται σε μηνιαίο εισόδημα 410 ευρώ και όχι 468 ευρώ, με αποτέλεσμα να ανέρχεται το 2019 (όταν και θα παρακρατείται το 20%) σε 82 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να αναζητηθεί λύση και στο θέμα αυτονομίας του ΟΓΑ, ο οποίος όμως θα ενταχθεί στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πιθανότατα με μια μεγαλύτερη αυτοτέλεια σε σχέση με τα υπόλοιπα ταμεία. Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν αποκλείεται να υπάρξει και για το ΝΑΤ.

Βέβαια, στο ασφαλιστικό δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, καθώς κάθε παρέμβαση στο εσωτερικό αλλάζει τα δεδομένα και προκαλεί νέες αναταράξεις στο εξωτερικό. Ήδη χθες οι δανειστές φωτογράφισαν μειώσεις στις παροχές, αμφισβητώντας ανοικτά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της κυβερνητικής επιλογής να μην προχωρήσει σε μειώσεις των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων.

Θέτοντας από την πρώτη κιόλας διερευνητική συζήτηση “τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων”, οι εκπρόσωποι των δανειστών, σε τηλεδιάκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, ζήτησαν αναλυτικά στοιχεία που να δικαιολογούν επαρκώς την κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε μείωση των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, ενώ εξέφρασαν ενστάσεις και για τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης, κυρίως για τους χαμηλόμισθους και όσους συνταξιοδοτηθούν με λίγα έτη ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της μικτής τηλεδιάσκεψης, καθώς μόνο κάποια από τα μέλη των τεχνικών κλιμακίων βρίσκονται ήδη στην Αθήνα, στην οποία από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκος Φράγκος, ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις και αναλυτικά στοιχεία, όχι μόνο σε θέματα διαδικαστικά αλλά και ουσίας όπως είναι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των συντάξεων, καθώς όπως έχει διαφανεί από όλες τις προηγούμενες ημέρες, οι δανειστές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το πώς επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι έως το 2019, όπως προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης, με τους εκπροσώπους των δανειστών να αντιδρούν (γκρίνιαξαν λίγο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας) για τα υψηλά ποσοστά που προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα και λίγα ένσημα.

Διευκρινίσεις ζήτησαν οι δανειστές και αναφορικά με την Εθνική Σύνταξη, καθώς ήθελαν να είναι ξεκάθαρο το πότε τη δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.

euro2day

Μειώσεις στις κύριες συντάξεις ζητούν (;) οι Θεσμοί

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τις τελευταίες ώρες οι διαρροές που φέρνουν τους Θεσμούς να ζητούν δραστικές μειώσεις στις κύριες συντάξεις, μετά και την σχετική τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα ανάμεσα στις δυο πλευρές. Για την ώρα κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας διαψεύδουν την εν λόγω εξέλιξη και σημειώνουν πως οι σημερινές επαφές για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήταν διερευνητικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση οι εκπρόσωποι των Θεσμών δεν ζήτησαν δραστική περικοπή των συντάξεων. Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες, εκτός από τις μειώσεις, οι εκπρόσωποι των Θεσμών εξέφρασαν ανοικτά και τις διαφωνίες τους σχετικά με τα ποσοστά αναπλήρωσης που περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, καθώς τα θεωρούν ιδιαίτερα υψηλά. Παράλληλα, ζήτησαν από τα στελέχη του υπουργείου διευκρινίσεις για διάφορα σημεία του νομοσχεδίου καθώς και στοιχεία για την εθνική σύνταξη.

Σύμφωνα με τα μοντέλα που παρουσίασε το υπουργείο , οι νέες συντάξεις αντιστοιχούν στο 65%-67% του μισθού ενώ οι δανειστές δεν αποδέχονται να υπερβαίνουν το 55%.

Σε κάθε περίπτωση πάντως όπως φαίνεται το δυνατό πόκερ ανάμεσα στις δυο πλευρές που θα συνεχιστεί και οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σημερινή αναφορά της εκπροσώπου της Κομισιόν, στον απόηχο της συνάντησης Τσίπρα-Μοσκοβισί λέγοντας: «Αφήνουμε την Αθήνα να κάνει διαρροές στα ΜΜΕ, εμείς μιλάμε μόνο με επίσημα κανάλια»

sofokleousin

Το κράτος αντί να «εγγυάται», υπονομεύει τις συντάξεις

Ποτέ πριν δεν υπήρχε τόση αβεβαιότητα για τις συντάξεις που δίδουν τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία όσο σήμερα.

Οι νυν συνταξιούχοι φοβούνται ότι θα υποστούν άλλη μείωση

Εκείνοι που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για να λάβουν σύνταξη δεν ξέρουν ακριβώς πόση… σύνταξη θα λάβουν

Όσοι δεν έχουν καταθέσει ακόμα δικαιολογητικά δεν έχουν μάθει καλά – καλά ποιες αλλαγές έχουν γίνει και κυρίως ποιες θα γίνουν έτσι ώστε να αποφασίσουν.

Ο νόμος με βάση τον οποίο έπρεπε να εκδοθούν συντάξεις, ο νόμος Λοβέρδου Κουτρουμάνη του 2010, στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, τελούσε υπό κατάργηση ενόσω το ίδιο το Μνημόνιο θα «καταργούνταν» σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις συμφωνίες της 12 Ιουλίου και προπαντός της 13ης Αυγούστου του 2015, δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη.

Ωστόσο, οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του νόμου Λοβέρδου –Κουτρουμάνη, μαζί με εκείνες για τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, έκαναν πέντε –έξι μήνες για να εκδοθούν. Οι τελευταίες εκδόθηκαν προπαραμονές των φετινών Χριστουγέννων, στις 23 Δεκεμβρίου 2015, και αφορούσαν τα νέα συνταξιοδοτικά όρια για τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τα πρώην ειδικά ταμεία των τραπεζών και των πρώην ΔΕΚΟ.

Ωστόσο, ούτε και τώρα θα επέλθει σταθερότητα στο ασφαλιστικό σύστημα και, έτσι, ο κάθε ασφαλισμένος θα ξέρει τι σύνταξη θα παίρνει από εδώ και στο εξής.

Και αυτό γιατί το νέο Μνημόνιο προβλέπει μπαράζ αλλαγών στα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οποίες έχουν ήδη καθυστερήσει τρεις μήνες να θεσπιστούν, ενώ η κυβέρνηση φαίνεται να επιχειρεί άλλη μία καθυστέρηση.

Ενώ, οι ελληνικές αρχές έχουν συμφωνήσει με τους δανειστές να «κλείσει» το νέο Ασφαλιστικό στις αρχές Ιανουαρίου 2016, έτσι ώστε να ψηφιστεί τέλη του ίδιου μηνός, συζητείται σε κυβερνητικούς κύκλους πως στα τέλη Ιανουαρίου θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί –πιθανόν- στις αρχές ή μέσα Φεβρουαρίου.

Και αυτό στην … καλύτερη περίπτωση, γιατί σύμφωνα με ένα άλλο σενάριο, η κυβέρνηση θα καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, αλλά δεν θα το ψηφίσει, γιατί θα διαφωνεί με αυτό το κουαρτέτου. Έτσι, όμως, θα το θέσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, «κερδίζοντας» μία ακόμα παράταση στο να μην προχωρήσει σε μειώσεις στις συντάξεις των νυν αλλά και των μελλοντικών συντάξεων, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί.

Για χάρη των κυβερνητικών πολιτικών εγγυήσεων περί μη περικοπής των συντάξεων, το κράτος δεν εγγυάται πλέον τις συντάξεις, αλλά αποσταθεροποιεί το συνταξιοδοτικό σύστημα σπέρνοντας αβεβαιότητα σε εκατομμύρια ασφαλισμένους αλλά πιθανόν το «σπόρο» ακόμα μεγαλύτερων μειώσεων στις συντάξεις αργότερα.

insurancedaily

Συντάξεις: Εως 15 χρόνια περισσότερη δουλειά για 250 χιλιάδες εργαζόμενους

Εως και 15 χρόνια περισσότερη δουλειά θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 250 χιλιάδες εργαζόμενοι σε τράπεζες, ΔΕΚΟ και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Τα νέα όρια ηλικίας ορίζονται από απόφαση που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, καθορίζονται οι νέες ηλικιακές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μέχρι το 1982, καθώς και όσων η έναρξη ασφάλισης τοποθετείται στο διάστημα από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992.

Από τις αλλαγές θίγονται οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Ανδρες ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Τύπου στο διάστημα μεταξύ 1983-1992, καθώς θα υποχρεωθούν να παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους ως και 2 έτη δηλαδή στα 67, αντί 65 για πλήρη σύνταξη και στα 62 αντί 60 για μειωμένη εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης ως το 2012. Εναλλακτική λύση για έξοδο με πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 είναι να παραμείνουν στην εργασία μέχρι να συμπληρώσουν 40 χρόνια ασφάλισης οπότε αποχωρούν στο 62ο έτος.

2. Μητέρες που είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2012 και ταυτόχρονα συμπλήρωσαν μέχρι το έτος αυτό είτε 25, είτε 18,3 χρόνια ασφάλισης. Αν δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015, τότε τα νέα όρια ηλικίας για να βγουν στη σύνταξη αυξάνονται από φέτος ως και 5 χρόνια.

3. Γυναίκες με τρία παιδιά που δεν είχαν συμπληρώσει την 20ετία ως το 2010 οπότε θα μπορούσαν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας οποτεδήποτε, ή είχαν συμπληρώσει την 20ετία τα έτη 2011 και 2012, αλλά δεν έπιασαν το παλιό όριο ηλικίας θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι τις 18/8/2015. Με τη νέα εγκύκλιο το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1 έτος και 6 μήνες ως και 3 χρόνια άμεσα, ενώ στα επόμενα έτη η αύξηση του ορίου ηλικίας φτάνει ως και τα 15 έτη!

4. Γυναίκες με 15 έτη ως το 2012 που δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε και το 60ό έτος της ηλικίας τους για να κλειδώσουν την έξοδο οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη. Με τη νέα εγκύκλιο ωστόσο δεν αλλάζει κάτι για αυτή την κατηγορία καθώς έτσι κι αλλιώς από τον προηγούμενο νόμο (4093/12) αν έκλεισαν τα 60 μετά το 2013 με λιγότερα από 25 έτη, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνο στα 67 με πλήρη σύνταξη. Αυτό παραμένει και με το νέο νόμο για τα όρια ηλικίας (4336/15).

5. Ανδρες και γυναίκες παλαιοί -πριν από το 1983- ασφαλισμένοι οι οποίοι συμπληρώνουν την 35ετία μετά τις 19/8/2015. Οσοι είχαν τα 35 έτη μέχρι τις 18/8/2015 συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας και δεν θίγονται. Με 35ετία όμως που συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, θίγονται καθώς με τη νέα εγκύκλιο θα έχουν υποχρεωτικά και όριο ηλικίας για σύνταξη, που ξεκινά από το 58ο έτος και 6 μήνες και μπορεί να φτάσει στο 62ο έτος και να απαιτούνται πλέον 40 έτη ασφάλισης και όχι 35.

imerisia

Τρεις «κίτρινες» κάρτες για τις συντάξεις – Τι απαιτούν οι δανειστές

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Πίστωση χρόνου έως την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του νέου χρόνου δίνουν οι επικεφαλής των Θεσμών στην κυβέρνηση προκειμένου να καταθέσει ολοκληρωμένο (και ποσοτικοποιημένο) σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού «βγάζοντας», ταυτόχρονα, «κίτρινη» κάρτα για τρία κεντρικά θέματα:

Την αύξηση των εισφορών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες που προτείνεται ως «ισοδύναμο» για να αποφευχθούν νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, την απονομή συντάξεων με μόνο 15 έτη ασφάλισης και την καταβολή της εγγυημένης, από το κράτος, εθνικής σύνταξης χωρίς…εισοδηματικά κριτήρια. «Θα σας απαντήσουμε όταν θα έχουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο που προτείνετε» είπαν, συγκεκριμένα, οι επικεφαλής του «κουαρτέτου» χθες στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλο όταν άκουσαν τα παραπάνω μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού. Ο υπουργός δηλώνοντας την απόφαση της κυβέρνησης να προστατευθούν οι κύριες συντάξεις:

• Παρουσίασε στους εκπροσώπους των Θεσμών τις βασικές αρχές του ελληνικού σχεδίου για τις συντάξεις που προβλέπει ενοποιήσεις Ταμείων, την καταβολή εθνικής + αναλογικής σύνταξης (με ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με «οδηγό» σχετική μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας) επανϋπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων χωρίς νέες περικοπές εφόσον αυξηθούν οι εισφορές και μειώσεις, με βάση τον «κανόνα βιωσιμότητας» των «υψηλών» επικουρικών, εφάπαξ και μερισμάτων.

Τρεις «κίτρινες» κάρτες για τις συντάξεις – Τι απαιτούν οι δανειστές

• Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μελέτη για τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα είχε η (προβλεπόμενη στο 3ο Μνημόνιο) σταδιακή, έως τα τέλη του 2019, κατάργηση του ΕΚΑΣ αντιπροτείνοντας τη διατήρηση της παροχής, με νέα εισοδηματικά κριτήρια, στο πλαίσιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σε πρώτο στάδιο, πάντως, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί αν δεν βρει ισοδύναμα να περικόψει, μέσω νέων εισοδηματικών κριτηρίων, το 20% της σχετικής δαπάνης (-223 εκατομμύρια ευρώ).

«Ακουσαν χωρίς να… απορρίψουν», είπε ο Γ. Κατρούγκαλος, επαναβεβαιώνοντας την «κόκκινη» γραμμή για τη «διάσωση» των κύριων συντάξεων από νέες περικοπές. Τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση που, σε κάθε περίπτωση, θα δίνει… αργότερα (μετά το «μπλόκο» που μπήκε στις πρόωρες) και… λιγότερα σε όλους τους νέους συνταξιοδοτούμενους (ιδιαίτερα από Ταμεία που, έως σήμερα, διατηρούν υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης ή «μπόνους», όπως τα 220 ευρώ στο πρώην ΤΕΒΕ για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010). Μειώσεις της τάξης του 6% – 20%, ανάλογα με το ποσό, θα γίνουν, ωστόσο, στις καταβαλλόμενες επικουρικές, στα εφάπαξ βοηθήματα (έως 10%) και στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (έως 30%).

imerisia

Ασφαλιστικό: «Ρήτρα περιουσίας» σε όλες τις συντάξεις

Oι δανειστές πιέζουν για επιβολή «ρήτρας εισοδήματος» στις κατώτατες συντάξεις όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας κ. Κατρούγκαλου με τους εκπροσώπους των δανειστών. Σύμφωνα όμως με την ΕΝΥΠΕΚΚ που Πρόεδρος της είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της βουλής κ. Μητρόπουλος έχει ήδη ανοίξει το παράθυρο για εφαρμογή του μέτρου αυτού στο Ασφαλιστικό. H ΕΝΥΠΕΚΚ, παρεμβαίνει σήμερα προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναδεικνύοντας όσα ισχύουν για την κατώτατη σύνταξη με βάση τα κείμενα του ήδη ψηφισμένου τρίτου Μνημονίου (ν.4336/2015 και των εφαρμοστικών του νόμων 4334/2015 και 4342/2015). Κατώτατη σύνταξη μετά το 67ο έτος ηλικίας με «ρήτρα εισοδήματος», έχει ήδη ψηφιστεί!

Με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015 σελ. 1020) ορίστηκε ότι η κατώτατη σύνταξη (ή «βασική» ή «εθνική») θα καταβάλλεται μετά το 67ο έτος της ηλικίας και με εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα η διάταξη είναι διατυπωμένη ως εξής: «Όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βασικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη».

Στην αγγλική διατύπωση του κειμένου, όπως είναι ενσωματωμένο στη Δανειακή Σύμβαση του καλοκαιριού (όπως αποτυπώθηκε στις 14-8-2015 στον ν. 4336/2015) και στην παρ. 2.5.1 (σελ. 21) με τίτλο «Pensions» («Συντάξεις») αναφέρεται το εξής: «…. and ensured that people retiring after 30 June 2015 will have access to the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years.». Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ όσοι ανακαλύπτουν σήμερα ότι οι δανειστές πιέζουν τώρα για την εξάρτηση της καταβολής της κατώτατης σύνταξης και από εισοδηματικά κριτήρια, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι αυτό έχει ήδη ψηφιστεί!

Κατώτατη σύνταξη με βάση ΜΟΝΟ τις εισφορές («οργανικό τμήμα») προ του 67ου έτους, έχει ήδη ψηφιστεί! Με το τρίτο Μνημόνιο επίσης (ν. 4336/2015 άρθρο 2 παρ. Ε2 περ. 1α) προβλέπεται ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1-7-2015 και εφεξής λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, λαμβάνουν ΜΟΝΟ το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις («οργανικό ποσό»), που αντιστοιχούν δηλαδή ΜΟΝΟ στις εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Η μη καταβολή του «κοινωνικού» τμήματος της κατώτατης σύνταξης για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1-7-2015, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, θεσπίστηκε ήδη με τον ν. 4337/2015 (άρθρο 1) για τον ιδιωτικό τομέα και με τον ν. 4342/2015 (άρθρο 1) για τον δημόσιο τομέα και τους ενστόλους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που κατέθεσαν αίτηση από 1-7-2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος στην ηλικία, δεν θα λάβουν το λεγόμενο »προνοιακό» τμήμα της σύνταξης (δηλαδή αυτό μεταξύ της αναλογίας των εισφορών τους και έως τα 486 €, που μετά την εγκύκλιο Χαϊκάλη έγιναν 392 €).

Σε αυτή την κατηγορία των νεο-συνταξιούχων, η μέση κατώτατη σύνταξη θα κυμαίνεται μεταξύ 250-300 €! Κατώτατη σύνταξη, θεσμός υπό κατάργηση! Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ακόμα και όσοι συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Το συμπέρασμα αυτό, φυσικά, προκύπτει από την απλή μετάφραση του κειμένου του ίδιου του τρίτου Μνημονίου και ειδικά από τη φράση «means tested pensions» (σελ.21). Τι σημαίνουν αυτές οι τρεις λέξεις και τι κρύβεται πίσω από αυτές; Με μια αναζήτηση στην διεθνή βιβλιογραφία της Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώνουμε ότι το «means-tested government age pension system» είναι ένα ολόκληρο σύστημα εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων για τις ελάχιστες εγγυημένες συντάξεις μετά από συγκεκριμένη ηλικία.

Η ακριβής μετάφραση στα αγγλικά είναι: «Social Welfare= a test involving the checking of a person’s income to determine whether he qualifies for financial or social aid from a government.». Δηλαδή «το υπό εξέταση ατομικό εισόδημα που θα καθορίσει το αν κάποιος πληροί τα κριτήρια για κοινωνική ή οικονομική βοήθεια από μια κυβέρνηση.». Είναι η τελευταία τάση της νεοφιλελεύθερης θεωρίας για την Κοινωνική Ασφάλιση, σύμφωνα με την οποία η σύνταξη δεν είναι συνάρτηση ΜΟΝΟ της εργασίας και της κρατικής ενίσχυσης, αλλά θεσμός εξαρτώμενος από τη γενική περιουσιακή κατάσταση του δικαιούχου τής σύνταξης ή της εκάστοτε παροχής. Η «ρήτρα Αυστραλίας» έχει ήδη ψηφιστεί.

Ο συσχετισμός της καταβολής της κατώτατης σύνταξης (και γενικά όλων των συντάξεων) με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ισχύει σήμερα στη μακρινή και όμορφη Αυστραλία («ρήτρα Αυστραλίας»), όπως προκύπτει άλλωστε και από την επίσημη ιστοσελίδα της Αυστραλιανής κυβέρνησης (http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/age-pension), η οποία, εδώ και αρκετά χρόνια, εφαρμόζει το σύστημα παροχών σε ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα, όχι ανάλογα με τις εισφορές που καταβάλλουν, αλλά ανάλογα με τη συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Το αυστραλιανό «πρότυπο», που -αν και διαφορετικό- αποτελεί …υπόδειγμα για τους δανειστές και προσπαθούν να το επιβάλλουν στη χώρα μας, έχει αποσυνδέσει τη χορήγηση σύνταξης από την εργασία και τις εισφορές και χορηγεί παροχές ανάλογα με τη φορολογία και τα «assets» (περιουσιακά στοιχεία) των δικαιούχων αυτών των παροχών! Οι παροχές αυτές επίσης εξαρτώνται και από τα χρόνια διαμονής στην Αυστραλία, καθώς και από την ηλικία του δικαιούχου της παροχής, που εκεί είναι το 65ο έτος ηλικίας, ενώ οι δανειστές επέβαλαν στην Ελλάδα το 67ο έτος!

Οι δανειστές απαιτούν ρήτρα περιουσίας σε όλες τις συντάξεις! Οι συντάξεις με βάση το εισόδημα ή την περιουσία («ρήτρα Αυστραλίας») είναι, ως εκ τούτου, γεγονός και η εφαρμογή τού ήδη ψηφισμένου μέτρου (ν. 4336/2015 σελ. 1020) είναι θέμα χρόνου να επεκταθεί από τις κατώτατες συντάξεις και σε όλες ανεξαιρέτως τις παροχές (συντάξεις, επιδόματα). Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ αν εφαρμοστεί αυτό, θα υπάρξει βίαιη προλεταριοποίηση όλων, τόσο των χαμηλοσυνταξιούχων μας, αλλά και των μικρομεσαίων, των επιστημόνων και των αγροτών μας. Οι ειδικοί της Κοινωνικής Ασφάλισης καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι η κατώτατη σύνταξη δεν είναι σύνταξη προνοιακού χαρακτήρα, ούτε χάρισμα των κυβερνήσεων στους συνταξιούχους! Είναι σύνταξη που την κέρδισε με το αίμα και τον αγώνα της η Εργατική Τάξη, αφού εδώ και πολλά χρόνια ισούται με 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Το ύψος της ορίζεται στις περιπτώσεις 3α και 4 της υποπαρ. ΙΑ.11 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (σήμερα ανέρχεται σε 26,18 Χ15 = 392,7€), ο οποίος μείωσε (μετά την Π.Υ.Σ. 6/2012) το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη από τα 33,04 σε 26,18 €. Δεκαπέντε ημερομίσθια ελάχιστης εργατικής δύναμης λοιπόν, που φέρουν το βάρος του κόπου και του ιδρώτα των εργαζομένων, αποτέλεσμα της υπεραξίας που παράγει η εργασία τους και καρπώνεται η ιδιωτική ή κρατική εργοδοσία.

www.dikaiologitika.gr

Βέβαιες οι αυξήσεις στις κρατήσεις στα εισοδήματα, αβέβαιη η καταβολή σύνταξης

Για πολλοστή φορά πριν από λίγες ημέρες, τα Μέσα Ενημέρωσης αποκάλυπταν ότι είναι οριακή η δυνατότητα καταβολής των συντάξεων εκ μέρους των ασφαλιστικών ταμείων. Ακόμα όμως κι αν συνεχιστεί η καταβολή, αυτό θα γίνεται με ολοένα και περισσότερες κρατήσεις, ολοένα και υψηλότερη φορολογία.

Έχουμε, δηλαδή, εισέλθει σε μια περίοδο, που οι περισσότερες κρατήσεις στα εισοδήματά μας αποτελούν βεβαιότητα, αλλά η απρόσκοπτη καταβολή της σύνταξης στο μέλλον, αβεβαιότητα.

Σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία εμφανίζεται αβέβαιη για τη δυνατότητα απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων στο μέλλον, και τα ασφαλιστικά ταμεία πιέζονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η Eurolife ERB Ασφαλιστική, με αφορμή τη σχετική συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας , εξηγεί τις ασφαλείς και συμφέρουσες λύσεις που προτείνει στους πολίτες για να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους ή να αποκτήσουν εφάπαξ κεφάλαιο

Χαρακτηριστικά:

– Απευθύνεται σε κάθε Έλληνα πολίτη που δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, χωρίς περιορισμό.

– Ο ασφαλισμένος επιλέγει τον τρόπο που θα του καταβληθεί η σύνταξή του

– Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ποσό του εισοδήματος που χρειάζεται για να συμπληρώσει την κύρια σύνταξή του

– Ο ασφαλισμένος, κι όχι άλλος, μπορεί να επιλέξει να αυξήσει ή να μειώσει την τακτική του καταβολή, ώστε να διευκολυνθεί ο ίδιος, ανάλογα με το αν βρίσκεται σε μια πολύ παραγωγική, ή αντίθετα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του.

– Ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξαρχής ότι υπάρχει εγγυημένη απόδοση στο τέλος του προγράμματος, γνωρίζει δηλαδή ότι στην Eurolife ERB Ασφαλιστική δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα καταβολής ή μείωσης της σύνταξης που θα εισπράττει.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι με τον τρόπο αυτό, επανέρχεται στην καθημερινότητα του πολίτη η έννοια της αποταμίευσης, η οποία έσωσε πολλές γενιές Ελλήνων στο παρελθόν.

Για τα αποταμιευτικά προγράμματα της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων κι Εκπαίδευσης της εταιρείας, κ. Νικόλαος Δελένδας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία αλλά και έχοντας προνοήσει για τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, έχει αναπτύξει αποταμιευτικά προγράμματα, τα οποία προσαρμόζονται στις ξεχωριστές ανάγκες καθενός: Από συμβόλαια με περιοδικές αλλά και εφάπαξ καταβολές, μέχρι unit linked.».

sofokleousin