Τι γνωρίζουν οι δικηγόροι, οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές, για ασφαλιστικά θέματα;

Πολλές φορές μου έχει τύχει να μάθω για περιπτώσεις πελατών ή υποψηφίων πελατών ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίοι ζητούν περαιτέρω αμερόληπτη πληροφόρηση επί ιδιωτικοασφαλιστικών ζητημάτων, από φοροτεχνικούς, λογιστές ή και δικηγόρους, προκειμένου είτε να χειριστούν κάποια περίπτωση αποζημίωσης, είτε να αποφασίσουν για την απόκτηση ή αλλαγή κάποιου ασφαλιστικού προϊόντος το οποίο ήδη έχουν.

 

 

Χωρίς να αμφισβητώ σε καμία περίπτωση την τιμιότητα και την αμεροληψία αυτών των επαγγελματιών (δικηγόρων, φοροτεχνικών, λογιστών), δεν μπορώ να παραβλέψω ότι το γνωστικό τους υπόβαθρο (ειδικά των μη εξειδικευμένων στα ασφαλιστικά θέματα) σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση που αυτό παρέχει, το εύρος των ασφαλιστικών παροχών και τον τρόπο διαχείρισης των ασφαλιστικών περιπτώσεων, δεν τους επιτρέπει να εκφράσουν μια πλήρη και τεκμηριωμένη άποψη και να παρέχουν τόσο ευαίσθητες συμβουλές. Μήπως αντί να βοηθούν, τελικά προβληματίζουν και μπερδεύουν περισσότερο τους πελάτες;

 

Και μπορεί μεν κάποιοι δικηγόροι μη εξειδικευμένοι στα ασφαλιστικά, αλλά σε κάποιους παραπλήσιους τομείς, να έχουν μια μεγαλύτερη ή μικρότερη γνώση της ασφαλιστικής νομοθεσίας (ν.4364/2016, οδηγία IDD, GDPR κ.λπ.), αυτό όμως δεν τους δίνει τη γνώση που χρειάζεται προκειμένου να παρέχουν ασφαλείς συμβουλές. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς και με δεδομένο ότι ακόμα και οδηγία IDD εξαιρεί και τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες επαγγελματιών, το πράγμα περιπλέκεται. Επί λέξη η IDD αναφέρει : «Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πρόσωπα που ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως π.χ. οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές ή οι δικηγόροι, τα οποία παρέχουν συμπτωματικά συμβουλές για ασφαλιστικά θέματα στο πλαίσιο αυτής της άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας». Μήπως αυτή η προσέγγιση της IDD θα έπρεπε να αναθεωρηθεί;

 

Τελικά περί του ευαίσθητου αυτού θέματος, που γνωρίζω ότι έχει ταλαιπωρήσει αρκετές φορές ασφαλιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και πελάτες, η ασφαλιστική αγορά και οι φορείς της τι έχoυν κάνει; Έχει καλέσει ποτέ για ενημέρωση, τουλάχιστον τους εκπροσώπους των λογιστών, των φοροτεχνικών και των δικηγόρων; Έχει δραστηριοποιήσει κάποιους φορείς της, όπως το ΕΙΑΣ, για τη διεξαγωγή κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης δικηγόρων, λογιστών και φοροτεχνικών; Έστω έχει κάνει κάποια ενημερωτική καμπάνια (ακόμα και μέσω εντύπων) προς αυτή την κατεύθυνση;

Πιστεύω ότι τα προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε πριν γίνουν μεγάλα και δύσκολα στη διαχείριση τους.

 

Ποιός είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Ο Κώστας Παπαϊωάννου είναι εξειδικευμένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών και τραπεζικών θεμάτων, με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία και προσανατολισμό στη διαχείριση τεχνικών, χρηματοοικονομικών και διοικητικών αντικειμένων.

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά (Interamerican, Ελληνοβρετανική (νυν ΑΧΑ), ING (N-N), Allianz, Αγροτική, Τράπεζα Πειραιώς).

 

Συνεργάζεται για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς με εκπαιδευτικούς φορείς και επιχειρήσεις, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), την ΕΕΔΕ, την KPMG και άλλους οργανισμούς, ως πιστοποιημένος εισηγητής και ειδικός επιστήμονας. Διδάσκει Επενδυτικά και Ασφαλιστικά Προϊόντα στο Judicial Education Program in Banking and Finance (μεταπτυχιακό πρόγραμμα για δικαστές και εισαγγελείς) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

 

Συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα (παρουσιάσεις και εκτενείς εκπαιδευτικές σημειώσεις) για όλες τις βαθμίδες ασφαλιστικής και τραπεζικής πιστοποίησης, καθώς και προγράμματα του αφορούν τη δια βίου εκπαίδευση, αυτών των κατηγοριών στελεχών.

 

Κώστας Παπαϊωάννου
nextdeal

Η Θραύση Κρυστάλλων είναι απαραίτητη παροχή σε κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου. Ενημερωθείτε!

Διάφορες είναι οι εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές, χτυπήματα ή και ολοκληρωτική καταστροφή ενός παρ-μπριζ αυτοκινήτου όπως πέτρες, πτώσεις δέντρων, στύλων, αιωρούμενων αντικειμένων, πτηνών, ακραία καιρικά φαινόμενα, απόπειρα κλοπής, πρόσκρουση, σύγκρουση κ.α. Σε κάθε περίπτωση ζημιάς η ορατότητα και η οδική ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων επηρεάζονται σημαντικά.

 

 

Η παροχή Θραύση Κρυστάλλων παρέχεται προαιρετικά μέσα στα συμβόλαια οχημάτων όλων των εταιρειών και καλύπτει ζημιές από οποιαδήποτε αιτία. Αποζημιώνει ζημιές κρυστάλλων εμπρόσθιου και οπίσθιου παρ-μπριζ και πλαϊνών παραθύρων του οχήματος έως του ανώτατου ποσού κάλυψης που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του εκάστοτε συμβολαίου. Το κόστος της κάλυψης είναι ελάχιστο π.χ. 7, 10, 12 ευρώ κ.α. το εξάμηνο ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμβολαίων ή ακόμα και κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την εταιρεία καλύπτονται με προϋποθέσεις και οι ζημιές σε κρυστάλλινες ηλιοροφές.

 

 

Όλες οι εταιρείες διατηρούν συνεργασίες με τις εξειδικευμένες εταιρείες επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων όπως GLASSDRIVE, CARGLASS, ΦΙΛΗΣGLASS και GLASSFIT. Συνήθως όταν ένας ασφαλισμένος επιλέγει να επιδιορθώσει την ζημιά σε ένα δικό του συνεργείο τότε στο τελικό κόστος θα πληρώσει μια συμμετοχή π.χ. 50, 60, 100, 150, 200, 250 ευρώ κ.α. ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία του. Σε περίπτωση όμως που επιλέξει την συνεργαζόμενη με την ασφαλιστική του εταιρεία, εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων, τότε θα επιδιορθώσει την ζημιά του χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Πρόσκληση της ΕΑΕΕ προς όλες τις ΕΠΥ για συμμετοχή στο Φιλικό Διακανονισμό

Προοτροπή προς όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα – ΕΠΥ & μη – να συμμετέχουν στο σύστημα φιλικού διακανονισμού, έκανε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Δημήτρης Μαζαράκης.

 

του Νίκου Μωράκη

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, επικαλούμενος την αμεσότητα και άριστη εξυπηρέτηση που παρέχει το σύστημα φιλικού διακανονισμού στα 18 χρόνια λειτουργίας του, προσκαλεί όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες – πέραν των 26 που είναι μέλη έως σήμερα – να συμμετέχουν στο εν λόγω σύστημα διευρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη λειτουργία του.

 

Ο κ. Μαζαράκης δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνένετυξη τύπου:

“18 χρόνια μετά, πιστεύω είναι αυτονόητο ότι ο φιλικός διακανονισμός θα πρέπει να διευρυνθεί. Σήμερα, έχουμε 26 μέλη στο φιλικό διακανονισμό. Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας στο επίκεντρο τον καταναλωτή, ξεκινήσαμε έναν διάλογο με τις ΕΠΥ μέσα από τον οποίο 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Έξι ΕΠΥ με έναν στόλο περίπου 530.000 αυτοκίνητα από τα 650.000 που έχουν ασφαλιστεί σε εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θέλω να ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς και οι υπόλοιπες εταιρείες θα ακολουθήσουν.”

Μετά το Πάσχα ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα

Μετά το Πάσχα πρόκειται να γίνει τελικά η πρώτη ολοκληρωμένη και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οδηγών σύμφωνα με κύκλους της ΕΑΕΕ.

 

του Πλάτωνα Τσούλου

 

 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Δ. Μαζαράκης, “οι διαδικασίες είναι έτοιμες για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα. Το μόνο που απομένει είναι το πάτημα ενός κουμπιού για να τρέξουν οι διασταυρώσεις”. Ενδεχομένως και το υπουργείο Οικονομικών να μην θέλει πριν τις γιορτές του Πάσχα για κοινωνικούς λόγους να κινήσει τη διαδικασία επιβολής προστίμων και για αυτό μεταφέρει τον έλεγχο μετά τις 8 Απριλίου.

 

 

Όπως σημείωσε ο κ. Μαζαράκης πριν από την πιλοτική διαδικασία ελέγχου διασταύρωσης στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι ο στόλος των οχημάτων με ασφάλιση αυξήθηκε -λόγω των προειδοποιήσεων- πάνω από 6,2 εκατ. οχήματα. Σε δεύτερο χρόνο και εφόσον διαπιστώθηκε ότι το όλο σύστημα χρειαζόταν βελτιώσεις ο αριθμός των οχημάτων άρχισε και πάλι να μειώνεται.

 

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων (Ιανουάριος) ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατέχουν περίπου 5,98 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων. Ο κ. Μαζαράκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εφόσον το σύστημα ενεργοποιηθεί σε σωστή βάση και με δεδομένο ότι οι έλεγχοι θα γίνονται δύο φορές το χρόνο απροειδοποίητα ο στόλος των οχημάτων που ασφαλίζονται θα ξεπεράσει σε αριθμό τα περσινά επίπεδα.

Απελεύθερος: Εξελίξεις στα ιδιωτικά θεραπευτήρια

Καλημέρα σας.

Καυτό 45ήμερο. Από τις 16 Απριλίου ως το τέλος Μαίου οι εξελίξεις θα είναι πυκνές για τις τράπεζες και τη χώρα. Ως τότε θα υπάρχει πολύς θόρυβος και μικρή ορατότητα.

Έξοδος από το πρόγραμμα: Αρχές και τράπεζες είναι σίγουρες εδώ και καιρό ότι κάποιου είδους εποπτεία, που θα συνδέεται με τα μέτρα ανακούφισης χρέους, θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τη λήξη του προγράμματος.

Τώρα αρχίζει να το βλέπει και η κυβέρνηση.

Έξοδος από το πρόγραμμα ΙΙ: Με βάση τη μέχρι τώρα πρόοδο, η τέταρτη αξιολόγηση δύσκολα θα ολοκληρωθεί πριν τον Ιούλιο. Επομένως, ολιγόμηνη παράταση του προγράμματος είναι πιθανή. Για καθαρά τεχνικούς λόγους.

Τράπεζες – απόθεμα: Επίσης είναι πιθανόν να υπάρξει πρόβλεψη διατήρησης αποθέματος για τις τράπεζες, χρήση της οποίας θα μπορεί να γίνει μέσω παροχής εγγυήσεων από το ΤΧΣ.

Τράπεζες – stress test: Το διάστημα 18 με 20 Απριλίου οι διοικήσεις θα έχουν μέσω των υποδείξεων και των παρατηρήσεων του SSM μια αρκετά καλή εικόνα για τις ανάγκες της κάθε τράπεζας.

Και επειδή το ποσό είναι μεγάλο η EBA θα ελέγξει το αν ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες. Ο έλεγχος, σε αυτή τη φάση, αφορά στους ορκωτούς που υπέγραψαν και επισκόπησαν τα στοιχεία.

ΥΓΕΙΑ: Το ενδιαφέρον της CVC Capital Partners είναι, πλέον, ευρέως γνωστό. Όσοι αγοράζουν ποντάρουν, λογικά στο εξής ενδεχόμενο: το fund θα καταθέσει προσφορά και θα είναι υψηλότερη, ανά μετοχή, από τα τρέχοντα επίπεδα.

ΥΓΕΙΑ ΙΙ: Ακούγεται τραβηγμένο, με δεδομένο ότι η κεφαλαιοποίηση έφθασε, χθες, τα 275 εκατ. ευρώ, το enterprise value πλησιάζει τα 400 εκατ. ευρώ, (σ.σ χωρίς να υπολογίζεται ο δανεισμός της προς πώληση αλβανικής θυγατρικής) και τα EBITDA του 2017 ακούγεται ότι στο καλύτερο σενάριο είναι 35 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, όμως, αφενός η MIG δεν «καίγεται» να πουλήσει, αφετέρου η CVC θέλει να κλείσει την αγορά του Λεκανοπεδίου, αποκτώντας -και- το Υγεία.

Ερρίκος Ντυνάν: Το όφελος που μπορεί να γράψει η Πειραιώς από μια επιτυχή πώληση του Υγεία είναι πολύ μεγαλύτερο από τη ζημιά που μπορεί να υποστεί λόγω μικρής καθυστέρησης στο Ντυνάν. Επομένως ο διαγωνισμός για το τελευταίο ξεκινά αλλά δεν επείγει.

Ποιοι επείγονται και σπρώχνουν επικοινωνιακά το θέμα; Όσοι φοβούνται ότι χάνουν το τρένο διεκδίκησης του Υγεία.

 

nextdeal

Σήμερα η απόφαση για την Εθνική Ασφαλιστική!

Το σημερινό Δ.Σ της Εθνικής Τράπεζας θα κληθεί να αποφασίσει υπό ποιους όρους θα συνεχισθεί ο διαγωνισμός πώλησης ποσοστού 75% με 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς λήγει η εννεάμηνη περίοδος αποκλειστικότητας που είχε δοθεί στην Exin ως τον προτιμητέο επενδυτή.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες,οι κ.κ. Λ. Φραγκιαδάκης και Π. Μυλωνάς, CEO και αναπληρωτής CEO, αντίστοιχα, της τράπεζας, συναντήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας με τον Matt Fairfield της Exin, παρουσία των συμβούλων πώλησης.

Ο κ.Fairfield δεν προσκόμισε στη συνάντηση αποδεικτικά κεφαλαιακών δεσμεύσεων, υποσχέθηκε, όμως, ότι θα είναι στη διάθεση της Εθνικής μερικές ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Η πλευρά της Exin παρουσίασε το σχήμα των επενδυτών, που συζητούν να αποτελέσουν τους βασικούς χρηματοδότες της εξαγοράς (σ.σ μεταξύ αυτών δύο private equity funds και ένα sovereign fund) και ζήτησε από την Εθνική παράταση 15 ημερών στην περίοδο αποκλειστικότητας για να οριστικοποιήσει τους συμμετέχοντες και να καταθέσει το μετοχολόγιο για την κάλυψη των 718,5 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής απέφυγαν οποιαδήποτε αναφορά στο αίτημα της Εxin, σε συνδυασμό με την αναξιοπιστία του σχήματος, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει εισήγηση στο σημερινό Δ.Σ για παράταση της περιόδου αποκλειστικότητας στις συζητήσεις με την Exin.

 

«Θα πρέπει τα sound letters που θα προσκομίσει η Exin να είναι τόσο ισχυρά ως προς την ποιότητα των επενδυτών και τη δομή της συναλλαγής, που η Εθνική να πεισθεί ότι αξίζει ο κόπος να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση», σχολιάζει στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής που έχει παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς το διαγωνισμό.

 

Υπό το παραπάνω πρίσμα το πλέον πιθανό σενάριο είναι η Εθνική να άρει την αποκλειστικότητα της Exin και να απευθυνθεί στη Fosun ως το δεύτερο προτιμητέο. Υπάρχει επίσης, η πιθανότητα που όμως φαντάζει μικρή, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η Εθνική να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό και να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με την DG Comp για τους όρους και τον χρόνο που θα τρέξει το νέο εγχείρημα πώλησης.

 

Αξιοσημείωτη η δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στο μεταξύ αξιοσημείωτη είναι η δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ενώ όλο τον προηγούμενο χρόνο δραστηριοποιείτο σε ρευστό περιβάλλον κατάφερε να εμφανίσει αυξημένη κερδοφορία (προ φόρων) στα 71,6 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 57,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν,όπως και αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων. Η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής θα πρέπει να πιστωθεί στη διοίκηση της εταιρείας, στους εργαζόμενους, στις πωλήσεις, αλλά και στη στήριξη της από την Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,8% -όπως ήδη έχει αναφέρει το Next Deal- στα 587,9 εκατ. ευρώ, έναντι 577,6 εκατ. ευρώ το 2016.

Η παραγωγή του κλάδου ζωής αυξήθηκε στα 427,3 εκατ. ευρώ έναντι 402,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ η παραγωγή του κλάδου γενικών ασφαλίσεων μειώθηκε στα 160,5 εκατ. ευρώ έναντι 175,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον κλάδο ζωής αύξηση σημείωσαν σχεδόν όλα τα είδη ασφαλίσεων όπως τα bancassurance εφάπαξ καταβολών, τα ατομικά περιοδικών καταβολών, τα νοσοκομειακά ,ενώ πτώση της παραγωγής σημειώθηκε σε κάποιες κατηγορίες unit linked.

Επίσης, αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε στη χρήση 2017 ένα μεγάλο ομαδικό συμβόλαιο καθώς ήταν 18μηνης διάρκειας και θα καταγραφεί στη χρήση 2018 η ανανέωσή του.

 

nextdeal

Deal δισεκατομμυρίων: H GlaxoSmithKline εξαγόρασε το 36,5% της Novartis

Η GlaxoSmithKline ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει το 36,5% της Novartis έναντι 13 δισ. δολαρίων.

Την περασμένη εβδομάδα, η GSK απέσυρε το ενδιαφέρον της για την εξαγορά της Pfizer.

 

“Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε κεφάλαια για να αναπτύξουμε τη βασική μας δραστηριότητα, να κατευθύνουμε τις αποδόσεις των μετόχων και να αντλήσουμε αξία από εξαγορές καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε την κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία, με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσω και των δεδομένων”, δήλωσε ο CEO της Novartis, Vas Narasimhan.

 

Το κοινό σχήμα με την GlaxoSmithKline σχηματίστηκε το 2015 και αφορά σε καταναλωτικά ιατρικά σκευάσματα.

“Η προτεινόμενη συμφωνία θα μας επιτρέψει στους μετόχους μας να επωφεληθούν από μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των καταναλωτών παγκοσμίως” δήλωσε η CEO της GSK, Emma Walmsley.

Πηγή: Reuters

Ασφάλιση υγείας από την Generali πιο πλήρης και ευέλικτη από ποτέ!

Σε αναβαθμίσεις των ασφαλιστικών της λύσεων προχωρά η Generali, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της, ότι η υγεία των ασφαλισμένων θα πρέπει να προσεγγίζεται ολιστικά. Μέσα από ευέλικτες λύσεις, που ακολουθούν τις εξελίξεις τις ιατρικής αλλά και τις ανάγκες των καταναλωτών, η Generali κάνει τη διαφορά, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και εισάγοντας στοιχεία ανταποδοτικότητας στα προϊόντα της.

 

Η νέα προσέγγιση αφορά τόσο στο εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα Health Keeper όσο και στις ήδη επιτυχημένες νοσοκομειακές λύσεις υγείας Medical Safety και Medical Family, οι οποίες ενσωματώνουν παροχές υψηλής ποιότητας, που δεν περιορίζονται στα έξοδα μιας νοσηλείας.

«Όπως έχει αποδείξει η Generali στο χώρο της υγείας δεν ακολουθεί, αλλά χαράσσει νέους δρόμους. Είμαστε περήφανοι, ως εταιρεία, που βάσει των δικών μας προτάσεων και ιδεών στην υγεία, ευνοείται η άμιλλα και ο υγιής ανταγωνισμός και όλο αυτό το αποτέλεσμα η αγορά το επιστρέφει στους ασφαλισμένους της, οι οποίοι επωφελούνται αναβαθμισμένων ποιοτικά προϊόντων και υπηρεσιών. Η νέα μας προσέγγιση αφορά στους ασφαλισμένους και είναι μόνο η αρχή, καθώς ο μόνος μας στόχος είναι να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη και τη σταθερή τους προτίμηση στην Generali, με το να είμαστε παρόντες στις καθημερινές τους ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους. Θα υπάρχει συναρπαστική συνέχεια…», υπογραμμίζει η κα Ελένη Μάνου, Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής.

 

Νοσοκομειακή Ασφάλιση

Νέες υπηρεσίες που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες υγείας

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα Medical Safety, αποτελεί ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας που προστατεύσει τον ασφαλισμένο από κάθε ενδεχόμενο, αφού συνδυάζει την πρόληψη με τη νοσοκομειακή και την τριτοβάθμια περίθαλψη. Παράλληλα, περιλαμβάνει σημαντικά προνόμια και διευκολύνσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να καθορίζει ο ίδιος τις παραμέτρους της ασφάλισής του, χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα και το εύρος της κάλυψης του. Αντίστοιχα, μέσω των οικογενειακών προγραμμάτων Family, η Generali, σεβόμενη τον οικογενειακό προϋπολογισμό, παρέχει υπερπλήρης νοσοκομειακή κάλυψη για όλα τα μέλη της – ζευγάρια και παιδιά- με τους ίδιους όρους. Μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία των παραπάνω νοσοκομειακών προγραμμάτων, η Generali έρχεται ακόμη πιο κοντά στις απαιτήσεις των πελατών της με νέες προτάσεις και παροχές.

 

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των καταναλωτών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, που έχουν συγκριτικά υψηλό κόστος και δεν περιλαμβάνονται στα παραδοσιακά νοσοκομειακά προγράμματα υγείας της ασφαλιστικής αγοράς, η Generali καινοτομεί εισάγοντας καλύψεις όπως: φαρμακευτικές και οδοντιατρικές δαπάνες, γυαλιά όρασης, εξωνοσοκομειακές παροχές και ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές εξετάσεις ακόμη και αισθητικές επεμβάσεις.

 

Ο ασφαλισμένος, επιλέγοντας τις παραπάνω προαιρετικές καλύψεις θα έχει τη δυνατότητα να επωφελείται, μέσω της ασφάλισής του, απολαμβάνοντας μια σειρά παροχών, που δεν σχετίζονται μόνο με τη νοσηλεία του. Η ασφάλισή του μετατρέπεται σε μια ολιστική προσέγγιση θωράκισης της υγείας, η οποία θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του. Ο ίδιος θα μπορεί παράλληλα να απολαμβάνει σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη, όπως μείωση έως και 50% της ετήσιας συμμετοχής του στα έξοδα και συμπληρωματική κάλυψη των επειγόντων περιστατικών με ακόμη μεγαλύτερο κεφάλαιο. Επίσης, η Generali προχωρά και στην κάλυψη εξετάσεων μοριακής βιολογίας, χωρίς οικονομικούς περιορισμούς, καινοτομώντας έτσι, σε σύγκριση με το σύνολο της αγοράς.

 

Περισσότερα με χαμηλότερο κόστος

Με στόχο να κάνει την ασφάλιση ακόμη πιο φιλική και προσβάσιμη για τους καταναλωτές, η εταιρεία παρέχει ξεχωριστά προνόμια και καλύψεις, με σημαντικό οικονομικό όφελος.

Χαρακτηριστική είναι η ετήσια ισχύς της συμμετοχής που καταβάλει ο ασφαλισμένος, μία μόνο φορά, ανεξάρτητα με το πόσες φορές θα επιλέξει να κάνει χρήση της νοσοκομειακής του κάλυψης.

 

Ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης ιατρικής, εμπλουτίζονται συνεχώς και οι εξετάσεις των δωρεάν ckeck up, ώστε ο ασφαλισμένος να νιώθει πιο σίγουρος και προστατευμένος από ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Generali έχει εισάγει από πολύ νωρίς την πρόληψη σε όλα της προγράμματα υγείας, παρέχοντας το πιο πλήρες πακέτο προληπτικών ελέγχων στην αγορά. Πλέον, οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν, εκτός από τους δωρεάν ελέγχους και επιπρόσθετες, εξειδικευμένες προληπτικές εξετάσεις, σε ιδιαίτερα προνομιακό κόστος.

Σημαντικές αναβαθμίσεις έγιναν και σε επίπεδο νοσηλείας στο εξωτερικό, αφού η Generali προσφέρει παγκόσμια κάλυψη αλλά και συντονισμό νοσηλείας, χωρίς περιορισμούς, αυξάνοντας το ποσοστό κάλυψης στις περιπτώσεις νοσηλείας στις ΗΠΑ και στον Καναδά, στο 95%.

«Σημείο εστίασης της πολιτικής μας είναι ο ασφαλισμένος! Συνδυάσαμε την τεχνογνωσία μας στον κλάδο Ζωής, επικυρώσαμε τη βιωσιμότητα των λύσεων και αξιολογήσαμε την εμπορική τους επιτυχία με τη βοήθεια των συνεργατών μας, που μας μεταφέρουν τον παλμό της αγοράς. Βάλαμε ένα στοίχημα, να παρέχουμε, για ακόμη μία φορά, τα πιο πλήρη και καινοτόμα προϊόντα και το πετύχαμε», τονίζει ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Technical Manager της Generali.

 

Ευελιξία, προσβασιμότητα, οικονομία

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό των προγραμμάτων και τις στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία νοσοκομεία και παρόχους υγείας, η Generali δημιούργησε προσωποποιημένες λύσεις ασφάλισης με σημαντικές διευκολύνσεις για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, χωρίς περιορισμό, τα νοσοκομεία στα οποία θα μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματός του Medical Safety, προσαρμόζοντας αντίστοιχα το κόστος του ασφαλιστηρίου του. Έτσι, έχει πρόσβαση στις πιο σύγχρονες δομές υγείας, ελέγχοντας ταυτόχρονα τον ετήσιο του προϋπολογισμό. Ο κάτοχος του Medical Safety θα έχει δικαίωμα να μετατρέπει το νοσοκομειακό του πρόγραμμά από ανοιχτού δικτύου (πρόσβαση σε όποιο νοσοκομείο επιθυμεί) σε κλειστού τύπου (επιλογή συγκεκριμένων νοσοκομείων από το δίκτυο της εταιρείας), όποια στιγμή το επιθυμεί.

Κι επειδή, εκτός από τις σοβαρές περιπτώσεις που χρήζουν νοσηλείας, εξίσου σημαντικές είναι και οι καθημερινές ανάγκες υγείας, η Generali δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο νοσοκομειακής ασφάλισης να εντάξει και εξωνοσοκομειακές καλύψεις στο πρόγραμμά του, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Έτσι η ασφαλιστική του σχέση με την Generali, γίνεται ένα σημείο αναφοράς, που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία και σιγουριά ό,τι κι αν συμβεί!

 

Επιβράβευση πελατών

Εκτός από τις παραπάνω βελτιστοποιήσεις, η Generali κάνει πράξη την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, εφαρμόζοντας ένα νέο σύστημα επιβράβευσης των πελατών, οι οποίοι διατηρούν μακροχρόνια σχέση με την εταιρεία και πολλαπλά ασφαλιστήρια, παρέχοντάς τους έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφάλιση γίνεται ακόμη πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές, ενώ και ο συνεργάτης ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση του χαρτοφυλακίου του.

 

Εξωνοσoκομειακή ασφάλιση

Σημαντικές βελτιστοποιήσεις έγιναν και στον τομέα της εξωνοσοκομειακής ασφάλισης υγείας, αφού, το Health Keeper, η πιο ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία του, γίνεται ακόμη πιο προσιτό. Eκτός από τους ενδελεχείς προληπτικούς ελέγχους, τις απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, τις φυσικοθεραπείες αλλά και τις υπηρεσίες που εστιάζουν στην καλή ψυχική υγεία και το ευ ζην, η Generali καινοτομεί ακόμη μία φορά, παρέχοντας και οδοντιατρική κάλυψη στις βασικές του παροχές. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε ακόμη πιο ανταγωνιστικό κόστος, κάνοντας την αποτελεσματική θωράκιση της υγείας προσβάσιμη σε όλους.

«Ακούσαμε τους πελάτες μας, τολμήσαμε ακόμη περισσότερες βελτιώσεις και πιστεύουμε ότι τηρήσαμε την υπόσχεσή μας, να παρέχουμε τις πιο συμφέρουσες και ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς. Οι παραπάνω αναβαθμίσεις ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασφαλισμένων μας, αλλά αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο και για νέους, που αναζητούν πραγματικά καινοτόμες λύσεις υγείας», σημειώνει ο κ. Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της Generali Hellas.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ*

 

nextdeal

Απόφαση Εφετείου: Ασφαλιστική Εκκαθάριση – Παραδεκτές οι αγωγές παθόντων κατά την Ειδική διαδικασία αυτοκινήτων

Οι διατάξεις του άρθρ. 239 παρ.4 και 5 του Ν. 4364/2016 δεν αφορούν αγωγές αποζημιώσεως των ζημιωθέντων τρίτων σε αυτοκινητικό ατύχημα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, που ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας και τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, είτε είναι εκκρεμείς είτε όχι.

 

Οι αγωγές ασκούνται κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, ενώπιον των αρμοδίων καθ’ύλη και κατά τόπον δικαστηρίων, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 614 αρ.6 και 591 του ΚΠολΔ, διαδικασία που είναι αποκλειστική.

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου