Τι αλλάζει με τις συντάξεις χηρείας

Πέντε μέτρα ενίσχυσης των συντάξεων χηρείας, αλλά και των δικαιούχων τους προωθεί η Υπ. Εργασίας, ‘Εφη Αχτσιόγλου. Τα μέτρα αυτά είναι:

 

1) Ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους €384 για τον/την χήρο/χήρα και επιπλέον €384 για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης.Τα ως άνω ποσά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα €360.

 

2) Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα ως άνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο ξεχωριστά.

 

Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

 

Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

 

3) Ειδική μοριοδότηση σε όλα τα κοινωφελή προγράμματα.

 

4) Επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα του ανέργου επιζώντα ή διαζευγμένου συζύγου, εφόσον προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, για χρονικό διάστημα συνολικά δύο (2) ετών, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ο δικαιούχος.

 

Ωφελούμενοι: ο άνεργος επιζών ή διαζευγμένος σύζυγος, εφόσον προσληφθεί ως μισθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονομικής δραστηριότητας εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την πρώτη καταβολή της σύνταξης.

 

5) Διευκολύνσεις για τα δάνεια του τ. ΟΕΚ με εκπτώσεις, διαγραφή τόκων και τόκων υπερημερίας και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Η Εθνική Ασφαλιστική ανανεώνει τη συνεργασία της με το Mediterraneo Hospital

 

Πιστή στη στρατηγική επιλογή της για την ανάπτυξη δυνατών συνεργασιών με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ζωής & Υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική ανανεώνει τη συνεργασία της με το νοσοκομείο Mediterraneo Hospital.

 

Ήδη από το 2008, η Εθνική Ασφαλιστική έχει εντάξει το Mediterraneo Hospital στην ομάδα των Συμβεβλημένων – Συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της.

 

Η πολύχρονη αυτή συνεργασία εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς ώστε οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης να επωφελούνται από τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις του Mediterraneo Hospital.

 

Η τελευταία ανανέωση αυτής της συνεργασίας για το έτος 2017 διασφαλίζει την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και τη βελτίωση των οικονομικών όρων της συμφωνίας, δίνοντας παράλληλα στα δύο μέρη δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης της συμφωνίας, με απώτερο πάντα στόχο την καλύτερη και ουσιαστική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Κλειδώνει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία 

Στο στάδιο της συμφωνίας βρίσκεται το ζήτημα της ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με όσα δήλωσε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος εξερχόμενο από συνάντηση που είχε με τα ανώτατα κλιμάκια των θεσμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιβεβαιώθηκε η τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης τόσο αναφορικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων, όσο και με τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων.

Επιβεβαιώθηκε, επίσης, η θετική πορεία των οικονομικών του ΕΦΚΑ και τα στοιχεία του προϋπολογισμού του, ανέφερε το ίδιο στέλεχος.

Πρόοδος σημειώθηκε και στο ζήτημα ενιαιοποίησης της είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με τη συνεργασία ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τέλος, αναφορικά με τις συντάξεις χηρείας συμφωνήθηκε η καθιέρωση κατώτατου πλαφόν.

Ασφαλίσεις ευθυνών: Τι πρέπει να προσέξει κανείς;


Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ευθύνης αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων παθητικού της επιχείρησης και η σύναψη τους είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής στρατηγικής διαχείρισης (μεταφοράς) κινδύνου της επιχείρησης ή επιβάλλονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι συμβατικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις με προμηθευτές, πελάτες κλπ., ως παράμετρος διατήρησης και ανάπτυξης εργασιών.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ευθύνης κατατάσσονται σε μία από τις δύο παρακάτω μεγάλες κατηγορίες / βάσεις ασφάλισης (Basis of Coverage) με τις οποίες παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, με τη διαφορά τους να έγκειται στο έναυσμα (trigger) το οποίο θα την ενεργοποιήσει:

α) Claims Μade: το συμβόλαιο ενεργοποιείται με την προϋπόθεση ότι τόσο το αίτημα για αποζημίωση όσο και το ζημιογόνο γεγονός που το προκάλεσε, προκύπτουν εντός της ασφαλιστικής περιόδου.

β) Loss Οccurrence: το συμβόλαιο ενεργοποιείται με την προϋπόθεση ότι το ζημιογόνο γεγονός συμβαίνει κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από το πότε θα εγερθεί το αίτημα αποζημίωσης, πάντοτε βέβαια πριν την παραγραφή της αξίωσης.

Παρά το γεγονός ότι η ασφαλιστική πρακτική αποδίδει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο βάσεις ασφάλισης – τύπους συμβολαίων, η εμπειρία μας, καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά τα συμβόλαια που λειτουργούν σε βάση Loss Occurrence, τα οποία είναι και τα πλέον επιθυμητά καθώς:

1. Ζητούνται από τους προμηθευτές/αγοραστές κατά τη σύναψη εμπορικών συμβάσεων, δεδομένου ότι τους παρέχουν μεγαλύτερη προστασία έναντι μελλοντικών απαιτήσεων, σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση πάψει να λειτουργεί, ή παραλείψει να ανανεώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της το οποίο θα λειτουργούσε σε βάση ασφάλισης ‘’claims made’’ κ.λπ., ή σταματήσει την κυκλοφορία ενός προϊόντος αναφορικά με την ευθύνη προϊόντος (το οποίο πλέον δεν θα περιλαμβάνεται στην κατάσταση ασφαλισμένων προϊόντων που έχει αποσταλεί στον ασφαλιστή) κ.λπ.

Το συμβόλαιο σε βάση Loss Occurrence εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για ζημιογόνα γεγονότα που θα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, ανεξάρτητα από το εάν ο ασφαλισμένος θα έχει σε ισχύ συμβόλαιο ευθύνης κατά τον χρόνο υποβολής της απαίτησης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται αντίστοιχα και τα συμφέροντα του προμηθευτή (ο οποίος συχνά απαιτεί να περιλαμβάνεται και ως συνασφαλιζόμενος στο συμβόλαιο) κατά το χρονικό διάστημα της συνεργασίας τους.

2. Είναι ευκολότερο για τον ασφαλισμένο να αλλάξει ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ανταγωνιστικότερων όρων ή/και κόστους ασφάλισης. Με ένα συμβόλαιο σε βάση claims made όμως θα είναι δύσκολο αυτό να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι θα πρέπει:

α) να έχει διαπραγματευτεί μία εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων με τον υφιστάμενο ασφαλιστή και / ή
β) μία αναδρομική περίοδο κάλυψης με τον επόμενο ασφαλιστή,

ώστε να αποφύγει ενδεχόμενο κενό στην ασφαλιστική του κάλυψη, η οποία είναι πολύ σημαντικό να είναι αδιάλειπτη. Συνοπτικά, τα συμβόλαια Claims Made είναι πιο πολύπλοκα στην παρακολούθηση τους.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των ορίων ευθύνης (περιλαμβανόμενων και των τυχόν επιμέρους ορίων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) τα οποία θα επιλέξει ο ασφαλισμένος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, ώστε αυτά να είναι «επαρκή», με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• τη δραστηριότητα του,
• τον ετήσιο κύκλο εργασιών του
• το πλέγμα ασφαλιστικών καλύψεων ευθύνης που επιλέγει (πχ Αστική ή Εργοδοτική Ευθύνη ή Ευθύνη Προϊόντος), καθώς κάποια κάλυψη ενδεχομένως να απαιτεί υψηλότερα όρια ευθύνης από άλλη),
• τις τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες καθορίζουν κατά περίπτωση
• τα απαιτούμενα όρια ευθύνης ανά κάλυψη.

Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται συνήθη λάθη και παραλείψεις που γίνονται κατά τον σχεδιασμό των ασφαλιστικών καλύψεων ευθύνης, όπως ενδεικτικά οι σημαντικότερες:

α) Ανεπάρκεια ορίων ευθύνης σε σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ.(διαφοροποιεί εξαιρετικά την ανάληψη και τιμολόγηση ή εξαγωγή προϊόντων σε ΗΠΑ ή/και ΚΑΝΑΔΑ κλπ.) και τις συμβατικές τυχόν υποχρεώσεις της.
β) Μη γνώση ή ορθή αξιολόγηση του τυχόν ιστορικού ζημιών.
γ) Ανεπαρκής συνδυασμός συμβολαίων Loss occurrence με συμβόλαια Claims Made ή δημιουργία χρονικών ‘’κενών’’ στην ασφαλιστική κάλυψη.
δ) Διφορούμενοι ειδικοί όροι και συμφωνίες (σε σχέση με Γενικούς όρους / εξαιρέσεις κλπ.).

Με την παγκόσμια εμπειρία και διάχυση τεχνογνωσίας από τα Lloyd’s, η Cromar κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς λόγω των παρακάτω χαρακτηριστικών των προϊόντων ασφάλισης ευθύνης που διαθέτει:

α) Δυνατότητα κάλυψης σε βάση “Loss Occurrence” με κόστος ανταγωνιστικότερο και από αυτό των ασφαλιστηρίων που διατίθεται στην αγορά σε βάση ασφάλισης “Claims Made,”
β) Διευρυμένο πλέγμα ασφαλιστικών καλύψεων με την παροχή των εκάστοτε επεκτάσεων κάλυψης & την άρση εξαιρέσεων ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη κάθε φορά κάλυψη,
γ) Δυνατότητα παροχής εξαιρετικά υψηλών ορίων ευθύνης, εάν αυτό απαιτηθεί είτε από συμβατικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου ή από τη δραστηριότητά του.
δ) Μεμονωμένες καλύψεις Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και Εργοδοτικής Ευθύνης, χωρίς να απαιτείται (ως είθισται από την πρακτική της αγοράς) οι δύο αυτές καλύψεις να παρέχονται μόνο με την προϋπόθεση ύπαρξης και κάλυψης Γενικής Αστικής Ευθύνης, συντελώντας στη συγκράτηση του ασφαλιστικού κόστους.
Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι σε πολλές συμβατικές υποχρεώσεις ζητείται π.χ. από προμηθευτές να υφίστανται αυτόνομα όρια ευθύνης (π.χ. για την Ευθύνη Προϊόντος σε σχέση με την Γενική Αστική Ευθύνη), ώστε τυχόν εξάντληση των ορίων ευθύνης Γενικής Αστικής Ευθύνης να μην επηρεάσουν την κάλυψη Ευθύνης Προϊόντος. Η ίδια συμβατική απαίτηση είναι δυνατό να αφορά και μόνο την κάλυψη Ευθύνης Προϊόντος, με απαίτηση αυτόνομων ορίων για ομάδα προϊόντων συγκεκριμένου προμηθευτή.
ε) Δυνατότητα παροχής κάλυψης ‘’in excess’’ δηλαδή παροχή ορίων Ευθύνης καθ΄ υπέρβαση αντίστοιχων που παρέχονται από άλλο ή άλλα συμβόλαια που διατηρεί σε ισχύ ο ασφαλισμένος, ακόμη και εάν αυτά προέρχονται από άλλη εταιρία, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ικανοποίηση απαιτήσεων για πολύ υψηλά όρια ευθύνης με σημαντικά οικονομικότερο κόστος (λόγω διασποράς κινδύνου σε δύο ασφαλιστές) σε σχέση με το αντίστοιχο ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ζ) Ξεκάθαρους όρους για τον ασφαλισμένο, διατυπωμένους με σαφήνεια και απουσία ‘’ διφορούμενων αναφορών’’.

Η Cromar διαθέτει ένα ιδιαίτερα δυναμικό και ευέλικτο τμήμα καλύψεων Ευθυνών το οποίο με την σημαντική τεχνογνωσία του είναι σε θέση να αξιολογήσει σε βάθος τον εκάστοτε ασφαλιστικό κίνδυνο και να προτείνει/σχεδιάσει το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν που θα προσφέρει στο συνεργάτη και ασφαλισμένο εξειδικευμένη και πλήρη ‘’tailor made’’ λύση και όχι εικονική ασφαλιστική κάλυψη.

Επίσης, κατέχει ηγετική θέση σε συγκεκριμένες αγορές όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης διαμεσολαβούντων και η ασφάλιση εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Γράφει ο Κώστας Κωσταρέλος, Τεχνικός Διευθυντής Cromar – Coverholder at Lloyd’s.

H μεγαλύτερη παγίδα στο δρόμο προς τη συνταξιοδότηση

 

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη τάση να αντιμετωπίζουμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα αν θέλετε όταν το βιώνουμε και να αναζητούμε λύσεις σε αυτό. Για παράδειγμα αν υποστεί μια βλάβη το αυτοκίνητό μας αναζητούμε τρόπους να το επισκευάσουμε ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε μιας και η χρήση του μας βολεύει στις καθημερινές μας μετακινήσεις.

του Τόγια Κων/νου, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Αν ο υπολογιστής που χρησιμοποιούμε είναι πλέον αργός και δε μας εξυπηρετεί πλέον για την εργασία που κάνουμε είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσουμε για να παραμένουμε παραγωγικοί. Αναρωτηθείτε όμως κάτι, το θέμα σύνταξη είναι για εσάς πρόβλημα;

Και όταν εννοούμε θέμα σύνταξη εννοούμε τις επιπτώσεις των μειώσεων στα ποσά των συντάξεων, την αναθεώρηση κάθε τρία έτη των ποσών της σύνταξης, τη κωλυσιεργία ως προς την απόδοση της σύνταξης, τα κομμένα εφάπαξ, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Κάποιοι θα απαντήσουν ναι είναι θέμα.

Η αλήθεια όμως είναι ότι για κάποιον που δεν είναι συνταξιούχος ή δεν είναι πλησίον της ηλικίας συνταξιοδότησης δεν αποτελεί πρόβλημα. Δεν έχει το πρόβλημα να τον απασχολεί εκείνη τη στιγμή, διότι το εισόδημά του προέρχεται από την εργασία του και όχι από τη σύνταξη. Είναι ένα δυνητικό πρόβλημα που θα έχει όταν συνταξιοδοτηθεί.

Εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη παγίδα, η μεγαλύτερη παράλειψη που μπορεί να κάνει κάποιος, διότι αυτή η αίσθηση ότι δεν είναι πρόβλημα το συνταξιοδοτικό τώρα ή η ιδέα ότι ‘’έχω χρόνο να δω τι θα κάνω’’ αποβαίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για το μέλλον του καθενός. Διότι όταν φτάσει κάποιος πλέον στην ηλικία συνταξιοδότησης δε θα έχει καμία επιλογή ώστε να συμπληρώσει το εισόδημά του. Θα του παρουσιαστεί το πρόβλημα ξαφνικά και υλοποιήσιμη λύση δε θα υπάρχει. Βλέπεται το σημείο κλειδί για τη σύνταξη είναι ο χρόνος και ο προγραμματισμός.

Το πώς εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας μπορεί να μας επιβραβεύσει, μπορεί όμως και να μας ζημιώσει ειδικά αν παραμείνουμε άπραγοι . Για ποιό λόγο; Η λύση στις μειωμένες συντάξεις και τα αυξημένα όρια ηλικίας ακούει στο όνομα ιδιωτική συνταξιοδότηση. Στόχος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι η κατοχύρωση για τον ασφαλισμένο ενός επιπλέον ποσού σύνταξης και εφάπαξ με σκοπό τη συμπλήρωση της δημόσια σύνταξης που θα λάβει κατά τη δημόσια συνταξιοδότησή του.

 

Η ιδιωτική του σύνταξη θα παραμένει αμείωτη δίνοντάς του το πλεονέκτημα του προγραμματισμού και της αξιοπιστίας, ενώ η ηλικία συνταξιοδότησης είναι πλέον δική του επιλογή όντας ανεξάρτητη από τη δημόσια. Η ιδιαιτερότητα των συνταξιοδοτικών προγράμματων είναι ό,τι από τη φύση τους είναι ανταποδοτικά, που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος αποταμιεύει για τον εαυτό του και οι αποταμιεύσεις του τοκίζονται.

 

Για όσο λοιπόν μεγαλύτερο διάστημα τείνει να αποταμιεύει τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελός του, τόσο σε κεφάλαια, όσο και σε τόκους προερχόμενους από τους συνεχείς ανατοκισμούς. Ξεκινώντας νωρίς ηλικιακά, τόσο η σύνταξη όσο και το εφάπαξ που θα έχει θέσει σαν στόχο εξ αρχής θα του κοστίσουν σε αποταμιεύσεις λιγότερα, ενώ θα μπορεί να αποταμιεύει σημαντικά λιγότερο κάθε έτος αποφεύγοντας την επιβάρυνση για τον ετήσιο οικονομικό του προϋπολογισμό.

 

Παρατηρήστε από το παραπάνω πίνακα ότι για τη κατοχύρωση του ίδιου ποσού σύνταξης και εφάπαξ το κόστος της αποταμίευσης αυξάνεται για κάθε έτος αναβολής και κατεπέκταση για μεγαλύτερες ηλικίες έναρξης.

Ο λόγος εστιάζεται στο χαμένο όφελος των ανατοκισμών από τη μικρότερη διάρκεια του προγράμματος. Έτσι ο ασφαλισμένος αναγκάζεται να αποταμιεύσει περισσότερο ή να αλλάξει την ηλικία συνταξιοδότησης, είτε ακόμη να μειώσει το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που μπορεί να κατοχυρώσει. Κρατήστε επίσης οτι η ελάχιστη διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι τα 10 έτη, με οτι αυτό συνεπάγεται για άτομα με ηλικίες κοντά στα 62 και 67.

 

Συμπερασματικά το θέμα σύνταξη δε θα πρέπει να εκ λαμβάνεται ως ένα θέμα μακρινό, που η αντιμετώπισή του τοποθετείται κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι ένα δυνητικό πρόβλημα με το οποίο θα βρεθούμε αντιμέτωποι όλοι μας. Η υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη στάση απέναντι του θα μας δώσει το πλεονέκτημα και τη λύση του, που δίνεται μόνο στο σήμερα, διότι αύριο μπορεί να είναι αργά ή να σας κοστίζει περισσότερο και ο προγραμματισμός να μην είναι υλοποιήσιμος.

 

Διαβάστε αναλυτικά δημογραφικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δημόσια σύνταξη στη νέα μας κατηγορία με τα στατιστικά της eurostat. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο 210-57 11 918|email: [email protected] Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

 

nextdeal

Τι αλλάζει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον προσεχή Μάιο; Τα προβλήματα για ασφαλιστές και εταιρίες!


Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται να εφαρμοστεί σε λίγους μήνες, θα αλλάξει δραματικά τη σχέση μεταξύ των ασφαλιστικών και των πελατών τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Allianz.

Ο Διευθυντής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου Allianz, Philipp Raether εξηγεί τι πρόκειται να αλλάξει με την εφαρμογή του κανονισμού και τι σημαίνουν οι αλλαγές για την εταιρία αλλά και για τους πελάτες.

Με τους περισσότερους από εμάς να είναι “παρόντες” στον κόσμο του διαδικτύου, η ιδιωτικότητα στις μέρες μας είναι μια πολυτέλεια. Ο ψηφιακός κόσμος είναι τόσο ριζωμένος στην καθημερινότητά μας, που είναι εύκολο να ξεχάσουμε πόσο πρόσφατο είναι το φαινόμενο.

Μόλις το 1969 εστάλη, μέσω του δικτύου ARPANET, το πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα. Χρειάστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια, για να γίνει το βασικό στοιχείο του Διαδικτύου στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Με ψηφιακούς όρους, τα χρόνια αυτά αποτελούσαν τη Σκοτεινή Εποχή. Η Google δεν υπήρχε, ο Steve Jobs πήγαινε ακόμα σχολείο και το ποντίκι είχε εφευρεθεί μόλις λίγα χρόνια πριν – αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ήξεραν τι να το κάνουν. Ωστόσο, το 1970, το γερμανικό ομοσπονδιακό κράτος της Έσσης είχε προνοήσει να περάσει έναν νόμο περί προστασίας δεδομένων. Η πολυπλοκότητα του ψηφιακού κόσμου έχει επεκταθεί εκθετικά από τότε. Τα smartphones και το cloud μας έχουν “ξεκολλήσει” από τους υπολογιστές, καθώς μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση σε συνεχή ροή πληροφοριών εν κινήσει. Αυτό σημαίνει επίσης ότι συλλέγονται συνεχώς πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας. Αυτή η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων έχουν γίνει πολύτιμες καθημερινές δραστηριότητες για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Όταν η Οδηγία GDPR τεθεί σε ισχύ, τον Μάιο του επόμενου έτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει την έννοια της ιδιωτικότητας των δεδομένων στον 21ο αιώνα. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη θεσπίσει κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας, αλλά η οδηγία GDPR θα την πάει στο επόμενο επίπεδο αλλάζοντας ριζικά όλο τον τρόπο ανάπτυξης των δεδομένων. Η οδηγία GDPR προσφέρει περισσότερη προστασία στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, περισσότερους περιορισμούς στους οργανισμούς όσο αφορά την ιδιωτικότητα, και αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες. Σημαντικές παραβιάσεις θα μπορούσαν ακόμη να οδηγήσουν σε πρόστιμα μέχρι 20 εκατ. ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 4% στο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών μιας εταιρίας.

Για παράδειγμα, για μια εταιρία όπως η Allianz – με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 120 δισ. ευρώ για το 2016 – μια σοβαρή παραβίαση θα μπορούσε να σημαίνει μέγιστο πρόστιμο 5 δισ. ευρώ.

Απόρρητο από το σχεδιασμό, απόρρητο από προεπιλογή

Από την δεκαετία του 1990, τα προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, λογαριασμοί, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις IP κ.λπ.) προστατεύονται βάσει του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων, με την οδηγία GDPR όμως, ενισχύεται σημαντικά αυτό το δικαίωμα. Μας δίνει μια πληθώρα νέων δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λησμονούμε αλλά και της πρόσβασης στα δεδομένα και της φορητότητας.

Για παράδειγμα, από τον Μάιο του επόμενου έτους, κάθε πρόσωπο που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση – και όχι μόνο οι πολίτες της ΕΕ – θα μπορεί να ζητήσει εγκαίρως την κατάργηση των προσωπικών του στοιχείων από τις εταιρικές βάσεις δεδομένων ή, σε περίπτωση που δε γίνεται αυτό, να μαθαίνει το λόγο. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα, ακόμα και τα αντίγραφα ασφαλείας. Η GDPR επεκτείνει επίσης τον ορισμό των “προσωπικών δεδομένων” ώστε να περιλαμβάνει και “δεδομένα παρακολούθησης” όπως τα cookies, την αναγνώριση της κινητής συσκευής απαιτώντας συναίνεση ανάλογα το σκοπό.

Η συναίνεση αυτή πρέπει επίσης να ενημερώνεται, να είναι σαφής και να δίνεται ελεύθερα. Η GDPR απαιτεί επίσης οι εταιρίες να αποκτούν περισσότερο σαφή, ενημερωμένη και ξεκάθαρη συναίνεση από τους χρήστες, εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα με νέο τρόπο. Και αυτή η συναίνεση θα μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Στην ουσία, η GDPR επιδιώκει να ενσωματώσει μια προσέγγιση “απορρήτου από το σχεδιασμό και απορρήτου από προεπιλογή”. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων από το σχεδιασμό σημαίνει ότι κάθε υπηρεσία ή επιχειρηματική διαδικασία που χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι το απόρρητο των δεδομένων πρέπει να γίνει κανόνας σε επίπεδο εταιρίας, καθώς οι εταιρίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή ασφάλεια και ότι ελέγχουν τη συμμόρφωση με την οδηγία. Η προστασία απορρήτου από προεπιλογή σημαίνει ότι οι αυστηρότερες ρυθμίσεις απορρήτου ισχύουν αυτόματα μόλις ο πελάτης αποκτήσει ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Υπάρχει επίσης χρονικός περιορισμός σε αυτό, δεδομένου ότι οι προσωπικές πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Οι νέοι κανόνες

Συλλογή δεδομένων με βάση την κοινή λογική

H GDPR εισάγει ιδέες για την ασφάλεια των δεδομένων που στηρίζονται στην κοινή λογική: ελαχιστοποιεί τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, διαγράφει προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον έγκυρα, περιορίζει την πρόσβαση και εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων. Η κεντρική ιδέα είναι το γεγονός ότι η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες είναι ένα προνόμιο και έτσι οι επιχειρήσεις πρέπει να ενεργούν με μεγάλη ευθύνη.

Ενώ αυτό ακούγεται απλό, υπάρχουν συνήθως πολλά μέρη που εμπλέκονται στη διαχείριση δεδομένων και η GDPR επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης, από τις οποίες δεν επηρεάζονται μόνο οι ευρωπαϊκές εταιρίες. Αφορά και την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ, συνεπώς έχει και διεθνείς συνέπειες. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις της οδηγίας GDPR ισχύουν και στην περίπτωση που ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός Ευρώπης συγκεντρώνει ή επεξεργάζεται δεδομένα για πελάτες που είναι κάτοικοι της ΕΕ.

Πράγματι, η μεγαλύτερη αλλαγή που επιφέρει η GDPR στις εταιρίες είναι η υπευθυνότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ασφαλιστικές, καθώς η έκρηξη δεδομένων τις τελευταίες δεκαετίες έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έχουν επιτρέψει πιο ακριβές underwriting ώστε να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικές ασφαλιστικές συμβάσεις. Υπάρχει επίσης, και η εξέλιξη της τεχνολογίας με νέους τομείς όπως η τηλεματική και η απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας. Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από όλες αυτές τις πηγές χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο και με την πλήρη κατανόηση του πελάτη.

Πώς προετοιμάζεται η Allianz

Η Allianz, έχει αναλάβει ένα τριετές πρόγραμμα πολλών φάσεων για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία GPDR σε ολόκληρο τον Όμιλο. Ως μέρος αυτού, η Allianz εφαρμόζει εκτεταμένους και δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων. Για την Allianz, οι απαιτήσεις του GDPR συμβαδίζουν με τις προσπάθειες του Ομίλου στον τομέα της ψηφιοποίησης. Αυτή η ευκαιρία επιτρέπει στην εταιρία να εναρμονίσει τα συστήματα σε όλο τον Όμιλο με στόχο να μειωθεί η πολυπλοκότητα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.

Στο μέλλον, όπως έκανε και στο παρελθόν, η Allianz θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι η ιδιωτικότητα των πελατών της παραμένει η προτεραιότητά της.

Πηγή: allianz.com. Ελεύθερη μετάφραση

Τα συμβόλαια ζωής θα επηρεαστούν από τα νέα λογιστικά πρότυπα το 2021! (video)

Τον Μάιο, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τα τελευταία λογιστικά πρότυπα που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια – το IFRS 17.

Τα νέα πρότυπα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα αναφέρονται σχετικά με τις εργασίες τους.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επιφέρει το IFRS 17 αφορούν τη μεθοδολογία αξιολόγησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συμβάσεων. Μέχρι στιγμής, έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες εξελίξεις και τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία. Με το IFRS 17, η διαδικασία θα προσανατολιστεί στο μέλλον καθώς οι συμβάσεις θα αξιολογούνται με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν τα συμβόλαια ασφάλισης ζωής, τα οποία συνήθως διαρκούν για πολλά χρόνια.

“Το IFRS 17 φέρνει την επανάσταση στη λογιστική,” δήλωσε ο επικεφαλής λογιστής της Allianz, Roman Sauer, σε συνέντευξή του στη γερμανική ηλεκτρονική έκδοση Finance Magazin, προσθέτοντας ότι η Allianz έχει αφιερώσει πολύ χρόνο προετοιμάζοντας την επικείμενη εφαρμογή. “Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις βασικές επιπτώσεις του IFRS 17 στις εργασίες μας και στην IT υποδομή μας όσο το δυνατόν νωρίτερα”, πρόσθεσε. Για τους πελάτες και τους επενδυτές, αυτό προσφέρει οφέλη, όπως αυξημένη διαφάνεια.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία:

Πηγή: allianz.com. Ελεύθερη μετάφραση

Μόνο για ύποπτες συναλλαγές δίνουν στοιχεία οι ελβετικές τράπεζες

Σε επίκαιρη ερώτηση στην βουλή απάντησε η Πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις, σχετικά με τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων ελβετικών αρχών ώστε να αποκαλυφθεί η νομιμότητα του πλούτου που βρίσκεται στις ελβετικές τράπεζες.

Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η σύμφωνα με την παρ.1 περ. ε’ του άρθρου 7Α του ν.3691/2008 όπως ισχύει, η Α’ Μονάδα (Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών- ΜΧΠ/FIU), συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Egmont Group. Στο εν λόγω δίκτυο συμμετέχουν 156 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελβετία.

Η ελβετική ΜΧΠ (MROS) λαμβάνει και αναλύει τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) που αποστέλλονται από τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή/εμπλοκή ελληνικού φυσικού ή νομικού προσώπου δύναται να αποστέλλει ερώτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση ή την ύπαρξη ποινικών διώξεων στην χώρα μας.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι στα ερωτήματα της Ά Μονάδας για παροχή πληροφοριών προς την MROS, υπάρχει το εξής θεσμικό πρόβλημα: η MROS έχει την αρμοδιότητα/εξουσία να απευθύνει ερώτημα για παροχή πληροφοριών μόνο σε ελβετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προηγουμένως έχει υποβάλει στην MROS αναφορά ύποπτης συναλλαγής και μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αναφορά. Εφόσον κρίνεται αναγκαία, η περαιτέρω έρευνα γίνεται μόνον μέσω των δικαστικών αρχών κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Το εν λόγω ζήτημα σε συνδυασμό με τον πλημμελή έλεγχο του πραγματικού δικαιούχου έχει καταγράφει και από την FATF κατά την αξιολόγηση της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016 (http://www.fatf-gafi.ore/media/fatf/content/images/mer-switzprlnnd-2016.pdf ).

Πηγή: Taxheaven

Στις… καθυστερήσεις θα κλείσει το deal για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

του Πλάτωνα Τσούλου

 

Στο όριο για την εκτέλεσή του εντός του έτους κινείται το deal περί της πώλησης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Exin. Ο χρόνος κυλά σε βάρος του μετόχου της ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας, της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα ήθελε να εγγράφει στο φετινό ισολογισμό το ποσό των 718 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν τίμημα.

 

 

Έχουν ήδη παρέλθει 3,5 μήνες από την υπογραφή του συμφώνου για την εκτέλεση του deal μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Exin, δίχως στο μεταξύ οι εκπρόσωποι του fund να έχουν καταθέσει, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, τον πλήρη φάκελο της συμφωνίας ώστε αυτός να αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι παράγοντες της Exin είχαν κληθεί προ εβδομάδων από την ΤτΕ προκειμένου να καταθέσουν σχετικά στοιχεία, ωστόσο αυτά δεν ήταν πλήρη και άρα δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος της εν λόγω συμφωνίας. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι, ουσιαστικά δεν υφίσταται προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί ο επίμαχος φάκελος, γι΄ αυτό και η ΤτΕ μέχρι και σήμερα δεν είχε τη δυνατότητα παρέμβασης, εφόσον όμως τελικά κατατεθεί, θα αρχίζει να τρέχει, βάσει νόμου, δίμηνη προθεσμία έως ότου η εποπτική αρχή αποφανθεί για την υπόθεση.

 

Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, αν η Exin δεν καταθέσει εντός των προσεχών ημερών το φάκελο με τα πλήρη στοιχεία, τότε πολύ δύσκολα η ΤτΕ θα καταφέρει να τον αξιολογήσει πριν την εκπνοή του έτους ώστε η Εθνική να «εγγράψει» το deal στον ισολογισμό χρήσης 2017. Σημειώνεται, βέβαια, ότι την έγκρισή της για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Exin θα πρέπει να δώσει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου και σε αυτή δεν έχουν κατατεθεί ανάλογα στοιχεία, όπως τουλάχιστον αναφέρουν πηγές του ID.

 

Πάντως, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης του ανωτέρω φακέλου και της έγκρισής του από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, παράγοντες της Εθνικής τονίζουν πως πέραν του ότι η σχετική συμφωνία έχει τα περιθώρια να υπογραφεί έως και τον προσεχή Μάρτιο, το fund που ελέγχει την Exin έχει διαθέσιμα περί τα 3 δισ. ευρώ και άρα δεν τίθεται ζήτημα ρευστότητας όπως αναφέρθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν από σχετικά δημοσιεύματα, ενώ από την πλευρά της η Εθνική Τράπεζα μερίμνησε ώστε να λάβει όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις περί καταβολής του σχετικού τιμήματος.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, αυτές υπερκαλύπτουν το συμφωνηθέν τίμημα και έχουν δοθεί τόσο από το ίδιο το fund όσο και προσωπικά από τους βασικούς μετόχους αυτού, και ειδικότερα τους J. Calamos, J. Koudounis και M. Fairfield.

 

insurancedaily.gr

Άμεση Σύνταξη με το νέο πρόγραμμα αξιοποίησης κεφαλαίου εφάπαξ ασφαλίστρου της Eurolife ERB

 

Η ασφαλιστική εταιρεία Εurolife ERB αφουγκράζεται συνεχώς τις ιδιαιτερότητες του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και σχεδιάζει προγράμματα τα οποία απαντούν στις διαφορετικές ανάγκες που έχει πλέον η κοινωνία μας σε ό,τι αφορά την αποταμίευση και τη σύνταξη. Αντιλαμβάνεται την ανάγκη για επιπλέον κάλυψη στα χρόνια της σύνταξης και προσαρμόζει τις λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει στους πελάτες της τη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό η Eurolife ERB ενισχύει την γκάμα των ασφαλιστικών αποταμιευτικών προγραμμάτων που προσφέρει μέσα από το δίκτυο των συνεργατών της με ένα νέο πρόγραμμα αξιοποίησης κεφαλαίου εφάπαξ ασφαλίστρου με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. Το Easy Plan άμεση σύνταξη απευθύνεται σε πελάτες που είναι κοντά στην ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου και επιθυμούν να μετατρέψουν ένα μέρος του διαθέσιμου κεφαλαίου τους σε ισόβια εγγυημένη σύνταξη. Σε αυτήν την περίπτωση η έναρξη καταβολής της σύνταξης μπορεί να είναι άμεση ή μέχρι και 5 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

 

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν, μέσω της αξιοποίησης διαθέσιμου κεφαλαίου, στη βάση των δικών τους οικονομικών δυνατοτήτων, να συμπληρώσουν τη σύνταξη τους.

 

Η Eurolife ERB με βασικό της στόχο να προσφέρει ουσιαστική ασφάλεια στους πελάτες της δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις αξιοποίησης κεφαλαίου με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Η δυναμική παρουσία του Ομίλου στην ελληνική αγορά με τη σημαντική στήριξη του Ομίλου Fairfax ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, κινούμενη πάντα με ευελιξία προς ατομικές και ομαδικές ευκαιρίες ασφάλισης που αποπνέουν το αίσθημα της σταθερότητας και τη σιγουριά της ανάπτυξης.

 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

 

Nextdeal