Αναλυτικά οι φόροι που ισχύουν για τα ασφάλιστρα!

Νέο πεδίο «αθέμιτου» ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών αναδεικνύεται η μεταβατική περίοδος προσαρμογής στο νέο φορολογικό καθεστώς για τα ασφάλιστρα γενικών κλάδων, που ισχύουν από την Πέμπτη 16/7, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος που εισάγει το τρίτο μνημόνιο στη χώρα μας.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (ΦΕΚ 80-16/7/2015) προβλέπει σε ότι αφορά την φορολόγηση ασφαλίστρων ότι:

  1. α) Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α’ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,

β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,

γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων».

β) Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 και κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από τον φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του α.ν. 1524/1950 (Α’ 246), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1620/1951 (Α’2).

Εξαιρετικά, διατηρείται η απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.»

Τα παραπάνω σημαίνουν αύξηση της φορολογίας από την Πέμπτη 16/7 στα συμβόλαια όλων των κλάδων γενικών ασφαλίσεων (αυτοκινήτου και υπολοίπων κλάδων) πλην του κλάδου πυρός και του κλάδου ζωής που η φορολογία μένει ως έχει.

Το πρόβλημα για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ότι έχουν στείλει ήδη στους ασφαλισμένους ανανεωτήρια συμβόλαια με την παλιά φορολογία. Έτσι σε όσα ασφαλιστήρια η απόδειξη κοπεί μετά από την σημερινή ημερομηνία μπορεί να περιλαμβάνει τον αυξημένο φόρο. Επίσης σε άλλη περίπτωση οι εταιρείες μπορούν να στείλουν συμπληρωματική πράξη στον ασφαλισμένο για να συμπεριλάβει τον επιπλέον φόρο. Ωστόσο στην πράξη αυτό μάλλον αποκλείεται καθώς υπάρχει κίνδυνος να χάσει τον πελάτη αφού κάποια άλλη μπορεί να υπογραμμίζει ότι θα «προσφέρει» την διαφορά ως «δώρο» στον πελάτη. Ήδη μας κατήγγειλαν ότι εμφανίστηκαν στην πιάτσα «καλοθελητές» που διαδίδουν ότι οι ίδιοι δεν ζητούν τον επιπλέον φόρο ενώ τάχατες οι υπόλοιπες εταιρείες θα το ζητήσουν…

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, οι εταιρείες σε όσα συμβόλαια έχουν εκδώσει μάλλον θα απορροφήσουν τον αυξημένο φόρο, εκτός απο όσα συμβόλαια πηγαίνουν στους ασφαλισμένους, μέσω ασφαλιστών και υπάρχει το περιθώριο να αποσύρουν τα παλαιότερα και να εκδώσουν νέα.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος της πρόσθετης πράξης μπορεί να είναι περισσότερο από το όφελος της είσπραξης του επιπλέοντος φόρου.

Πάντως δεν αποκλείεται τις αμέσως επόμενες ημέρες να υπάρξουν διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονομικών για όλες τις αλλαγές στη φορολογία.

Σε ποιους κλάδους αυξάνεται ο φόρος

  1. Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης ο φόρος από 10% πάει στο 15%
  1. Κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου, όλοι οι κίνδυνοι, εξαιρούμενης της πυρκαγιάς από 10% αυξάνεται στο 15%, η κάλυψη πυρκαγιάς παραμένει στο 20% και η αστική ευθύνη αυξάνει από το 10% στο 15%
  1. Κλάδος Πυρκαγιά, ο φόρος παραμένει στο 20%
  1. Κλάδος Υγείας, ο φόρος από 10% αυξάνεται στο 15%
  1. Κλάδος Ατυχημάτων ο φόρος από 10% αυξάνεται στο 15%
  1. Κλάδος Πλοίων / Αεροσκαφών, ο φόρος αυξάνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%
  1. Κλάδος Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων ο φόρος αυξάνεται στο 15% από 10% που ήταν για μεταφορές στην Ελλάδα και 0% που ήταν για μεταφορές στο εξωτερικό.
  1. Λοιποί Κλάδοι ο φόρος αυξάνεται από 10% στο 15%

 

nextdeal